Fortsätt till huvudinnehåll

LC, stenåldern

Dessa Lowcarbande förfäder i Sverige - inte nog med att de var friska och säkert vackra - de åt lågkolhydratskost också! Jättenyttiga! Men deras animaliska intag verkar till mycket stor del ha bestått i säl och fisk. Smör, bacon och mjölk var knappast vardagsföda för dem heller. Inte precis det vi kallar LC idag...

Försiktighet

Dock bör man vara försiktig i sina tvärsäkra utsagor vad gäller stenåldersmännens kosthållning; från 'Kursändring, LC':

Evolutionen är inget bra bevis

Evolutionen är en grandios naturkraft. Vacker, grym och helt obeveklig. Vi tror oss veta en massa saker kring stenåldersleverne, men vi ser som igenom ett sugrör.
Det gränsar till stor humor att dra växlar på att man hittat mikroskopiska rester av mjölk i ett kärl från en boplats. Förutom den uppenbara slutsatsen att det någon gång funnits mjölk i kärlet så är i stort sett resterande gissningar och inget annat än gissningar; "Vi drack mjölk för 15 000 år sedan" eller "Laktosintolerans var okänt på stenåldern" o dyl.

Vegetarikerna försvann?

Vi vet att det finns en massa ben i och kring boplatser som tyder på en i alla fall delvis animalisk kosthållning, men problemet är att vegetariska rester försvinner i mycket högre grad och således är det mycket svårt att få en full bild av kosthållningen.

Mer om stenålderskosten:

'LC och stenålderskost'

Snabba kolhydrater

Detta prat om kolhydrater generellt som ett gift - var kommer det ifrån? Kolhydrater är och förblir en alldeles utmärkt energikälla för friska individer. 60E% kanske t o m inte är så farligt så länge det är friska individer och inte är de moderna, snabba kolhydraterna?
Jag tror faktiskt att 60E% kolhydrater i kombination med ett eller flera aspekter i det moderna levernet ger oss en mängd sjukdomar och problem:
 • kolhydraterna i vår kost är idag huvudsak snabba sådana
 • stress, mer eller mindre kronisk i många fall
 • stillasittande liv, utan den motion som borde vara ett ideal för kroppen
 • rökning
 • dålig kvalité på mat/grönsaker/frukt/fetter (tydligen i stadd försämring dessutom)
 • diverse andra gifter i miljön/kosten
 • salt (är tveksamt, men vi äter mångdubbla mängder i jämförelse)
 • o s v
Men är det bevisbart? Det är ju inget större problem att påvisa exempelvis tv-apparater som ett av de starkare markörerna för metabola syndromet...

Stenålderskost

Återvänder vi till stenåldersaspekten i LC så är det pinsamt att påstå att vi vinner alla deras fördelar bara genom att anpassa vår kost - det är ju som resonemanget ovan visar - sannolikt mängder av aspekter som måste vägas in. Sambanden mellan det moderna LC och den kost som åts här i norden för mellan 6.000-10.000 år sedan har inte någon övertygande beviskedja vad mig anbefaller. Gissningar och bevis för hur man åt i Kanada och på Borneo är en sak, men lokalt här i Skandinavien - men vad finns det egentligen för kostbevis kring detta?

Svårt att veta

Det är intressant att diskutera fördelarna med stenålderskosten, de stora fördelarna som påvisats - avsaknad av cancer och andra "välfärdssjukdomar - gäller i huvudsak (alltid?) studierna på stammar i tropiska klimat, inte arktiska eller ens tempererade klimat. Kan det rent av vara så att människorasen egentligen är byggd för ett tropiskt/subtropiskt klimat och inte för ett kallt tempererat dito? Man kan se det hos andra däggdjursarter att de spridit sig, men lever friskast och längst i vissa områden - varför skulle människodjuret vara undantaget? Så skulle stenålderskosten från ett tropiskt klimat vara optimalt för människodjur i ett arktiskt eller ens i ett tempererat? Nja, de studier som finns indikerar tydligt att andelen animalisk-/vegetarisk del i födan tydligt svänger över till animaliskt ju längre norrut man kommer. Men har det att göra med optminal mathållning, det är väl snarare en fråga om vilken typ av föda som finns till hands? Absolut, men samtidigt så är det likadant för alla däggdjur som är allätare att ju längre norrut desto mer animalisk del i födan. Kanske har det att göra med att fett är viktigt för att hålla värmen i kallare klimat?
Men å andra sidan när inlandsisen drog sig tillbaka så invandrade vi söderifrån - hur såg kosten ut då? Det animaliska inslaget ökar först ju desto längre norrut man kommer. Vad finns det som styrker att det var högfettskost i stenåldersamhällen och tidigare i t ex södra tyskland?
Ursprunglig föda är per definition också lokal föda och det känns olustigt att studier på subtropiska/tropiska nutida stenålderstammar ska vara förebilden för hur stenåldersfödan såg ut här i norden för 6-10.000 år sedan...
Vad sjutton tänker en del forskare och professorer med?
Möjligt att det är bristande underlag som gör att man får hålla till godo med de underlag man har?

Livsmedel

Det är mängder med artfrämmande ingredienser i modern mat idag - cerealier (spannmål/sädesslag), potatis eller ris är ju i sammanhanget inte alls ett problem i LC-kosten. I en LC-diet så är det däremot i de allra flesta fall mjölkprodukter som smör, grädde och ost som det ur ett stenålderskostsperspektiv möjligtvis kan sättas frågetecken inför. Mjölk bör ha varit relativt nyintroducerad under stenåldern. Däremot har jag en tes, som säkerligen finns verifierad någonstans, om att det hårda klimatet uppe i norden satte evolutionen i turboläge. De som inte klarade av mjölken lär snabbt ha gått under och därmed inte lyckats föra sina gener vidare. Detta resonemang har ett par svagheter, bl a förutsätter jag att konsumtion av mjölk är ett måste för att klara de nordiska vintrarna på stenåldern och dels så förutsätter jag att det finns tillgång till kor och därmed mjölk hos dessa jägar-samhällen. Men frågan är hur mycket? Låt oss säga att en ko på den tiden gav 500-700 liter per år, det står sig ett litet hushåll på. Vi får inte heller förglömma att det med all säkerhet är 100% naturbetande kor och att mjölken och fetterna säkert håller högsta klass.

Skadliga?

En annan intressant diskussion är huruvida alla livsmedel som inte konsumerades på stenåldern per definition är skadliga? Bara för att potatis var ett okänt begrepp för >300 år sedan så är den otjänligt som människoföda idag? Givetvis inte - men ur ett stenålderskostperspektivså är det diskvalificerat bara p g a att det inte konsumerades då. Samma sak med bönor, linser, majs och soja etc. Ett gemensamt drag hos dessa relativt sentida livsmedel är att de ofta antingen är giftiga eller svårsmälta i rått tillstånd, d v s vi har knappast konsumerat dessa livsmedel innan kokkonsten introducerades på bred front.

Uppblåsta

De frukter och grönsaker som vi ser idag har mycket, mycket lite med de som gick att hitta vilt för några tusen år sedan. De innehåller betydligt mindre nyttigheter, d v s vitaminer och mineraler/spårämnen. Frukterna av idag är extremt uppblåsta med vatten och fruktsocker. Frukt i mängder brukar vanligen rekommenderas i stenålderskost. Jag är inte övertygad på något sätt. Frukt är inget vanligt naturligt förekommande på våra breddgrader. Jag har i olika sammanhang lite provocerande bett folk att ge sig ut i någon av våra kvarvarande urskogar och där käka sig mätta på all frukt de hittar... jag brukar lägga till att de trots allt bör ta med sig en matsäck! Däremot under rätt säsong så går det att få tag på ganska mycket bär. Dessa går att torka för konsumtion även "off-season", till viss del. Under sensommar, höst och en del av vintern så var säkert färsk eller torkade bär en försvarbar del av kosten. Men alltså inte frukt - så att äta bär i samband med säsongerna så gott det går är nog helt i linje med en stenåldersdiet. Man kan raljera hur mycket som helst med LC:ares liknelser med björnar, men söta bär kommer först på hösten och möjliggör fettlagring inför en stundande vinter. Det är och har alltid varit så här uppe i norden...

Salt

Saltkonsumtionen är ju knappast något som heller kan räknas till det "ursprungliga". Vi petar som sagt i oss mångdubbla mängder idag jämfört med stenåldern. Här råder det ganska stor meningsskillnad på dem som påstår att det är ofarligt - man pinkar helt enkelt ut överskottet, till dem som påstår att det är farligt i och med att det höjer blodtrycket. Utan att ta ställning till detta så kan man slå fast att ska man leva som mer bokstavstroende stenålderskostförespråkare så bör man nog minimera saltintaget oavsett.

Protein/fett

väldigt protein-/fettrika livsmedel. Och allt vilt du fångar under vintern har extra härliga fettlager som hjälper dig extra mycket. Det är nog mycket få av de större rörbenen som inte är delade i stenålderslämningar... Man värdesatte nog fett för vad det är - en superb energikälla. Jag tror faktiskt tvärtom att man var väldigt selektiv - man åt de feta bitarna först, det rena köttet går alltid att torka. Många stenåldersfolk i modern tid som studerats börjar alltid med de fetaste styckena - gärna rått. Jag vet inte om samerna har något motsvarande pemmikan t ex, torkat kött med fett och torkade bär. Hållbart och en klump ren energi.

Jag tror att det liv som stenåldersmänniskan i norden levde - med relativt hård fysika åthärvor - så krävdes det mycket protein. Vi gör nog bäst i att hålla ner proteinet för att slippa undan glukoneogenesen, där proteinöverskottet görs om till glykogen. Vi jojobantare alltså. Jag skulle kanske lägga till att jag tror att vi har ett behov att egentligen göra små viktresor under året. D v s vi väger lite mindre under vår/sommar och sedan lägger vi på oss några kilon under sommaren och har de till godo under vintern. Nu pratar jag inte om några abnormiteter utan några extra kilon bara.

Vilse i framtiden!

Min poäng är att vi - genetiskt sett en stenåldersmänniska, som under miljoner år utvecklats för att hantera vår omgivning till perfektion - blott under några ögonblick blivit inkastad i en för oss helt obekant omgivning där mycket litet är naturligt för oss. Givetvis sparkar vårt undermedvetna bakut och vi drabbas av diverse stressrelaterade sjukdomar! Jag skulle kunna ge ytterligare lite exempel på den dårskap vi moderna människor gör, för att undantrycka den enkla, och underbara sanning, att vi blott är djur, som vilket annat djur som helst. Feminismen är t ex ganska duktig på dylika dårskaper - att förneka biologin, men det kan jag och buurd bråka om på annat håll!
Vi har dessutom en kunskap om hur världen fungerar och till skillnad från äldre tider har vi mängder med val att göra, val som påverkar oss hela tiden. Den typen av stress tror jag inte existerade förr - "fri vilja" betydde nog noll och intet för 100 år sedan. Hmm, nu är jag på väg in i filosofiska teorier... Ska nog sluta under tiden som det är roligt...
Rent personligen tror jag många problem har sitt ursprung/förvärras av det faktum att vi är samma biologiska varelser som för 30.000 år sedan, men idag i en artfrämmande omgivning med artfrämmande föda och en massa lustiga regler om hur vi ska uppföra oss... När vårt instinktiva jag vill göra på ett sätt och "etik och moral" säger något annat tror jag att det blir undermedvetna spänningar som kan resultera i psykiska sjukdomar; egentligen majoriteten av allt stressrelaterat - och det är mycket det!

Ätstörningar

Fast i mångt och mycket är frågan om det är en ätstörning som gör oss så feta? Vi är programmerade sedan årmiljoner att stoppa i oss så mycket energi som vi kan komma över! Det handlar om överlevnad helt enkelt, men inte nu längre när energi finns i överskott precis överallt. Till detta så mår vi så dåligt idag att vi ständigt hela tiden söker efter några ögonblicks lycka. Vissa hittar det i en spritflaska, andra hittar det i aluminiumfolien kring en chokladkaka. Andra står på en trappmaskin sju dagar i veckan för att jaga den evigt flyende lyckan? Eller blir shop-a-holics? (säger han med hela hemmet fyllt med prylar).

Sjukdom?

Jag håller inte med om att fetma är någon typ av sjukdom - kroppen gör det som evolutionen programmerat och finslipat den till - inget annat! Och det är knappast någon genetiskt utveckling heller som gjort oss de veka biologiska varelser vi är idag. Vi är egentligen ett helt fantastiskt djur med förmågor som vida överstiger många av våra kusiner! Men det samhälle vi lever i är totalt artfrämmande för oss! Vi försöker anpassa något på 1000 år som tagit miljoner år att utveckla - ganska typiskt oss eller? Att äta det som vi undermedvetet vill, men medvetet vet är tabu är ett perfekt exempel på det jag diskuterar här.

Delar i min kritiska granskning

Detta inlägg ingår i en liten serie där jag gör en kritisk röst hörd mot LC och den argumentering som idag råder;

Mer om...

LC
Diet
SLV
Humor
Politik
Om bloggen


//Zac, påminner om min bloggläsarundersökning

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , Kostdoktorn snabbt om stenålderskost

Kommentarer

 1. Välskrivet! Låt oss skilja mellan ideologi och näringsfysiologi.
  (Dock håller jag inte med om att fetma inte är en sjukdom, men det behöver vi inte diskutera här och nu.)

  SvaraRadera
 2. Ja det är välskrivet och intressant!
  Låt oss inte skilja mellan ideologi och näringsfysiologi. Allt hör samman.
  Involution, evolution, expansion. Den som är intresserad söker svar. De finns...men man får söka själv. Eller så tror man på slumpen. Evolutionsbiologerna eller mekanisterna anser att den styrande faktorn är genetiska program. Men man utesluter en programmerare en intelligens bakom allt. Då faller deras resonemang för min del.

  Kan det vara så att människoraser är olika av olika anledningar. Vi placeras på olika kontinenter har olika hudtyper, olika medvetenhet, olika kulturer, klarar solen olika bra m.m. Är det logiskt att anse att vi även klarar olika föda olika bra? Djurarter är olika och mår bra av olika föda. Det som är bra föda för en, kan vara rena giftet för någon annan. Likaså med oss människor. Vi är lika djuren även om jag anser att vi genom evolutionens gång lämnat djurstadiet och trätt in i människoriket. Mineralriet, växtriket, djurriket och människoriket. Vad kommer sedan då, vad ska slumpen göra sedan? Vilken kass data och vilka dåliga program evolutionsbiologerna använder sig av :)Eller?

  mvh
  Lisbeth

  SvaraRadera
 3. Tack för allt beröm! :o)

  @Lisbeth: Jag tror inte du förstår evolutionsteorin riktigt. Slumpen är bara en liten, men mycket viktig del i evolutionen.

  Vi människor har inte heller placerats, vi har vandrat och anpassat oss på vägen - men det är i huvudsak kosmetika - det är yttre attribut som har anpassats, inuti är vi samma ras. Jmfr drygt 100års (styrd) anpassning av hundraserna.

  Men vi har också anpassat oss efter födointaget, det är väsensskild föda runt ekvatorn jmfrt med oss nordbor. Däremot så är vi köttätare med en inte ringa inblandning av grönt. Mindre ju längre norröver man kommer - av naturliga skäl.

  Det är ingen tillfällighet att vår ras kallas för Homo Sapiens, ung "den tänkande människan". Det är vår art i släktet Homo från familjen hominider i ordningen primater. Där resten av våra nära släktingar finns. Vi är ett ganska mediokert djur vad gäller många förmågor, samtidigt som vi sticker ut kraftigt i andra. Men vi har en mycket liten genpool, vi är ganska förutsägbara och lättlästa jämfört med en del andra däggdjur.

  Vi är en ganska ung art, kanske runt 150 000år - problemet är att det handlar om ungefär samma tidsram för att få till större förändringar, som t ex matsmältningsapparaten. Så jag tror att vi inte utvecklats till olika födor, utan helt enkelt är ett riktigt allround-djur vad gäller födan. Animaliskt protein är likartad överallt. Men viss anpassning har gjorts, som vi nordbor med laktosen etc.

  Djur, köttätare med lite rötter, grönsaker och nötter som side dish - inget högre medvetande bakom, bara en grundläggande naturlag - evolutionen. Det blir inte enklare än så, men därmed inte ointressant! :o)


  //Zac

  SvaraRadera
 4. Nej vilka förstår evolutionsteorin....hur ska jag det, när inte evolutionsbiologerna själva gör det. Hur långt tillbaka de än går och t.ex. undersöker benrester, så kan de aldrig veta om det inte går att gå ännu längre tillbaka. Evolutionen är inte löst med det som för närvarande forskats fram. Det måste vi inse. Då finns det logiskt sett även brister i det som forskats fram. Den mänskliga faktorn.

  Du har rätt i att det inte är någon tillfällighet att vår ras kallas för Homo Sapiens. "Den tänkande människan" är givetvis heller ingen tillfällighet. Jo slumpartade mutationer och naturligt urval är enligt mekanister, som tror att vi är maskiner argument som ska hålla. Enligt mig så håller det inte. Det är som att tro att det har forskats färdigt och att vi har alla svar. Det håller heller inte. Vi får söka vidare om vi är nyfikna. I annat fall så anser jag för egen del att vi är nöjda med gammal dogmatism.

  Du säger att vi är djur. Det är vi bevisligen inte. Vi är människor som beter oss som djur ibland. Det eftersom djurriket ligger närmast under oss bland naturrikena i evolutionen. Vi har det inom oss latent. För mig är det logiskt att en mineral är en mineral. En växt är en växt. Ett djur är ett djur. En människa är en människa. Vi skulle aldrig komma på tanken att kalla vår hund för en människa. Även om den uppvisar mänskliga drag i form av inlärningsförmåga.

  Jag vet att vi inte kan komma överrens. Är heller inte ute efter att bevisa något. Jag ser det hela ur ett överfysiskt perspektiv, att all materia är levande och sjuder av liv. Inte död materia. Det finns annan INTE ny kunskap att inhämta för den som vill det och söker själv.

  De teorier du beskriver är i nuläget mer accepterade av den gängse människan. Men det börjar sakta förändras både bland forskare och andra. Vem vet om de får spränga gamla teorier och delvis börja om. Det har hänt förut inom vetenskapen.

  Du skrev det själv "slumpen är bara en liten, men mycket viktig del i evolutionen." Jo så är det det är en mycket viktig del detta med slumpen för närvarande bland evolutionsforskare. De som anser annorlunda vågar inte träda fram eftersom de riskerar sin karriär och sitt rykte. Även om detta kan man forska om på egen hand. Det är väldigt intressant.
  Dina funderingar är intressanta de skapar eftertanke. Tack för det!

  mvh
  Lisbeth

  SvaraRadera
 5. Det är en enormt kraftfull soppa; slumpen, tidseoner, mängder av individer, kampen för överlevnad och sedan den funktionalitet som obönhörligt rensar bort alla slumpmässiga förändringar som inte är bättre än originaltillståndet.

  Evolutionen är vacker och grym, men framför allt så är den livets grundval. Inget hade existerat utan den.


  //Zac

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Spam, rasistiska och liknande kommentarer tas omedelbart bort. Ovidkommande, reklaminriktade och förvirrade kommentarer kan också tas bort utan misskund.
Inlägg äldre än en månad modereras, så ha tålamod för publiceringen.
Kontakta mig om du tycker dig ha blivit felbehandlad eller om du vill anmäla någon opassande kommentar.
Och du, snälla, håll dig till ämnet.
Alla kommentatorer står för sina egna åsikter.

Populära inlägg i den här bloggen

Plötsligt händer det!

.. ja, undertecknad kommer rekommendera och nicka medkännande med en ledarartikel från Aftonbladet av, ingen mindre än, Anders Lindberg . Men under personkonflikter och anklagelser kors och tvärs i Vänster­partiet finns en genuin värdekonflikt där religiösa traditioner och jämställdhet ibland hamnar på kollisionskurs. Och hedersproblematik är inget teoretiskt problem. Ungdomsstyrelsen uppskattade 2009 att ungefär 70 000 ungdomar, främst flickor mellan 16 och 25 år, begränsas i exempelvis val av partner. I dag är det möjligen ännu fler. Amineh Kakabaveh har nog en poäng i att den svenska vänstern i bred ­mening inte till fullo tagit till sig vidden av detta. Mordet på Fadime var en väckarklocka och mycket har hänt sedan 2002. Men tyvärr inte tillräckligt. Vänstern har ett rejält internt arbete att göra. Att kombinera synen på människor som fria varelser med egen vilja och kulturella strömningar som går på tvärs är inte enkelt. 

Enkelt matematik med SD:s egna siffror

Sverigedemokraterna(SD) går ut hårt med sin våldtäktsstatistik. Ingen direkt överraskning att man håller sig till noga utvalda siffror som styrker partiets genomgående tes att det är invandrare och invandringspolitiken bakom alla problem i samhället. Ettsvarspartiet Jag blir så road av anklagelsen från SD-håll att Piratpartiet "bara är ett enfrågeparti". Och visst så är det - det är bara demokratin som är i riskzonen och förtjänar denna fråga. SD är dock och förblir ett ettsvarsparti - "det är invandringens fel". Försök att ställa vilken fråga som helst, svaret kommer bli "det är invandringens fel". Lite mer jämförelser i slutet... Men våldtäkterna har ju ökat JÄTTEMYCKET?? Den lavinartade svenska ökningen är, precis som de flesta egentligen vet - att man låtit våltäktsbegreppet innefatta en massa andra sexuella brott ( mm ) - inte som SD ohederligt låtsas påvisa att ökningen enbart handlar om flyktingströmmarna. Mer socialklass 3 än "kultur"?

Och verkligheten då?

Är inte detta (går-)dagens, för att kanske inte säga årtiondets sämsta rubriksättning på ledarplats , någon ledarplats, alla kategorier? De jämställer således en person som fällts för dråp och för dubbla mord , dömd enligt konstens regler i en demokrati , som skall avtjäna resterande straff i sverige. en som fängslats och torterats för att ha utfört sina journalistiska principer och skrivit om demokratiska reformer i hemlandet ...  Jag trillade först på Expressens ledare på Nyhetstorken , men var tvungen att kolla upp om det verkligen var sant - trodde faktiskt först att det var en photoshoppad bild... Jag tror jag spyr! Men det är ganska symptomatiskt för historien om Annika Östberg , även om det är draget till sin extremaste spets av (den numera arbetslösa, hoppas jag) rubriksättaren på Expressen. Vi har gott om andra fångar som suttit länge i fängelse och som säkert skulle må bra av att luftas lite. Lite verklighetsförankring om jag får be! Att hon n