Fortsätt till huvudinnehåll

Vill vi ha ett fritt och levande samhälle?

Förenade Arabemiraten kommer att förbjuda Blackberry-tjänster från och med den 11 oktober. Saudiarabien gör gemensam sak och stänger ned handdatorn i slutet av augusti.
De båda ländernas regeringar är allt annat än nöjda med Blackberry. Främst vänder man sig mot den krypterade data som sänds, då krypteringen försvårar möjligheten att granska kommunikationen markant.
(Källa.)

Om någon mot förmodan ändå undrar varför man måste rösta på PiratPartiet?

Integritet

Under de senaste två mandatperioderna har Sveriges riksdag steg för steg monterat ner medborgarnas integritet och rättssäkerhet. I och med FRA-lagen filtreras medborgarnas kommunikation, med IPRED-lagen fick privata bolag större befogenheter än polisen. Om Datalagringsdirektivet implementeras kommer alla medborgares kommunikation att registreras ännu hårdare och dessutom kommer deras position att registreras.
För varje år som går får vi fler och fler integritetskränkade lagar och lagförslag. Rättsstaten, grundläggande medborgarrätter och den personliga integriteten har monterats ned med en häpnadsväckande hastighet. Denna trend måste omedelbart vändas. Rättsstaten och de grundläggande fri- och rättigheterna ska snarast möjligt återställas i sin helhet och säkras mot framtida missbruk.

Kultur

Tack vare den nya tekniken är det i dag möjligt för alla att ta del av en närmast oändlig kulturskatt. Internet är vår tids viktigaste kulturbärare. Det är därför deprimerande att se hur lite utrymme internet fått i den kulturpolitik som bedrivits de senaste åren och som stakats ut för framtiden i Kulturutredningen. Det skadar inte bara kulturen på nätet, utan även mer traditionell kultur, då kulturen i sig är ett nätverk med inbördes kopplingar. Skadar man en del av det nätverket ger det negativa återverkningar i andra delar av det.
Internet innebär att vi inte längre är hänvisade till en kulturell kanon som bestämts uppifrån. Dagens medborgare har tillgång till en hel världs musik, text och bilder. Detta är något vi ska bejaka, inte försöka förbjuda. Fildelning är något positivt, både för de enskilda medborgarna och för samhället i stort.
Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridande av kultur ska uttryckligen uppmuntras. Internet fyller i dag samma funktion som folkbiblioteken gjorde för hundra år sedan. Det är positivt och nyttigt för folkbildningen och samhällsutvecklingen.
Den allt hårdare tillämpningen av en föråldrad upphovsrätt skapar inte bara integritetsproblem, utan även problem för kulturen. Genom att, till exempel, försöka stänga ner de forum som är de nya kulturskaparnas huvudsakliga fönster mot omvärlden, bidrar upphovsrättsindustrin och de lagförslag och lagar de stödjer till att stympa den kulturella återväxten.
Man begränsar också kulturkonsumenternas tillgång till kultur på ett sätt som inte är önskvärt. Upphovsrättsindustrin drivs av ett vinstintresse som är förståeligt, men det är politikernas uppgift att upprätthålla en sund balans som även tar hänsyn till enskilda kulturskapare, kulturella mervärden och medborgarnas rätt till kultur.
Det är också anmärkningsvärt att man valt att kriminalisera över två miljoner vanliga medborgare för att de gör vad människor alltid gjort: delar kultur med varandra. Det skadar inte bara medborgarnas möjligheter att ta del av kultur. På sikt undergräver det också förtroendet för hela rättsväsendet. Denna utveckling måste brytas.
Piratpartiet menar att ett samhälle där kultur och kunskap är fri och tillgänglig för alla på lika villkor gynnar hela samhället. Vi hävdar att ett utbrett och systematiskt missbruk av dagens upphovsrätt aktivt begränsar detta då det begränsar möjligheterna för nya, unga kreatörer. Det begränsar även kulturutbudet och kulturnyttjarnas tillgång till kultur .

Kunskap

Vi har lämnat 1900-talet och industrisamhället bakom oss. Tack vare den nya tekniken befinner oss nu i informationssamhället. Det är viktig att vi tar vara på dess fantastiska möjligheter, både på ett personligt plan och på ett samhälleligt plan. Piratpartiet tar fasta på detta och bygger nu ett väl integrerat kunskapssamhälle.

ÖPPEN KÄLLKOD

De flesta av Sveriges myndigheter använder idag program med stängd källkod, tex Microsoft Windows och Microsoft Office. Det orsakar problem då det gör att programmen inte kan vidareutvecklas efter behov, de orsakar större kostnader än alternativen, de gör att många handlingar sparas endast i format som bara kan öppnas av samma program, säkerheten är svår att kontrollera, och medborgarna tvingas i många fall att köpa samma program för att kommunicera effektivt med sina myndigheter.

PATENT

Patent framställs ofta som ett skydd för enskilda uppfinnare mot storföretagen, en bild som inte stämmer överens med verkligheten, då det i snitt kostar en halv miljon att ansöka om (ett) patent, med många ytterligare miljoner i de patenträttsliga processer som följer.
De stora företagen använder sig dessutom inte av patenten som en form av skydd, utan snarare som en guldko att mjölka. Eftersom de flesta delar i en produkt idag är patenterade, och patenten är spridda på många ägare, leder det till patenttvister och licenskostnader. Företagen patenterar allt de kan, och tar sedan ut en licensavgift från de företag som vill använda deras patent, ett måste för att kunna skapa en ny produkt i dagens samhälle. I och med att man korslicensierar på detta sätt slår man ut små aktörer samtidigt som man illustrerar att patenten inte används som skyddsform.

FORSKNING

Den offentligt finansierade forskningen behöver öppnas upp så att forskningsresultat kommer så många som möjligt till del. Dagens vetenskapliga tidskrifter är sällan tillgängliga utanför de institutioner som publicerar i dem, och utvecklingen går mot att de etablerade tidsskrifterna hårdare hävdar sina rättigheter. Genom publicering av resultat direkt på nätet i Open Access-tidskrifter kommer resultatet av den gemensamt finansierade forskningen alla till del.
Forskningsresultat som finansierats av gemensamma medel kan idag patenteras så att ensamrätt tillfaller forskaren. Det har diskuterats att avskaffa undantaget så att rättigheten att patentera istället tillfaller lärosätet. Båda dessa modeller lider av ett grundläggande fel, resultatet av den forskning som finansierats med offentliga medel ska inte stängas inne med patent. Istället måste den vara fri att använda för alla som vill bygga vidare på dem.

SKOLA OCH UTBILDNING

Utbildningssverige är inte anpassat för dagens samhälle. Grund- och gymnasieskolan har inte integrerat datorer i den utsträckning som omvärlden har, vilket får som följd att skolan inte ger nödvändiga färdigheter för dagens kunskapssamhälle. Det behöver finnas en bred tillgång till datorer och internet. Dessutom måste elevernas egen förmåga att söka och validera information uppmuntras.
Den högre utbildningen måste öppnas upp så att föreläsningar och läromedel som finansierats med gemensamma medel också finns tillgängligt för så många som möjligt, även utanför Sverige.
Datorer och Internet ska finnas tillgängligt för varje elev från första skoldagen.

INFRASTRUKTUR

Bredbandsutbyggnaden i Sverige prioriterades under slutet av 1990- och början av 2000- talet. Det gav oss ett försprång inom digitala tjänster som tyvärr inte längre finns kvar. Det var inte en slump att Skype, The Pirate Bay, Dice, MySQL och andra innovativa tjänster och företag skapades just i Sverige. Vi ser främst två anledningar till att det här forna försprånget försvunnit; dels skärpt upphovsrättslagstiftning som stryper möjligheterna att bygga vidare på befintliga tjänster och konkurrera på lika villkor och dels en snedvriden konkurrens när det gäller att bygga bredband på mindre lukrativa orter. Ett konkret exempel är när Teracom skulle dra fiber i Norrlands inland men Telia systematiskt byggde ut ADSL på samma orter så fort de fick reda på var Teracom skulle bygga ut, men nästan inga andra. Det fick till följd att Teracom bokstavligt talat plöjde ner miljarder kronor i onödan och stora delar av landsbygden blev helt utan bredband. Vi menar att rätten till bredband är lika självklar som rätten till rinnande vatten, el och avlopp. Man ska inte diskrimineras och utestängas från det moderna samhället bara för att man bor på ett visst ställe i landet.
En annan sida av samma mynt är att vår digitala infrastruktur blivit onödigt sårbar. Det sägs ibland att Internet byggdes för att klara av ett kärnvapenangrepp, men den tåligheten kräver också att man bygger flera framkomliga vägar som nätets information kan ta. Om fel fiberkabel grävs av kan halva Sverige stanna med stora kostnader och olägenheter som följd. Misstag, olyckor och rena sabotage är alla hot mot vår infrastruktur och den behöver byggas så att den kan nå upp till höga men rimliga krav på motståndskraft.

Piratpartiets valmanifest

De ovanstående punkterna är hämtade ut Piratpartiets valmanifest inför valet. Varför inte nyttja en av demokratins nya strukturella vägar och ladda ned dem via en torrent på The Pirat Bay?

De är grunden!

Jag tycker själv att integritets- och kunskapsfrågorna tillhör valets, demokratins, landets och medborgarnas viktigaste frågor.
De utgör helt enkelt demokratins grund och mylla att gro i. Delandet av kultur är också viktig, men inte i samma grad som de två övriga. Den halkar faktiskt för mig ner till de andra politiska områderna skattepolitik, invandringen, vård, skola och omsorg, försvarsfrågor m fl - men inte lägre heller och det är viktigt. Kulturfrågorna går för övrigt i mångt och mycket in i både integritetsproblematiken såväl som i kunskapsfrågorna så det går inte helt att separera de tre.

För framtiden!

För att vi skall ha möjligheten att växa som människor och som nation så är det dags att ta ett nytt grepp kring hur kunskap skall tas fram och utnyttjas, detta som är så sorgligt ignorerat av de etablerade partierna. Att våra etablerade partiers integritetspolitik enbart har handlar om att kringskära medborgarnas rättigheter är också ett etablerat och mycket sorgligt faktum. Vi måste bryta den trenden, och fort. Integritetskränkande lagar och förordningar har det gemensamt att de är mycket svårt att rulla tillbaka. Det är bråttom!

Rösta Pirat

Jag är stolt över att under ett längre tag ha stött ett parti som 100% står upp för mänskliga värden och ett samhälle för alla. Jag håller till fullo med Gothbarbie:
Efter denna läsning [PP:s valmanifests, min anm] kan jag inte säga annat än att idag är jag en mycket stolt pirat! Inget annat parti i Sverige är i närheten av att driva sakpolitik i närheten av lika liberalt. Som liberal finns därmed bara ett alternativ – Piratpartiet.

Jag kommer påbörja en vändning av maktförskjutningen genom att:
 Rösta Pirat 

Mer om...

PolitikBodströmsamhället
PiratpartietFRA-lagen
KulturUpphovsrätten


//Zac, påminner om min bloggläsarundersökning


Läs även andra bloggares åsikter om Piratpartiet, , , , , , ,
Jag blandar gammelmedia och nymedia - 之乎者也, HD, Norran, Realisten, DN, SvD, Magnihasa, JP, Kunskapssamhället

Kommentarer

 1. Välj istället ett parti som har ett heltäckande politiskt program för ditt val till Riksdagen. Piratpartiet hör inte hemma där 2010!
  Jag väljer iallafall det alternativet även om Piratpartiet har en hel del bra åsikter i sak.
  Men "enfrågepartier" får helst framföra sina
  frågor på gatan utanför Riksdagshuset som
  alla andra icke professionella lobbyister.

  SvaraRadera
 2. Det står alla rätt att göra som de vill. Men med enfrågepartier menar du sådana som bondepartiet, arbetarpartiet socialdemokraterna eller rent av miljöpartiet?


  //Zac

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Spam, rasistiska och liknande kommentarer tas omedelbart bort. Ovidkommande, reklaminriktade och förvirrade kommentarer kan också tas bort utan misskund.
Inlägg äldre än en månad modereras, så ha tålamod för publiceringen.
Kontakta mig om du tycker dig ha blivit felbehandlad eller om du vill anmäla någon opassande kommentar.
Och du, snälla, håll dig till ämnet.
Alla kommentatorer står för sina egna åsikter.

Populära inlägg i den här bloggen

Plötsligt händer det!

.. ja, undertecknad kommer rekommendera och nicka medkännande med en ledarartikel från Aftonbladet av, ingen mindre än, Anders Lindberg . Men under personkonflikter och anklagelser kors och tvärs i Vänster­partiet finns en genuin värdekonflikt där religiösa traditioner och jämställdhet ibland hamnar på kollisionskurs. Och hedersproblematik är inget teoretiskt problem. Ungdomsstyrelsen uppskattade 2009 att ungefär 70 000 ungdomar, främst flickor mellan 16 och 25 år, begränsas i exempelvis val av partner. I dag är det möjligen ännu fler. Amineh Kakabaveh har nog en poäng i att den svenska vänstern i bred ­mening inte till fullo tagit till sig vidden av detta. Mordet på Fadime var en väckarklocka och mycket har hänt sedan 2002. Men tyvärr inte tillräckligt. Vänstern har ett rejält internt arbete att göra. Att kombinera synen på människor som fria varelser med egen vilja och kulturella strömningar som går på tvärs är inte enkelt. 

Enkelt matematik med SD:s egna siffror

Sverigedemokraterna(SD) går ut hårt med sin våldtäktsstatistik. Ingen direkt överraskning att man håller sig till noga utvalda siffror som styrker partiets genomgående tes att det är invandrare och invandringspolitiken bakom alla problem i samhället. Ettsvarspartiet Jag blir så road av anklagelsen från SD-håll att Piratpartiet "bara är ett enfrågeparti". Och visst så är det - det är bara demokratin som är i riskzonen och förtjänar denna fråga. SD är dock och förblir ett ettsvarsparti - "det är invandringens fel". Försök att ställa vilken fråga som helst, svaret kommer bli "det är invandringens fel". Lite mer jämförelser i slutet... Men våldtäkterna har ju ökat JÄTTEMYCKET?? Den lavinartade svenska ökningen är, precis som de flesta egentligen vet - att man låtit våltäktsbegreppet innefatta en massa andra sexuella brott ( mm ) - inte som SD ohederligt låtsas påvisa att ökningen enbart handlar om flyktingströmmarna. Mer socialklass 3 än "kultur"?

Och verkligheten då?

Är inte detta (går-)dagens, för att kanske inte säga årtiondets sämsta rubriksättning på ledarplats , någon ledarplats, alla kategorier? De jämställer således en person som fällts för dråp och för dubbla mord , dömd enligt konstens regler i en demokrati , som skall avtjäna resterande straff i sverige. en som fängslats och torterats för att ha utfört sina journalistiska principer och skrivit om demokratiska reformer i hemlandet ...  Jag trillade först på Expressens ledare på Nyhetstorken , men var tvungen att kolla upp om det verkligen var sant - trodde faktiskt först att det var en photoshoppad bild... Jag tror jag spyr! Men det är ganska symptomatiskt för historien om Annika Östberg , även om det är draget till sin extremaste spets av (den numera arbetslösa, hoppas jag) rubriksättaren på Expressen. Vi har gott om andra fångar som suttit länge i fängelse och som säkert skulle må bra av att luftas lite. Lite verklighetsförankring om jag får be! Att hon n