20 feb. 2008

Artikel 19 och ofeministiska lagar

Säger man artikel 19 till någon så är nog chansen störst att denne inte har en aning om vad man menar, möjligen så dras någon outgrundlig parallell till moment 22, men oftast inget mer. De som kanske har lite större politiskt/samhällsligt/historiskt intresse känner det som FN:s dekleration om de mänskliga rättigheterna. Bland det vackraste som skrivits, och en grundsten i all typ av frihet:
Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Möjligen i stark konkurrens med artikel 1:
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

Som ju faktiskt är vackrare, men kanske av något mindre betydelse i rent praktisk handling.
Men oavsett så är faktiskt Artikel 19 också en intressant antifeministisk blogg också. Skribenten har satt ihop en "icke feministisk agenda" i och kring lagstiftningen, som i mångt och mycket korrelerar med min egen syn. Jag kopierar in de här:
1. Avskaffande av bevisbördedirektivet. En arbetstagare måste påvisa otillåten diskriminering. En arbetsgivare ska inte behöva bevisa frånvaro av diskriminering.

2. Avskaffande av kvinnofridskränkning. Upprepad brottslighet ska beivras såsom all annan brottslighet. En brottsrubricering ska annars förekomma, nämligen fridskränkning, en benämning oberoende av kön.

3. Avskaffande av pappamånaden. Föräldrarna ska själva avgöra föräldraledighetens upplägg. Ingen lagstiftning ska tvinga båda föräldrarna att vara hemma en månad vardera.

4. Allmänt åtal ska inte gälla kvinnomisshandel. En kvinna ska i mån av intresse ha all möjlighet att återkalla en anmälan. Statens strävan att skipa rättvisa ska inte vara överställd familjens möjlighet att göra upp i godo utan rättsväsendets inblandning.
5. Abortförbud. En kvinna ska inte få välja att avsluta ett fosters liv på grund av ovilja att genomgå en graviditet. Särskilda medicinska skäl och särskilda sociala skäl ska i undantagsfall tillåta abort.
6. Restriktiv förskrivning av p-piller ska motverka en lösaktig attityd bland samhällsmedborgarna, leda till ökad användning av kondom och främja barnrika familjebildning.

7. Avskaffande av positiv särbehandling. Ingen diskriminering ska få äga rum beroende på kön.

8. Jämställdhetslagen ska genomgå en revision. En arbetsgivare ska exempelvis inte behöva säkerställa en jämställd fördelning av personal utgående från kön.

9. Avskaffande av jämställdhetsavtalet. Ett intetsägande avtal med diskriminerande underton.

10. Omfattande genomgång av kvinnoorganisationernas statsbidrag. Bidrag ska fortsättningsvis bara tillfalla endera kvinnoorganisation med verksamhet inriktad på samhällets utsatta medborgare.

11. Översyn av särbeskattningens påverkan på medborgarnas val av familjebildning. Särbeskatntingen ska inte inverka i en negativ inriktning på medborgarnas förmåga att leva tillsammans i en fungerande familjekonstellation.

12. Avskaffande av JämO.

Överlag mycket bra förslag som onekligen ökar rättvisan rejält och minskar allt könssegregerande formuleringar i lagboken, något som lustigt nog "jämställdhetens kämpar" feministerna aldrig ens ägnar en tanke... Jag ser gärna att man neutraliserar värnpliktslagen, eller rättare sagt lagen om totalförsvarsplikt också.


//Zac

5 kommentarer:

 1. Hur funkar FN.s deklaration...vackert ja men...

  Ta Turkiet endast 9 procent är kvinnor i parlamentet. Tidigare var det 4....Hmm lite mycket män alltså?

  Kvinnliga turkiska feminister kör nu en kampanj mot det manliga patriarkatet.

  Hur? Jo de har satt mustascher på kvinnorna i annonser:) Men visst... ingen har ju hindrat dem, så uttrycka sig kan de.

  Patriarkat?

  Jag tycker också att man kan netrualisera värnpliktslagen!

  SvaraRadera
 2. "Alla människor äro fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap"

  Ack så vackert...

  Lite svårt bara att handla mot varandra i en anda av broderskap... Halva delen av världens befolkning är ju faktiskt kvinnor.

  Borde det inte stå i en anda av broderskap och systerskap?

  "Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter"...?

  Eller står det systerskap också? Vi kvinnor kan mig veterligen aldrig bli bröder hur mycket vi än försöker. Alltså är vi inte människor? Alla människor äro...

  Vad "människor äro utrustade med" är alltså en penis. Kul! hur jag än tittar så har jag ingen...:)men "förnuft och samvete har jag"!

  SvaraRadera
 3. Visst är det vackert, och broderskap betyder i sammanhanget "större gemenskaper inbegripandes både män och kvinnor (jmf: broderskapsrörelsen eller franska revolutionens uttryck Frihet, jämlikhet, broderskap)". (Källa.)


  //Zac

  SvaraRadera
 4. Nej jag tycker att det är allt annat än vackert.

  jag ser patriarkatet utan att för den skull kalla mig feminist. Vi bär med det i våra gener.

  Om vi byter ut det till enbart systerskap. Skulle det vara lika vackert då....

  JAG VILL HA JÄMLIKHET

  SvaraRadera
 5. Broderskapsrörelsen har samarbetat som en radikal kraft inom både arbetarrörelsen och kristna samfund.

  Kristna samfund...kyrkan ja det största patriarkatet eller åtminstonde en av de största.

  Som du vet jag lägger stor skuld på religionerna. Men jag tycker inte att man kan eller
  ska avlägsna dem. Olika religioner behöver mötas och utvecklas som allt annat i ett "modernt" samhälle.

  SvaraRadera

Spam, rasistiska och liknande kommentarer tas omedelbart bort. Ovidkommande, reklaminriktade och förvirrade kommentarer kan också tas bort utan misskund.
Inlägg äldre än en månad modereras, så ha tålamod för publiceringen.
Kontakta mig om du tycker dig ha blivit felbehandlad eller om du vill anmäla någon opassande kommentar.
Och du, snälla, håll dig till ämnet.
Alla kommentatorer står för sina egna åsikter.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...