Fortsätt till huvudinnehåll

Antifeministiskt sammanfattning?

Det är när kvinnor inte längre bedöms efter sitt kön utan efter sin individuella karaktär som jämställdheten är sann. Och det är först när människor bedöms som individer, med både ansvar och rättigheter, inte som tillhörande olika kollektiv, som rättvisan är på riktigt.
(Källa.)

Det är en bra artikel i övrigt, rekommenderas! Andra intressanta artiklar: 'Varför är ni så vänster kvinnor?' och 'Sluta sträva efter likhet mellan könen'.
Återkommer säkert till dem senare... ;o)

Mer om...//Zac, påminner om min bloggläsarundersökning
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer

 1. "Sluta sträva efter likhet mellan könen"
  Jag håller med. Vi ska sträva efter att var och en ska plocka fram det unika inom sig.
  Det gör vi inte med kvarlevor av gamla sociala mänskliga konstruktioner som ändå är begränsade i tiden. Forskare glömmer lätt att allt gäller tills vidare.

  Ang. forskning som finns kring medfödda skillnader mellan könen så är det intressant!Man har alltså forskat på en dag gamla spädbarn. Flickor tittar på ansikten och pojkar på mobiltelefoner.

  Det är intressant med medfödda skillnader mellan könen. Men vad är det som säger att vi inte kan intressera oss för flera saker samtidigt? Människan är en varelse som har medvetenhet på flera plan samtidigt. Hur skulle vi annars kunna t.ex. känna smärta, oro och ändå samtidigt planera en resa. Det tyder på att vi är medvetna på ett fysiskt, ett känslomässigt och ett mentalt plan samtidigt.

  Det är intressant att vi ofta skojar om att kvinnor och flickor oftare kan ha "flera bollar i luften" samtidigt. Min man kan bara göra en sak i taget hör man ofta. Skillnader är intressant. Ointressant blir det därimot när forskare försöker befästa gamla sociala konstruktioner.

  Varför kan en liten endagars flicka koncentrera sig lättare på ansikten kan man ju undra. vill hon inte ha en mobiltelefon :)... vilken rackare!

  Vari ligger skillnaderna. Har hon lättare att koncentrera sig på flera plan samtidigt än pojkar. Kan det vara så... Tänk om forskarna började forska kring detta.

  Om vi sedan slutar upp med att känna en sådan rädsla för att bli "en könslös massa" beblandas då de kvinnliga och manliga egenskaperna alltmer? Är det meningen att vi ska balansera varandra och plocka fram det manliga och kvinnliga inom oss. Det utan att för den skull ge upp vår identitet som man eller kvinna.
  Isåfall så skulle det underlätta om vi beblandade oss mer inom olika yrkeskategorier. Då måste vi se över våra sociala konstruktioner och samtidigt erkänna manliga och kvinnliga grundegenskaper.

  SvaraRadera
 2. Forskning som tyder på att män oftare vill ha eller har en mobiltelefon finns det...
  Däremot så har man forskat kring att män oftare kör bil när de pratar i mobiltelefon.

  Ett "bevis" på att de kan göra två eller flera saker samtidigt? Eller ett bevis på motsatsen? :) Om man tittar till antalet olyckor alltså.

  SvaraRadera
 3. Vi måste en gång för alla erkänna för oss själva att vi är två olika kön, med olika egenskaper i skiftande grad. Detta innebär att den tokfeministiska drömmen om en absolut, radikalfeministisk jämställdhet är både felaktig och kanske direkt skadlig.

  "Scientists say there is very little difference between the male and female anatomy. But Viva le' Difference!!"
  -Pepe Le'Pew


  //Zac, som INTE vill ha en könslös massa... ;o)

  SvaraRadera
 4. Jo den kan vara "felaktig" beroende på vad vi vill uppnå.
  Likaså kan dess spegel och motsvarighet antifeminism vara "felaktigt och direkt skadlig" beroende på vad vi vill uppnå. Vi har nämligen inte uppnått och erkänt att vi är två kön med olika egenskaper i skiftande grad. Att vi är unika var och en. Att vi behövs män och kvinnor inom alla områden. Att vi tillsammans ska spegla samhället och sämhället består av kvinnor och män. Inte av kvinnor eller män.

  Vad vill vi uppnå då? Vad har vi uppnått? Vart vill vi? Vi människor kan ju inte ens enas om var vi befinner oss nu. Vad som är verklighet och vad som är dikt. Vi har var och en vår egen dikt och ska så ha. Kallas den fria viljan.

  Du är bra rädd för att bli av med din pillesnopp! Som om det skulle ske om vi bejakade både manliga och kvinnliga sidor... :) Då skulle vi kunna börja tala om unika individer och inte en robotliknande massa.

  Klamra dig fast du men evolutionen går framåt skulle kunna gå fortare ;)

  SvaraRadera
 5. Men i artikeln påstår man ju att kvinnor och män har olika intressen? Då döms man ju utifrån sitt kön? Du är kvinna, du ska vara hemma med barnen, för det säger denna boken att du vill. Punkt.

  Det kallar jag fascism.

  SvaraRadera
 6. Jag kallar det för generaliseringar, men du får gärna utveckla ditt resonemang, anonym.


  //Zac

  SvaraRadera
 7. Så här står det i artikeln "Sluta sträva efter likhet mellan könen"

  "Varje statlig jämställdhetsutredning inleds med att man konstaterar att föregående projekt inte gav önskat resultat. Därför så är vår uppmaning till politikerna lägg ner den ouppnåeliga strävan efter 50/50- fördelning."

  Jo de politiska systemen avlöser varandra och återkommer som i en cirkel. Varje gång ett visst system återkommer så tror man att först nu så är det riktigt konstruerat.

  Tycker att det var en bra uppmaning till politikerna från artikelförfattarna. "Lägg ner 50/50 - fördelning. Det är inte millimeter fördelning som nödvändigtvis måste uppnås.

  Mindre bra är att mycket av innehållet andas borgerlig propaganda. Sydsvenskan anses vara en borgerlig tidning. Det är inte ett opolitiskt budskap. De flesta budskap innehåller politiska åsikter. Politiska partier har inte kunnat lösa dessa frågor.
  //Lisbeth

  SvaraRadera
 8. Obs! Jag är inte Anonym sa.

  SvaraRadera
 9. Vad är det som händer :) jag har inte skrivit "men i artikeln påstår man ju att kvinnor...osv.

  SvaraRadera
 10. Vad är det som känns som borgerlig propaganda? Läs om hur de olika partierna uppfattas, intressant!


  //Zac

  SvaraRadera
 11. Man beskriver S regeringen och frågar sig om nuvarande regering är inne på samma linje.

  Med detta så tillskriver man S skulden för att projekt inte gett önskat resultat. Inte så konstigt med tanke på deras tid vid makten...

  Men vilka sitter och har suttit vid makten i den övriga världen? Det har varit och är både höger och vänsterregeringar. Med detta vill jag ha sagt att det inte spelar någon roll vilka som sitter vid makten. Frågorna kring jämställdhet har inte lösts. Politiska partier oavsett partifärg har alltså ännu inte löst dessa frågor. Vinklade politiska artiklar löser heller ingenting.

  SvaraRadera
 12. Så jag skulle vilja ha ett svar från artikelförfattarna vad är det för en jämställdhetspolitik värd namnet som vi ska "återgå" till.

  De klagar nämligen på S som suttit länge vid makten. Hela budskapet med artikeln blir konstigt. Eller inte... politiska budskap talar alltid mot sig själva.

  SvaraRadera
 13. De pratar väl om svenska förhållanden?

  Intressant är det att oppositionen kritiserar trots deras långa innehav vid makten tidigare. Ungefär som ungdomsarbetslösheten. Det går bra att kritisera nu, men under brinnande högkonjunktur så lyckades inte S trycka ner siffrorna alls...

  "Den ursprungliga definitionen på jämställdhet är att bägge könen ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, att lagar är könsneutrala och att alla har samma tillgång till utbildning och arbetsmarknad. Vare sig du är man eller kvinna skall du kunna välja att vara fysiker, sjuksköterska eller hemmaförälder."

  Vackert - och något eftertraktansvärt. Och helt utan att dela upp mänskligheten i könstillhörighet som besatta tokfeminister... ;o)


  //Zac

  SvaraRadera
 14. Jag pratar om förhållanden här och ute i världen. Oavsett regering så har dessa frågor inte lösts. De finns inte med som en av de viktigaste frågorna på agendan. Inom EU t.ex. har bl.a. Margot W pekat på detta. Så det existerar ingen extremfeminism i verkligheten. Det som existerar är att vissa individer är extrema feminister. Feministiska frågor prioriteras inte politiskt. Det är därför som FI uppkommit.

  SvaraRadera
 15. Så vad fäktas du över?

  SvaraRadera
 16. Ehrmmmm...

  Jag skulle uttrycka det som:
  "Extrema feminister prioriteras inte politiskt. Det är därför som FI uppkommit."

  Låt oss en gång för alla stryka ordet feminism och istället prata om att människor i alla lägen skall slippa förtryck. Att enbart fokusera på orättvisor som drabbar ett kön är bara enögt och simpelt om man tittar på de stora frågorna.


  //Zac

  SvaraRadera
 17. Krig, vattenbrist, terrorism, hungersnöd och sjukdomar bryr sig inte om kön...


  //Zac

  SvaraRadera
 18. Så bra precis vad jag menade "Extrema feminister prioriteras inte politiskt" Inte feminism heller. Det är inte en av de viktigaste frågorna. De viktigaste är ju just nu klimatet, och krisen. Inom EU är det mest gubbar i kostym precis som det ska vara?

  Då behöver du inte oroa dig. Det är politiker som skapar lagar.

  SvaraRadera
 19. Och klimatpolitiken är kvinnodiskriminerande för att..? Och krisen? Det är t ex flest män som förlorat jobben...

  Lägg ner feministsnacket och inse att det handlar om människor som lider och förtrycks.

  - Jag är för jämställdhet, dvs lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor

  - Feminismen är för ensidig och ideologiskt driven för att uppnå jämställdhet

  - Förutom kulturella värderingar och samhällsstrukturer, så påverkas könsroller av biologi och egen vilja

  - Den manliga och kvinnliga könsrollen innehåller bägge stora utmaningar och därför bör jämställdhet handla om bägge könens situation

  - Min vision är att vi ska kunna börja diskutera könsfrågor på ett mer öppet sätt i Sverige, och basera så mycket som möjligt på forskning och fakta istället för ideologi


  Ganska bra principer va?


  //Zac

  SvaraRadera
 20. Krisen drabbar män och kvinnor lika mycket. Just nu så ser vi konsekvenserna för männen och att flest män förlorar jobben. Vilket givetvis även ger konsekvenser för kvinnorna och barnen.

  Det finns larmrapporter att ta del av som säger att vi kommer att se att kvinnor kommer att förlora jobben lika mycket som männen framöver. Framförallt bland de allra fattigaste kvinnorna världen över. Kvinnor som arbetar hemifrån t.ex. med att tillverka något som vi är intresserade av. I och med att efterfrågan minskar på grund av krisen så förlorar de sitt levebröd. Vikariat och korttidsanställningar viket kvinnor oftare har även här hemma är ett annat exempel. Kvinnor kommer att få gå.

  Att klimatpolitiken är kvinnodiskriminerande har jag inte skrivit. Även om även den säkert får konsekvenser för både kvinnor och män.

  Dina principer är nog bra men du har inte beskrivit en enda gång hur de ska genomföras. Du verkar anse att de redan är genomförda. Samtidigt så säger du att ditt mål är att kunna börja diskutera könsfrågor.

  Vilken forskning ska vi basera det på? Den om flickor och ansikten och pojkar och mobiltelefoner? Så länge forskningen ser ut på det sättet så ska vi nog ifrågasätta :) Vi ska ifrågasätta allt.

  Fakta finns vi tolkar den olika.

  Jag väljer att avsluta med detta.

  SvaraRadera
 21. Jo, vi tolkar fakta helt olika. Du väljer att dela upp världen i könstillhörighet, jag ser hellre orättvisor - icke orättvisor.

  Vi hittar dock snart ett nytt ämne att kverulera om! ;o)

  Tänk på solskydd och ha en trevlig sommar!


  //Zac

  SvaraRadera
 22. Krig, vattenbrist, terrorism, hungersnöd bryr sig i allra högsta grad om kön. Krig utkämpas i första hand av män (än så länge i alla fall), vattenbrist drabbar kvinnor och barn i högre grad än män som lyckas förse sig trots allt. Terrorism riktas i många fall mot kvinnor för att passificera de krigförande männen. Hungernöd drabbar de svagare bland vilka de flesta kvinnor och barn hittas i.

  SvaraRadera
 23. Behövs inget solskydd!
  Inte just nu när det är fruntimmersveckan.
  Den uppkom tydligen bl.a. för att kvinnor har så lätt för att falla i gråt.
  Alla kvinnor gråter nu. Gråter över att vi anses gråtmilda. Eller så gråter vi över alla krig som utkämpas i första hand av männen. Jo "krig vattenbrist, terrorism, hungersnöd bryr sig i allra högsta grad om kön"

  SvaraRadera
 24. Krig, vattenbrist, terrorism, hungersnöd bryr sig i allra högsta grad om kön. Krig utkämpas i första hand av män (än så länge i alla fall), vattenbrist drabbar kvinnor och barn i högre grad än män som lyckas förse sig trots allt. Terrorism riktas i många fall mot kvinnor för att passificera de krigförande männen. Hungernöd drabbar de svagare bland vilka de flesta kvinnor och barn hittas i.

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Spam, rasistiska och liknande kommentarer tas omedelbart bort. Ovidkommande, reklaminriktade och förvirrade kommentarer kan också tas bort utan misskund.
Inlägg äldre än en månad modereras, så ha tålamod för publiceringen.
Kontakta mig om du tycker dig ha blivit felbehandlad eller om du vill anmäla någon opassande kommentar.
Och du, snälla, håll dig till ämnet.
Alla kommentatorer står för sina egna åsikter.

Populära inlägg i den här bloggen

Enkelt matematik med SD:s egna siffror

Sverigedemokraterna(SD) går ut hårt med sin våldtäktsstatistik. Ingen direkt överraskning att man håller sig till noga utvalda siffror som styrker partiets genomgående tes att det är invandrare och invandringspolitiken bakom alla problem i samhället.
EttsvarspartietJag blir så road av anklagelsen från SD-håll att Piratpartiet "bara är ett enfrågeparti". Och visst så är det - det är bara demokratin som är i riskzonen och förtjänar denna fråga.
SD är dock och förblir ett ettsvarsparti - "det är invandringens fel". Försök att ställa vilken fråga som helst, svaret kommer bli "det är invandringens fel".
Lite mer jämförelser i slutet...
Men våldtäkterna har ju ökat JÄTTEMYCKET??Den lavinartade svenska ökningen är, precis som de flesta egentligen vet - att man låtit våltäktsbegreppet innefatta en massa andra sexuella brott (mm) - inte som SD ohederligt låtsas påvisa att ökningen enbart handlar om flyktingströmmarna.
Mer socialklass 3 än "kultur"?En annan…

Förbjud direkt!

Sverige är numera det enda landet i Europa som tillåter mobilprat i bilen utan handsfree.
Nu kräver Motormännen att användandet av mobiltelefon utan handsfree i bilen förbjuds helt.
(Källa.)

Mobiltelefoner, stereo och cyklister - så skulle nog jag rangordna farorna i trafiken. Ja, förutom förarna själva då... ;o)
En iakttagelse Jag kör inte så mycket i tjänsten längre, men jag gör som de flesta - jag kör igenom stan till jobbet och på hemväg. När man ser någon uppföra sig som en idiot i trafiken så är det en 20-årig kille i en BMW med ett ENORMT avgasrör, kan vara en äldre Volvo med en löjlig vinge på också. Ser man misstag i trafiken - någon som kör ut felaktigt, byter fil rakt in i bilar på väg om etc så är det nästan utan undantag en förare som pratar i mobil.
Snabba på med ett förbud Givetvis skall vi införa ett mobilförbud - helst igår.


//Zac, ibland kan det vara en mamma som petar in tutten eller leker med en telning i barnstolen också som vinglar runt i trafiken.
Läs även andra b…

Filmrecension: Familjen Savage

++++ Utmärkt, en riktigt bra film, bör ses
'Familjen Savage' Oj vilken liten pärla. Bra manus, känslig regi med magkänsla för humorn i vardagen, och i tragiken, och sanslöst skådespeleri från Philip Seymour Hoffman och Laura Linney. Två skådisar som alltid är bra, ofta som biroller, eller som amerikanarna uttrycker bättre - supporting roles. Och oj vad de alltid supportar filmerna de är med i! :o)
Den anspråkslösa filmen i sig handlar om ett syskonpar som glidit isär under årens lopp, men när pappan blir dement så måste de samarbeta ihop. Filmen gör ett nerslag mitt i livet hos syskonparet, och lämnar sedan dem där, mitt i livet. En amerikansk independentfilm när de är som bäst.
Kanske inte filmen jag visar mina åldriga svärföräldrar, då den är ganska osentimental inför åldrande och död. Riktigt, riktigt bra!


//Zac
+++++ Världsklass, mästerverk, måste ses
++++ Utmärkt, en riktigt bra film, bör ses
+++ Bra, en film som lämnar god eftersmak
++ Godkänd, en film som är ok på TV, men…