1 juli 2008

Om FRA innan den s k debatten

Låt oss uppfriska minnet med en bra sammanställning om vad tunga instanser, eller kanske de tyngsta överhuvudtaget i en sådan fråga, hade att säga om FRA-lagsförslaget innan frågan avgjordes i riksdagen, hämtad ifrån en ledare i Journalisten:

Justitiedepartementet skriver i sitt remissvar att förslaget innebär ett ”integritetsbrott som saknar motstycke i ett internationellt perspektiv”.


Säpo varnar för att den nya lagen kan leda till en ”betydande osäkerhet” om vilket skydd som gäller för angrepp på den personliga integriteten och på andra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.


Advokatsamfundet konstaterar att ”omfattningen av avlyssningen framstår som överväldigande” och att därmed ”genombrottet av grundlagsskyddet är mycket stort”.


Tidningsutgivarna, TU, ser en uppenbar konflikt med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det blir omöjligt att undvika att också samtal mellan en journalist och en meddelare kan spelas in och därmed att anonymitetsskyddet bryts. Även efterforskningsförbudet kan kringgås.


Samtliga politiska partiers ungdomsförbund förkastar förslaget till FRA-lag. En opinion mot den har också växt fram på bloggar och bland företrädare för tele- och dataföretag.


Journalistförbundet uppmanar i ett brev riksdagsmännen att rösta nej till lagförslaget, som förbundet anser hotar både den personliga integriteten och pressfriheten. Förbundet påpekar att journalister och källor som kontaktar massmedier sannolikt kommer att nämna begrepp, ord och händelser som samtidigt är de sökbegrepp som kommer att användas vid avlyssning. Medborgare kommer att dra sig för att lämna uppgifter till medier om det finns risk för att man avlyssnas.

(Min formattering ovan)

Hur sjutton kan man motivera genomdrivandet (piskandet) av lagen, med dessa brasklappar i bakhuvudet? Är alliansens medlemmar dumma i huvudet, rädda för något? Eller vad tusan kan det vara?


//Zac
PS. Jag kan inte undanhålla er alla en underbart felriktad spark från en ointresserad folkvald - läs speciellt kommentarerna. DÄR kan vi snacka piskrapp! Tror att han, såsom så många andra inom alliansen snart väljer att stoppa huvudet i sanden och hoppas på att stormen blåser över. Så fram med spadarna och gräv fram dem, tvinga dem att förklara sig och se för allt värdefullt till att stormen inte blåser över!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Spam, rasistiska och liknande kommentarer tas omedelbart bort. Ovidkommande, reklaminriktade och förvirrade kommentarer kan också tas bort utan misskund.
Inlägg äldre än en månad modereras, så ha tålamod för publiceringen.
Kontakta mig om du tycker dig ha blivit felbehandlad eller om du vill anmäla någon opassande kommentar.
Och du, snälla, håll dig till ämnet.
Alla kommentatorer står för sina egna åsikter.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...