Fortsätt till huvudinnehåll

Prostituerade i skugglandet

Vad jag blir trött på moralistiska utsagor - vem faan bryr sig att en frisk, sund flicka väljer att sälja sin oskuld? Det är ett fritt val, men på moraliska grunder skall det förkastas och uppröras.
Är någon dumdjävel villig att betala 100 000kr för att få doppa veke så låt honom/henne göra det.

Legalisera prostitutionen

Jag måste säga att dels av politisk övertygelse - liberalismen ser människan som en fri varelse med en fri vilja, och dels av ren humanistisk övertygelse - låt de prostituerade få samma omsorg och skydd som oss andra.

Vi skadar dem!

Våra nuvarande lagar tvingar helt enkelt in de prostituerade i ett skuggland där mycket litet av samhällets skydd räcker in. Så för att skydda individerna från att ta egna beslut, eller för att det sker så mycket hemskt "i deras värld", eller för att det helt enkelt anses moraliskt fel - så förblir dessa människor i skugglandet.

Typiskt feminism

Och visst är det en feministisk dimma som ligger som ett tungt täcke över frågan - får kvinnor välja själva över sina kroppar?
Jo, så länge det ligger i linje med vad feminismen anser vara godtagbart..
Att det dessutom kommer in lite gammalmoralism i det hela också gör inte saken bättre...

Oskyldigt vältäktsdömda - ett kvinnoproblem

Tänk efter nu. Idag så räcker det ofta med att ord står mot ord, inga fysiska bevis för att en våldtäkt skall ha ägt rum för att en man skall dömas. Forskning pekar på att bortåt en fjärdedel av alla våldtäktsanklagelser är falska.
Men hur kan detta vara/bli ett kvinnoproblem?
Jo, för när det blir uppenbart för allmänheten hur det ligger till, och om - gud förbjude - tokfeminister får igenom ännu lösare rättssäkerhet vid våltäktsmål - så kommer detta att explodera i ansiktet på alla våldtagna kvinnor.
Hur?
Jo, det kommer att resultera i en backlash där man ställer helt sjuka beviskrav och då kommer mängder med skyldiga istället gå fria...

Politik i EU-valsskuggan

Kvinnofrågorna är viktiga när det gäller EU-valet, de stora orättvisorna ligger utanför Sverige - tack och lov - med trafficking och annat förtryck. Men jag ser ingen motpart till FI när det gäller detta? Vilka svenska partier är för ökat förtryck?

Överspelad

Sedan är feminismen överspelad sedan länge, sedan den kidnappats och förvridits till något mycket obehagligt av blinda, rabiata radikalfeminister. Det är dags att lyfta blicken och börja prata om jämlikhet och lika rättigheter istället.

Inte ens benämningen...

Ingen fundering kring varför ordet feminism används, när könssegregering borde försvinna och att könet bara är en samhällelig konstruktion? Det är feminister som oavbrutet skall dela upp mänskligheten i kön, det är feminismen som är helt besatt av att separera könen - de har som sagt inte ens hittat ett könsneutralt ord för att beskriva sin egen rörelse. Pinsamt eller?

Tänk om - tänk rätt.
Idioti!


//Zac, påminner om min bloggläsarundersökning
PS. Nej, jag vill inte att min dotter jobbar med prostitution i framtiden - men vem är jag att bestämma över hennes/andras liv?
PPS. Får att få lite perspektiv så läs lite av Petra Östgren - en radikalfeminist som öppnade ögonen i frågan...
PPPS. Förresten heter det inte mödomshinna längre utan slidkrans...
PPPPS. Det är INTE bara kvinnor som prostituerar sig heller...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,  Riksdagen, SvD, AB1, SR, GP, EX

Kommentarer

 1. Nu är det ju så att endast män kan doppa veke...även om kvinnor kan och utnyttjar män.
  Prostitutionens avskaffande vore en bra början till att avskaffa föraktet för sexualiteten. Den speglar råheten ofta. Vad är frihet och vad är ofrihet? Svårt att säga.
  Titta till naturfolken och deras sexualitet... Jämför med kristenheten...

  En frisk sund flicka väljer att sälja sin oskuld? Nog borde vi bry oss. Utan att för den skull tycka att det är moraliskt fel. Varför väljer en ung flicka detta? Vad ligger bakom detta val? Vi har ju alltid ett motiv bakom våra val.

  Vi bör bry oss över kristenheten som förgiftat sexualmoralen.

  Prostitution = jämlikhet?

  Då är det även okej att medelålders kvinnor utnyttjar prostituerade unga män som kan vara deras barnbarn?

  SvaraRadera
 2. Liberalismen liksom alla andra ideologier, ser människan som en fri varelse så länge som det överensstämmer med egna värderingar.
  Liberalism är bara ett ord, bakom ordet döljer sig olika slags medvetenheter. Människor kommer att fortsätta att leva i skugglandet tills enhet råder. Det går inte att lösa detta med någon politisk ideologi.

  Skulle det inte vara löst då? Hur länge har vi försökt?

  SvaraRadera
 3. För att vara så emot kristendomen (med rätta!) så är du väldigt gammeltestlamentlig i din moralsyn. Jag struntar högaktningsfullt i vad någon brukar sin kropp till - om det är att stå i en gruva och knacka sten, eller sitta på kontor och ta emot supportsamtal eller det är att sälja sex. Man eller kvinna spelar ingen roll - du vet väl också att det i nyare studier på ungdomar visar sig vara vanligare med prositution bland pojkar? Något som onekligen försvinner i feministisk dagmedia idag...

  Däremot så är jag mycket frågande till att man med denna gammeltestamentliga inställningen som man tvingar ut människor i skugglandet där laglösheten och övergreppen härjar friskt. Det är just den gammeltestamentliga moralsynen som är medskydlig till att dessa människor råkar så illa ut.

  Bara för att det handlar om moral och sex. So what?


  //Zac

  SvaraRadera
 4. Jo jag har hört att studier kan peka på det. En fallen kvinna, det uttrycket hör man ofta. En fallen man...? Den gammeltestamentliga moralsynen nekar kvinnor deras sexualitet. De nekar inte männen detsamma. Är det så konstigt att unga pojkar inte uppmärksammas i dessa sammanhang då. Tror inte att manlig prostitution är ett nytt fenomen. Det belyser på ett oöverträffligt sätt det moraliska i moralen. Det belyser hur galet det är. Är det feministernas fel? Ja kanske i den bakvända uppochnervända världen. Vad kom först hönan eller ägget? (är inte så säker själv) :)

  Kyrkans patriarkat eller feministerna vad kom först? I min värld så är feminismen en reaktion på århundraden av förtryck mot kvinnor. Ett förtryck som nu slår tillbaka lika hårt mot männen.

  SvaraRadera
 5. @Lisbeth: "I min värld så är feminismen en reaktion på århundraden av förtryck mot kvinnor. Ett förtryck som nu slår tillbaka lika hårt mot männen."Håller till 100% med. Det är också därför jag anser att det inte handlar om jämlikhet när kvinnoförtryck ersätts med mansförtryck. Därför så är jag aktiv antifeminist - men visst är det trist med -antidogmer. Med mitt engagemang så syftar jag till att uppnå jämlikhet - och då gäller detta också ålders-/kön-/invandrar- diskriminering (mm).

  Så feminismens aktioner att kräva 50% av det man vill ha - i alla fall elitfeministerna - och lämna resten man inte vill ha tilltalar kort sagt inte mig... Det är en odemokratisk, ohuman och inte minst direkt äcklig strategi. Feministernas eviga utmålning av det egna könet som offer spyr jag också på. Förr eller senare så kletar detta fast och man ser hela världen som uppdelad mellan offer och förövare - och förövare är då givetvis män...

  DET ÄR INTE RÄTT VÄG!

  Därför är jag antifeminist.


  //Zac

  SvaraRadera
 6. Vi bör alltså bry oss när unga friska sunda flickor OCH pojkar väljer att sälja sin oskuld?Om vi i våra handlingar styrs av det bakomliggande motiv som är känslomässigt starkast så frågar jag mig.....vilket är motivet till ett sådant val.

  Om man bryr sig om båda könen blir då automtiskt en reaktion på detta val nödvändigt. Även om jag tror på karma, så betyder det inte att vi inte ska hjälpa eller reagera på vad andra utsätts eller utsätter sig eller andra för.

  Moralism är att förbjuda att skapa lagar mot allt. Reagera är för mig omsorg som kan motverka moralism beroende på ens egna bakomliggande motiv. Ibland stjälper vi mer än hjälper. Därmed inte sagt att jag själv lever upp till detta. Men jag önskar att jag gjorde det. Vi är ofta fega och ingriper inte i rädsla för att verka dömande och moraliserande. På så vis stärker vi och gynnar moralismen.

  På så vis så tror jag inte på antifeminismen. Den är en spegel av feminismen, byter bara ut könet och vill att män och pojkar ska ses som offer istället. Det är inte rätt väg!

  SvaraRadera
 7. Vi ser nog annorlunda - jag ser inte att det är vår oskuld att bestämma över? Vuxna människor som tar ett beslut över den egna individen är knappast fel?

  "Du får inte sälja din oskuld för att..."Och varför skall det förbjudas att sälja sex när det på krogen ofta räcker med lite uppmärksamhet och givmildhet för att få det gratis?

  Ingen kan övertyga mig om att det inte handlar om moral i botten. En moral som gör att man sätter sig över vuxna människors egna val.


  //Zac

  SvaraRadera
 8. Vi ska alltid ta våra egna beslut. Men innebär det nödvändigtvis att vi inte får reagera på andras beslut? Moral kan lika gärna vara att inte bry sig om. "Är någon dumdjävel villig att... Dumdjävel? Moralism?

  Det går inte att förbjuda prostitution. "Prostitutionens avskaffande vore en bra början" betyder inte att man kan eller ska förbjuda den. Utan att man kan ifrågasätta den. Är den kärleksfull? Eller innebär den ett utnyttjande av andra människor?

  SvaraRadera
 9. Det blir en hårfin gräns att anse sig stå högre, än andra, med högre moral - och därmed med bestämmanderätt över saker som bara rör dem.

  Vad är det för fel med sex utan känslor? Utan kärlek? Eller moraliserar du?


  //Zac

  SvaraRadera
 10. Så vi ska sluta reagera? Blir glad över råd, sedan så får man själv sålla. Har ändrat på mycket genom goda råd. Sätter sig någon över mig och försöker bestämma så anser sig den stå högre. Men jag håller med, det är en hårfin gräns! Motivet bakom varför man kommer med råd är viktigt.

  Kanske moraliserar jag! Du då "dumdjävlar" dessa som köper sex praktiserar ju just sex utan känslor och utan kärlek.


  Vad är det för fel med sex utan känslor? Utan kärlek? moraliserar du över de som köper sex? Då moraliserar du samtidigt även över de som säljer sex. Hur kan någon vara så dum att köpa detta....

  SvaraRadera
 11. Du behöver inte sluta reagera, att ha moraliska invändningar behöver inte alltid betyda att något är fel. Däremot reagerar jag när man moraliserar över andra, när det är utan tvång, med vuxna människor som tar egna beslut utan att skada andra - då går det tydligt över gränsen och blir förmynderi.

  Jag lägger inga värderingar alls i att ha sex utan kärlek, eller sex utanför äktenskapet för den delen. För mig personligen är det inget problem alls eftersom jag är (lyckligt) gift och trogen... :o)

  Sedan tycker jag man är en dumdjävel om man betalar 100 000 för att få ta en oskuld. Men jag är fri och tycka och köparen är fri att köpa, egentligen så som det skall vara.


  //Zac

  SvaraRadera
 12. Alla har vi värderingar även de som säger sig vara lyckligt gifta och trogna. Ta alla otaliga exempel inom t.ex. kristendomen.

  Du är fri att tycka att någon är en "dumdjävel" köparen är fri att köpa. Men vi kan ändå fråga oss om inte avskaffandet av prostitutionen kan vara en bra början. Tycker vi inte det så lever den kvar. Att kritiskt granska sedan när blev det fel?

  SvaraRadera
 13. Vad anser du det vara för egenvärde i att avskaffa, eller rättare sagt förbjuda prostitution? Varför är det så oerhört fel?

  Behovet av sex mot betalning kommer alltid att finnas - så säljare kommer således alltid att finnas. Ju hårdare jakten på dem är, desto längre in i skuggorna, från samhällets kontroller kommer de prostituerade? Vem är det som gör dem mest illa då? Torskarna eller de moraliskt överlägsna som lobbar för lagarna?


  //Zac

  SvaraRadera
 14. Varför kommer behovet alltid att finnas? Vi kanske samtliga anser till slut, att vi inte nödvändigtvis har rätt till sex till vilket pris som helst dvs. köpt sådan. Evolutionen strävar framåt vår medvetenhetsutveckling också. Bakom prostitution finns mycket elände därför så borde vi VILJA avskaffa den. Om samtliga blir medvetna om att vi saknar hela bilden av en annan människa ja t.om. av oss själva så saknas till sist köpare. Förbjuda går inte tack och lov. Hur ska vi kunna förbjuda världens äldsta yrke?

  SvaraRadera
 15. Sex, äta, vila - och antagligen i den ordningen också... ;o)

  Så grundläggande behov ger en enorm efterfrågan och således så är det alltid någon som tjänar på att erbjuda att fylla behovet. Så "världens äldsta yrke" är nog sannolikt inte ett helt fel epitet...

  Drivkraften bakom evolutionen är ökad överlevnadschans, "ökad medvetandegrad" ger mig veterligt inget alls. Snarast tvärtom då jag anser feminismen fruktansvärt osexig... ;o)

  Men vad är det som är så fruktansvärt fel med prostitution? Varför måste det bekämpas med alla medel?


  //Zac

  SvaraRadera
 16. Den måste inte bekämpas, vi har vår fria vilja. Det som vi bekämpar har en tendens att förstärkas. Det som är fruktansvärt fel är att många människor far väldigt illa. Att vi utnyttjar andras utsatthet.

  Antifeminism extremfeminismens spegel tenderar också till att vara osexig. Om drivkraften bakom evolutionen nu är ökad överlevnadschans... så borde automatiskt ökad medvetandegrad öka chanserna. Alltså så ökar chanserna t.ex. för drogberoende prostituerade att överleva om vi reagerar och ökar vår medvetandegrad samt ifrågasätter prostitution.

  Fast nu så tror jag ju inte att drivkraften bakom evolutionen är ökad överlevnadschans. Utan att drivkraften är allas individuella medvetenhetsutveckling. Vi bli mer medvetna om vad som förkortar livet. Den drivkraften ger oss automatiskt ökad överlevnadschans i nuvarande fysisk form. Prostitution förkortar livet för många det är verklighet.

  SvaraRadera
 17. Vad anser du det vara för egenvärde i att avskaffa, eller rättare sagt förbjuda prostitution? Varför är det så oerhört fel?

  Behovet av sex mot betalning kommer alltid att finnas - så säljare kommer således alltid att finnas. Ju hårdare jakten på dem är, desto längre in i skuggorna, från samhällets kontroller kommer de prostituerade? Vem är det som gör dem mest illa då? Torskarna eller de moraliskt överlägsna som lobbar för lagarna?


  //Zac

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Spam, rasistiska och liknande kommentarer tas omedelbart bort. Ovidkommande, reklaminriktade och förvirrade kommentarer kan också tas bort utan misskund.
Inlägg äldre än en månad modereras, så ha tålamod för publiceringen.
Kontakta mig om du tycker dig ha blivit felbehandlad eller om du vill anmäla någon opassande kommentar.
Och du, snälla, håll dig till ämnet.
Alla kommentatorer står för sina egna åsikter.

Populära inlägg i den här bloggen

Plötsligt händer det!

.. ja, undertecknad kommer rekommendera och nicka medkännande med en ledarartikel från Aftonbladet av, ingen mindre än, Anders Lindberg . Men under personkonflikter och anklagelser kors och tvärs i Vänster­partiet finns en genuin värdekonflikt där religiösa traditioner och jämställdhet ibland hamnar på kollisionskurs. Och hedersproblematik är inget teoretiskt problem. Ungdomsstyrelsen uppskattade 2009 att ungefär 70 000 ungdomar, främst flickor mellan 16 och 25 år, begränsas i exempelvis val av partner. I dag är det möjligen ännu fler. Amineh Kakabaveh har nog en poäng i att den svenska vänstern i bred ­mening inte till fullo tagit till sig vidden av detta. Mordet på Fadime var en väckarklocka och mycket har hänt sedan 2002. Men tyvärr inte tillräckligt. Vänstern har ett rejält internt arbete att göra. Att kombinera synen på människor som fria varelser med egen vilja och kulturella strömningar som går på tvärs är inte enkelt. 

Enkelt matematik med SD:s egna siffror

Sverigedemokraterna(SD) går ut hårt med sin våldtäktsstatistik. Ingen direkt överraskning att man håller sig till noga utvalda siffror som styrker partiets genomgående tes att det är invandrare och invandringspolitiken bakom alla problem i samhället. Ettsvarspartiet Jag blir så road av anklagelsen från SD-håll att Piratpartiet "bara är ett enfrågeparti". Och visst så är det - det är bara demokratin som är i riskzonen och förtjänar denna fråga. SD är dock och förblir ett ettsvarsparti - "det är invandringens fel". Försök att ställa vilken fråga som helst, svaret kommer bli "det är invandringens fel". Lite mer jämförelser i slutet... Men våldtäkterna har ju ökat JÄTTEMYCKET?? Den lavinartade svenska ökningen är, precis som de flesta egentligen vet - att man låtit våltäktsbegreppet innefatta en massa andra sexuella brott ( mm ) - inte som SD ohederligt låtsas påvisa att ökningen enbart handlar om flyktingströmmarna. Mer socialklass 3 än "kultur"?

Avväpna polisen!

Alltså, jag har varit, på goda grunder, oerhört kritisk mot polisen innan... Men hur faan hanterar de sina vapen?? Gång på gång så läser man om hur poliser står och blundar och tömmer sina vapen i hyggligt rätt riktning ... Ta ifrån dem vapnen! Från de tragiska händelserna i Malexander där poliserna trodde att bildörrarna skulle ge dem skydd(!) från automatkarbiner till de senaste årens klumpiga hantering av ensamrätten till dödligt våld. Det är faktiskt dags att poliserna i Sverige tas ifrån sina vapen, det är möjligt att de känner sig säkrare, men det är sannerligen inte säkrare för befolkningen längre! Vår polis kan helt enkelt inte hantera vapnen på rätt sätt. Varför klarar sig den normala polisen i både Norge och i Storbritannien normalt utan vapen - har vi så mycket värre kriminalitet här? *retorisk fråga eftersom det står klart för alla att vi inte har det...* England En överväldigande majoritet av poliskåren vill fortfarande förbli vapenlösa i England