Fortsätt till huvudinnehåll

PP - enfrågepartiet!

Det är inte ett direkt scoop att PP är ett enfrågeparti...

Optimalt parti?

Jag passar på att slänga in ett par citat av Dick Erixon:

"..det inte är riksdagsval, utan val till Europaparlamentet den 7 juni. Och i detta val får vi väljare inte utse någon regeringsmakt.

Därför är Piratpartiet det mest optimala partiet att ställa upp i EU-valet: att driva EN fråga i förhandlingsmyglet i Bryssel är det mest effektiva sättet att arbeta politiskt i EU. Man kan fullständigt skita i regeringsansvar, för någon sådant har väljarna ändå inte makten över."

Engström svarar...

Och så hans 10 frågor till PP:s förstanamn på listan:

1. Vilken kommissionärsportfölj tycker du Sverige ska välja för kommande fem år, om vi fick välja fritt – och varför?

Ingen åsikt.

2. Jordbruksstödet utgör hälften av EU-budgeten. Tillsammans med tullar och andra handelshinder orsakar detta katastrof för fattiga länder som vill exportera istället för att leva på bistånd. Vad tänker du göra åt CAP i parlamentet?

Alla är ju överens om att EU:s jordbrukspolitik är vansinne, men parlamentet har inget inflytande över CAP. Om de tvingar igenom Lissabonfördraget trots att det redan har blivit avslaget får parlamentet lite grand inflytande över jordbruksfrågorna. I så fall kommer vi att rösta med den grupp vi ingår i.

3. Vad är du beredd att göra för att stoppa flyttcirkusen mellan Strasbourg och Bryssel?

Det är också en fråga där alla är överens om att den nuvarande ordningen är vansinne, men för att göra någonting åt det måste man endera få Frankrike att acceptera att man frångår grundfördragen, eller utesluta Frankrike ur unionen. Ingendera händelseutvecklingen är särskilt trolig, men skulle det dyka upp ett läge där vi kan få stopp på flyttcirkusen skulle vi naturligtvis vara för (precis som resten av vår parlamentsgrupp, oavsett vilken grupp vi har valt).

4. Det råder strängt förbud att sälja snus i EU (med Sverige som enda undantag). Är inte detta ett bevis på att små länders kultur missgynnas i EU och att varken subsidiariteten eller öppna gränserna gäller?

Ja, det tycker jag att man kan säga.

5. EG-domstolen har i Vaxholmsmålet slagit fast att svenska villkor ska gälla angående minimilön, semester mm. Är inte det ett brott mot principen om fri rörlighet för tjänster? Borde det inte räcka med anställningsavtal i hemlandet?

Piratpartiet tar inte ställning i den frågan.

6. Ska Sverige leda en ny militär snabbinsatsstyrka i EU, battlegroup 2011?

Piratpartiet tar inte ställning i den frågan.

7. Turkiet krävde inskränkningar i yttrandefriheten för att man skulle godkänna danske statsministern Anders Fogh Rasmussen som ny generalsekreterare i Nato och sade inför hemmaopinionen att man lyckats. Kan Turkiet bli EU-medlem om man vill avskaffa yttrandefriheten i Europa?

Så som frågan är formulerad är svaret naturligtvis nej. Yttrandefriheten är en av de fundamentala medborgerliga rättigheter som Piratpartiet slåss för. Därmed inte sagt att frågan nödvändigtvis är formulerad på ett relevant sätt.

8. Lissabonfördraget innehåller ingen möjlighet för väljarna att utkräva ansvar av en regerande majoritet och ge makten till ett regeringsalternativ i opposition. Är detta acceptabelt ur demokratisk synpunkt?

Nej, det är det inte, och det är det grundläggande felet med konstitutionen som inte får kallas för konstitution. Läs gärna: Att utse EU:s president.

9. Under 2008 röstade de borgerliga och socialdemokrater lika i 97% av 535 voteringar. Är det någon skillnad alls mellan blocken?

Viss skillnad är det antagligen, men som den här statistiken visar är skillnaden inte alls så stor som de försöker göra gällande själva.

10. Är det Iran, Hamas och Hizbollah som är huvudhindret för fred i Mellanöstern och som därmed ska pressas av EU, eller är det Israel som utgör främsta hindret för fred och ska bojkottas av EU?

Piratpartiet tar inte ställning i den frågan.

Samma politik - oavsett block?

I 'Kompromissa inte - PIRATPARTIET!' så pekar jag också på det enkla faktum att S o M röstat likadant i EU i 9 frågor av 10; 97% enligt Erixon ovan!

Varför välja mellan dem om de nu driver samma politik i EU? Snacka misslyckande när politikerna är så oense på hemmaplan och sedan gör tvärtom i EU-parlamentet? Demokratiskt underskott?

Inga komprimisser!

Med PP så får man ett parti i EU-parlamentet som inte komprimissar en millimeter med sina hjärtefrågor - och då hjärtefrågorna är så intimt förknippade med demokratiska grundvalar så är det ett mycket enkelt beslut att rösta på PP om man bryr sig om vår frihet och demokratin....//Zac, påminner om min bloggläsarundersökning


Läs även andra bloggares åsikter om Piratpartiet, övervakning, privatliv, Politik, Boströmssamhället, fildelning, upphovsrätten, kultur, ipred-lagen, ipred, sharing is caring SvD12345, DN, AB1, EX123456, UNT12345, HD123, Kuriren12, SR, HP, BL

Kommentarer

 1. PP tar inte ställning i mycket. Hur kan man då fråga sig om det är ett optimalt parti? Att man röstar väldigt lika oavsett block har konstaterats. Men i en fråga skiljer sig synen väldigt mycket mellan blocken. Hur ställer sig PP till en gemensam EU arme inom EU? Att rädsla och nya lagar upprättade av rädda människor inte löser brottsligheten i världen står tämligen klart. Vi behöver bara titta bakåt i historien..

  Förebygger en EU arme upprättad av rädda människor krig kan man då fråga sig. Om dessutom länder som t.ex. Frankrike med koloniala intressen röstar över oss. Vilka motiv har man till en arme...De starkaste motiven inom oss människor verkar alltid segra. De blir tillslut handling.

  PP får inte delta i slutdebatten något som förmodligen gynnar dem. Är de för militär kapprustning? "Demokratier" världen över däribland Sverige bidrar till konflikt med vapenhandel. Sedan så "löser" vi saken med bidrag till de drabbade. Vi stillar därmed vårt dåliga samvete. Men vi ser inte vår skuld fullt ut.

  Den tidigare garantin om alliansfrihet gäller den plötsligt inte längre? "Inga kompromisser" blir det inte en väldigt massa kompromisser om man endast har en hjärtefråga? Hur rimmar det med frihet och demokrati?

  För mig så är inga komromisser numera att avstå från att delta i detta EU spektakel. Ge makt är lätt. Det är betydligt svårare att återta den. Makt är inget fel i sig, men verkar mänskligheten klara av den? Det är samma politiker vilkas brister OCH förtjänster som vi ser här på hemmaplan som ska ingå i detta maktspel. Verkar kunna utmynna i att man hasarderar om mänskligheten dsv. sätter den på spel. Slutar detta i ett blodbad eller fred...

  SvaraRadera
 2. Lisbeth, att inte rösta är att rösta för att någon annan ska bestämma och fråntar dig (i min mening) rätten att höja din röst i andra sammanhang. Gå hellre och lämna en röst på Kalle Anka-partiet så att din röst åtminstone hamnar i gruppen övrigt där den kan ge politikerna chansen att se att du inte är nöjd med dem.

  SvaraRadera
 3. daydreaming, Enligt min mening så ser politikerna lika mycket att man inte är nöjd om det i statistiken är väldigt få som röstar. Om man anser att politiska partier i nuvarande form inte leder till demokrati så blir det väldigt svårt att rösta. Demokrati innefattar alla. I annat fall är det skendemokrati. Samtliga nuvarande politiska partier gynnar vissa och andra inte alls. Vissa gör det mer än andra. Men det är ändå svårt att bakom skrivbord och inte ute i verkligheten göra någon förändring.

  Visst har man rätten att göra sin röst hörd i andra sammanhang, även om man inte röstar. Man tar sig den rätten inte behöver man be om den i en "demokrati"...
  Man kan höja sin röst och förklara varför man INTE röstar likväl som varför man gör det.
  Alla är inte ointresserade av politik om de inte röstar. Partiernas och politikernas "upp ur sofforna" ser jag mer som att fösa den sovande boskapen till valurnorna för att rösta. Gatorna kantas av valaffischer av vilka vi bör välja. De sitter till och med olagligt uppsatta på opassande ställen, i vissa fall där de skulle kunna skada någon. När jag var ute nyss så svajade tre stycken på samma person i blåsten alldeles vid vägkanten.

  Fenomenet nya partier som junilistan och nu PP vittnar väl om vilket litet stöd de etablerade partierna och politikerna har. Avstår hellre än att rösta på "Kalle Anka" :) eller något nybildat alternativ Jag avstår från att rösta fram mer skendemokrati.

  Det går alltså hur bra som helst att stå utanför och ändå göra sin röst hörd. Leve "demokratin". Vi kan iallafall alla göra oss hörda i detta land...än så länge iallafall. Frågan är kan vi det snart EU tar kliv efter kliv folkomröstningar görs om. Det är inte att respektera folkets röst. Det är inte demokrati.

  Sedan tala är silver tiga är guld. De som inte röstar och tiger har nog sin anledning till det. Det behöver inte vara att man inte orkar masa sig upp från sofflocket.

  SvaraRadera
 4. Jag vill nog opponera mig lite grann där, Lisbeth. Demokrati handlar i mångt och mycket om rätten att rösta. Det har dött mängder med människor i kampen om att faktiskt få rösta, och i det ljuset så tycker jag faktiskt att det både är respektlöst och uppriktigt sagt ganska upprörande att spotta på deras gravar och strunta i just den rätten.

  Att inte gå att rösta är aldrig något alternativ tycker jag, blankt, kalle anka, eller vad som helst - men ta den demokratiska skydligheten vid hornen och gå och rösta!


  //Zac

  SvaraRadera
 5. Så den rätten är en demokratisk rättighet som man MÅSTE utnyttja? Spela på människors känslor och säg att det har dött massor av människor i kampen för att få rösta. Det vet vi ju. Deras kamp är oerhört viktig. Den stödjer jag givetvis. Inte spottar man på någons grav om man tar sig rätten från att avstå från att rösta. Du reagerar känslomässigt. Politikerna gör samma sak dvs reager känslomässigt och spelar även på våra känslor. Upp ur sofforna och rösta. Säger inte att det är fel att rösta. Men demokrati måste innebära även rätten att avstå. Inte hjälper vi andra om det saknas ett alternativ. Då fattas ju ett alternativ. "Demokratin" kan då vina över oss som en piska.

  Att inte rösta är alltså ett alternativ.
  Demokratiska skyldigheter... där blir jag skrämd därimot. De demokratiska rättigheter som byggts upp kan nu vändas emot oss. Vi blir likt ett röstboskap. Skrämda djur som rättas i ledet. Skäms människa tänk på hur många som dött...Nej jag skäms inte! utan jag vill se en förändring och inte mer överstatlighet.

  Vad menar du egentligen med demokrati Zac? Ska den gälla alla? Ska vi som väljer att inte rösta kallas respektlösa.

  SvaraRadera
 6. Jo, jag tycker det är brist på respekt för vår demokrati att inte rösta. Vill man visa sin avsky eller proteströsta så kan man rösta blankt eller på KAP, el dyl.

  Du vill se förändring genom att ställa dig utanför diskussionen och underlaget för den beslutande församlingen? Nej, i min värld så håller inte det, men du är givetvis fri att göra som du vill.

  Jag anser röstskolk som en röst för underkännande av demokratin och rösträtten, paradoxalt och som sagt lite respektlöst för alla som kämpat och betalat det högsta priset möjligt för sina medmänniskor och efterlevandes rätt att rösta.

  Hoppas det är obekvämt på sofflocket! ;o)


  //Zac

  SvaraRadera
 7. Nejdå, jag vill ha diskussion men jag får väldigt sällan några svar på mina frågor!

  Röstskolk :) Tänk om vi i framtiden ÄVEN får betala ett högt pris för ATT vi röstar även om vi ser att det barkar åt...Att ställa sig utanför kan lika gärna vara att hedra "demokratin". Man kan vilja behålla den lilla som byggts upp. Att lämna över allt mer makt till EU och samtidigt tala om "skyddat privatliv" det stämmer inte riktigt för mig.

  Nej det blir bekvämt. Ska sitta upprätt och lyssna noga. Sedan så ska jag komma med fler frågor. Hoppas att du inte ställer dig utanför diskussionen då ;) :)

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Spam, rasistiska och liknande kommentarer tas omedelbart bort. Ovidkommande, reklaminriktade och förvirrade kommentarer kan också tas bort utan misskund.
Inlägg äldre än en månad modereras, så ha tålamod för publiceringen.
Kontakta mig om du tycker dig ha blivit felbehandlad eller om du vill anmäla någon opassande kommentar.
Och du, snälla, håll dig till ämnet.
Alla kommentatorer står för sina egna åsikter.

Populära inlägg i den här bloggen

Plötsligt händer det!

.. ja, undertecknad kommer rekommendera och nicka medkännande med en ledarartikel från Aftonbladet av, ingen mindre än, Anders Lindberg . Men under personkonflikter och anklagelser kors och tvärs i Vänster­partiet finns en genuin värdekonflikt där religiösa traditioner och jämställdhet ibland hamnar på kollisionskurs. Och hedersproblematik är inget teoretiskt problem. Ungdomsstyrelsen uppskattade 2009 att ungefär 70 000 ungdomar, främst flickor mellan 16 och 25 år, begränsas i exempelvis val av partner. I dag är det möjligen ännu fler. Amineh Kakabaveh har nog en poäng i att den svenska vänstern i bred ­mening inte till fullo tagit till sig vidden av detta. Mordet på Fadime var en väckarklocka och mycket har hänt sedan 2002. Men tyvärr inte tillräckligt. Vänstern har ett rejält internt arbete att göra. Att kombinera synen på människor som fria varelser med egen vilja och kulturella strömningar som går på tvärs är inte enkelt. 

Enkelt matematik med SD:s egna siffror

Sverigedemokraterna(SD) går ut hårt med sin våldtäktsstatistik. Ingen direkt överraskning att man håller sig till noga utvalda siffror som styrker partiets genomgående tes att det är invandrare och invandringspolitiken bakom alla problem i samhället. Ettsvarspartiet Jag blir så road av anklagelsen från SD-håll att Piratpartiet "bara är ett enfrågeparti". Och visst så är det - det är bara demokratin som är i riskzonen och förtjänar denna fråga. SD är dock och förblir ett ettsvarsparti - "det är invandringens fel". Försök att ställa vilken fråga som helst, svaret kommer bli "det är invandringens fel". Lite mer jämförelser i slutet... Men våldtäkterna har ju ökat JÄTTEMYCKET?? Den lavinartade svenska ökningen är, precis som de flesta egentligen vet - att man låtit våltäktsbegreppet innefatta en massa andra sexuella brott ( mm ) - inte som SD ohederligt låtsas påvisa att ökningen enbart handlar om flyktingströmmarna. Mer socialklass 3 än "kultur"?

Och verkligheten då?

Är inte detta (går-)dagens, för att kanske inte säga årtiondets sämsta rubriksättning på ledarplats , någon ledarplats, alla kategorier? De jämställer således en person som fällts för dråp och för dubbla mord , dömd enligt konstens regler i en demokrati , som skall avtjäna resterande straff i sverige. en som fängslats och torterats för att ha utfört sina journalistiska principer och skrivit om demokratiska reformer i hemlandet ...  Jag trillade först på Expressens ledare på Nyhetstorken , men var tvungen att kolla upp om det verkligen var sant - trodde faktiskt först att det var en photoshoppad bild... Jag tror jag spyr! Men det är ganska symptomatiskt för historien om Annika Östberg , även om det är draget till sin extremaste spets av (den numera arbetslösa, hoppas jag) rubriksättaren på Expressen. Vi har gott om andra fångar som suttit länge i fängelse och som säkert skulle må bra av att luftas lite. Lite verklighetsförankring om jag får be! Att hon n