Fortsätt till huvudinnehåll

LC - fair and balanced

Det är påtaglig skillnad på vad vi vet - och vad vi tror oss veta.

Tro och vetande

Nu gör jag mig till talesman för hela LC-etablissemanget, så jag vill ta tillfället i akt att påpeka att detta är enbart min sammanställning för hur jag anser att LC-anhängare resonerar. Detta är alltså en sammanställning för hur jag erfarenhetsmässigt upplever att LC-anhängare resonerar i en hel del frågor. Min utgångspunkt är nog inte så annorlunda än många andra LC-anhängares, men jag försöker oftast hitta sanningen snarare än bara enbart bevisa min egen upplevda sanning. Detta förfarande gör att jag ibland kommer i konfrontation med andra som är mer pro-LC än vad jag är, jag tror dock och hoppas att det ändå kvarstår en ömsesidig respekt efteråt. En ytterligare fördjupning av min syn finns i inläggen 'LC på Zac's sätt' och 'Strategier/LC-propeganda'.

Vetenskap kontra religion

Att veta bör onekligen ha en viss grund i vetenskaplig evidens, d v s den kan vi gott träta om med alla de antagister som dyker upp. Det är, eller snarare bör vara, samma vetenskapliga spelregler för alla oavsett "sida". Vi kan t ex inte göra tummen ner för en för oss motsägelsefull studie bara för att det är en kohortstudie, för att i nästa stund hylla de för oss passande andra kohortstudier.
Om vi nu kräver av etablissemanget att visa studier varför margarin är att föredra, så är det väl inte något mystiskt med att det kommer krav på att visa upp evidens för varför vi förordar smör framför margarin? Och då givetvis med samma krav på riktiga hårda ändpunkter i form av sjukdom eller död - precis som vi kräver själva! Lite mer stringens i vår kritik och vårt försvar skulle knappast göra någon skada på vår trovärdighet...
Att tro, är rent och skärt antagande. Något som kanske rentav är lite löjeväckande att käbbla om, men de flesta diskussioner har en förmåga att alltid till slut handla mer om tro snarare än om vetandet...

Vetandet

Om vi börjar med vetandet:
 • Minskande av kolhydrater ger en positiv inverkan på hälsan för diabetiker och feta.
 • Mättat fett är inte farligt.
 • Det finns all anledning att hoppa över allt vad manipulerade fetter heter.
 • Maximera intaget av framför allt animaliska omega3-fetter.
 • Minimera intaget av omega6-fetter.
 • Snabba kolhydrater är en oerhört onaturlig föda för oss.
 • Mättade fetter har aldrig bevisats vara farligt för oss.
 • Kolesterolets farlighet vilar på bräckligt vetenskapliga grunder.
Jag tror att samtliga punkter ovan är så pass väldokumenterade och välkända att det faktiskt inte är någon större idé att skaffa underlaget för dem.

Tro

Och vi följer upp med troendet:

Tro - Stenålderskost

 • Kopplingen till stenålderkost ger mer eller mindre alla hälsofördelarna ett stenåldersleverne ger.
  • Rätt - Att leva mer artriktigt ger faktiskt bättre hälsa.
  • Fel - De levde ett radikalt annorlunda liv vad gäller stress och vardagsmotion. Så det är omöjligt att påstå att vi vinner allt genom att plocka ett russin ur kakan. Betänk den s k 'Japanska immigrant-studien'.
 • Stenåldersmänniskorna levde i huvudsak på animalisk föda.
  • Rätt - Det finns mängder med rester, och nästan bara ben o dyl. Andelen animaliskt inslag i kosten ökar alltid ju längre norrut man kommer.
  • Fel - Sanningen är att vi faktiskt inte vet vad vi nordbor åt här uppe för kanske 8000år sedan. Det är bara spekulationer lika goda som andras spekulationer. Sannolikt så åt man det man kom åt och det blir med all säkerhet en hel del vegetabilier. Anledningen till att det är så svårt att hitta vegetariska spår efter föda på stenåldern är givetvis att den förmultnar och lämnar nästan inga spår efter sig. Dessutom så äter samtliga "köttätare" gärna vegetariskt när det är åtkomligt, antingen som lavar eller halvsmält maginnehåll på sjöfågel eller ren o dyl. Så 100% rent animalisk föda är det nog väldigt ovanligt att hitta, speciellt över längre tid och över årstiderna.
 • Det som inte fanns i kosten på stenåldern är automatiskt dåligt för oss.
  • Rätt - Nja, denna attityd är nog dessvärre aldrig helt rätt. Möjligen att det kan vara en hint, men absolut inte någon naturlag.
  • Fel - Bara för att vi i norden inte hade möjliget att äta koalakött så innebär inte det med automatik att det skulle vara dåligt för oss. Faktum är att samma resonemang skulle vara plausibelt även för spannmål, men nu är spannmål så pass ovanlig kost för nästan alla däggdjur och att vi skulle anpassat oss bättre än alla andra på så kort tid (~8000år) låter knappast sannolikt. Men man bör vara noga med att med försiktighet avvisa en del råvaror på basis av att "man åt inte minsann den råvaran på stenåldern".
 • Mjölk är onaturligt att dricka i vuxen ålder för oss människor.
  • Sant - Det är ju faktiskt inget annat däggdjur som dricker mjölk i fullvuxet tillstånd. Och komjölk lär vi bara ha druckit under ett ögonblick i vår utveckling, se dock ovanstående punkt också.
  • Falskt - Vi nordbor visar oss ha väldigt god acceptans till komjölk, något som faktiskt är relativt unikt inom mänskligheten. Jag tror det beror på att evolutionen i mjölktillvänjningen har varit satt i "turboläge" för oss nordbor - de som inte tålde mjölken dog ganska snabbt under de hårda vintrarna och de som överlevde förde givetvis vidare gener anpassade till mjölkdrickande. Dessutom är det en bra källa till mättade, nyttiga fetter.

Tro - SLV

 • SLV:s kostråd har orsakat fetman.
  • Rätt - Det är en pikant detalj att fetman börjar explodera precis i samma ögonblick som SLV börjar propagera än mer handgripligt med nyckelhålsmärkningen. Nyckelhålsmärkningen tycks dessutom ha förändrat vårt matbeteende ganska ordentligt också - vi äter betydligt mindre fett och mer kolhydrater idag. Många triggar sitt sötsug och hunger genom att äta mängder med kolhydrater - upp till 60E%.
  • Fel - Det är svårt, eller rättare sagt omöjligt att påstå att inte utvecklingen redan var på gång. I alla industrialiserade länder så kryper medelvikten uppåt, så även i Sverige. Däremot ser kurvan ut som en hockeyklubba med böjen precis vid nyckelhålsintroduktionen. Visst kan det vara en tillfällighet, men i USA så har de exakt samma kurva kring sin fettskräcksparadigmsstart(puh!). Rent hypotetiskt så kan det t o m givetvis vara så att fetman skulle ha ökat ännu mer om det inte vore för kostråden - en mycket svag hypotes för all del, men ändock en tes som är svår att direkt motbevisa.
 • SLV är korrupta och köpta av margarinindustrin.
  • Rätt - Det är belastande att många av medlemmarna i expertgrupperna på SLV som utarbetar våra kostråd har så pass mycket monitära intressen inom lobbygrupper och margarintillverkare. Jag tycker personligen att det är en jävsituation som kraftigt belastar de resultat som utarbetas. Även det faktum att SLV sorterar under jordbruksverket tycker jag också är en försvårande faktor.
  • Fel - Inte direkt fel, men borde det inte finnas starka kommersiella krafter som motpol till margarinindustrin? Ta t ex köttindustrin som ju inte är någon liten industri direkt, eller varför inte mejerinäringen?
 • Det finns inget vetenskapligt stöd för kostråden.
  • Rätt - Det finns mer eller mindre starkt stöd för kostråden. De kostråd som historiskt sett givits till diabetiker t ex (även om man lite diskret tagit bort just dessa nu) har den svagaste evidensgraden en "vetenskaplig sanning" kan ha - evidensgrad C. Evidensgrad C innebär att den bygger på klinisk erfarenhet och att det saknas randomiserade, kontrollerade studier inom området, d v s anekdotisk evidens uttalad av två professorer. Det är ju av naturliga skäl svårt att bemöta sådana "bevis" och risken för korruption ökar givetvis mångfalt - se förra punkten.
  • Fel - Se ovan.
 • SLV:s kostråd är felaktiga.
  • Rätt - Inte för att det är något tungt bevis, men de har inte haft nämnvärd inverkan på fetman som ju mer eller mindre exploderat sedan de införde nyckelhålsmärkningen... Den extrema fettskrämdheten gör att kosten kraftigt kantrar över mot förhöjt intag av kolhydrater, vilket inte är önskvärt alls.
  • Fel - Om man ser från LC:s perspektiv så finns det gott om forskning som visar att tallriksmodellen har stora brister, framför allt för feta och sockersjuka personer. Men för friska personer så har LC mycket liten bas att stå på. Det finns alltså tvärtom ingen grund för att idag påstå att en frisk person med bra värden skulle må bättre på en LC-kost. En frisk person som delvis följer kostråden - förutom fettskrämdheten, och går smärre förändringar, ex skär ner kolhydratsdelen med en tredjedel till fördel för mättade fetter, mår sannolikt bra på denna kost. Margariner och andra abnormiteter bör dock alltid hoppas över.

Tro - LC-kosten

 • Äter man bara LC så är det mängder med åkommor som blir bättre. [Här är det anekdotiskt så det står härliga till]
  • Rätt :
   • Viktnedgång - alla går i alla fall alltid ner initialt.
   • Bättre blodsocker - givetvis när anledningen till höjda halter försvinner...
   • Mindre gaser i magen - för att jäsning skall ske så måste det tillsättas kolhydrater.
   • Det s k dåliga kolesterolet, LDL har en förmåga att minska och det s k goda, HDL ökar allt som oftast på en LC-kost - ingen vet egentligen varför...
  • Fel :
   • Faktum är att de olika dietforumen som finns är fulla av religöst uppeldade (och lyckliga) medlemmar som pekar på än det ena och än det andra som helt mirakulöst har läkt och blivit bättre p g a dieten. En del saker stämmer säkert, för det stora flertalet så innebär en diet att man äter bättre än normalt.
   • Knän och leder mår bättre - visst, av viktnedgången i så fall. Det är oerhört svårt att på något sätt bevisa att det beror på kosten och inte på viktnedgången.
   • Förkylningar och sjukdomar tar inte på en längre - mycket svårt att bevisa.
   • Ökad pigghet - se överst om knän och leder.
 • Kolhydrater är en form av gift.
  • Rätt - För de som är överkänsliga mot kolhydratsintag så är kolhydrater samma sak som sug, frosseri och viktuppgång. För de som lider av att vara sockerberoende så stämmer det givetvis dubbelt upp.
  • Fel - Det är en bra form av nutrient, i varje fall i sina naturliga former. Vitt socker/mjöl är dock enbart av ondo.
 • Det går att äta hur mycket fett som helst, man går i alla fall ner.
  • Rätt - Vissa individer kan faktiskt äta ~ dubbelt så mycket energi och ändå gå ner. Min egna erfarenhet stämmer bra med detta, men...
  • Fel - Många måste trots propaganda hålla igen på energiintaget. En positiv sak trots detta är att i och med att huvuddelen av suget är borta så är det enkelt att ändå, trots kaloribegränsning, äta sig mätt och belåten. Min erfarenhet är att min första tid på LC så åt jag i runda tal lite drygt 3000kcal per dag, och gick ner i vikt i en rasande fart. Men min viktnedgång stannade av när jag hade ungefär 10kg kvar att gå ner. Sedan är det tvärstopp om jag inte begränsar mitt intag. Det stämmer bra med tesen att kroppen vänjer sig och anpassar sig till att bränna FFA(free fatty acids) - det är grundmaterialet som levern använder för att tillverka ketoner som ju initialt är det som används primärt som bränsle i stället för glukos. Det är en kostsam process och när den sedan upphör så upphör ju också "extra-skatten" och man måste kompensera detta genom att dra ner på energiintaget för att fortsätta att gå ner. Detta är omgärdat av en massa föreställningar och ingen direkt forskning, och det lär förbli ett hett ämne inom LC-sfären en lång tid framöver.
 • Äter man bara LC så slipper man motionera.
  • Rätt - Lider man av en kraftig övervikt så måste man vara medveten om att motion sliter hårt på kroppen. Motion gör väldigt lite för vikten - någon sade att "motion gör gram, kosten kilon" - och det stämmer. Man bör vänta med motion tills det blir lite mindre belastning på lederna.
  • Fel - Givetvis bör man motionera mer för välbefinnandet och hälsan. Vår kropp är gjord för att röra på sig. Och då inte ett, eller ett par idiotpass i veckan utan en förhöjd vardagsmotion; en promenad, trappan istället för hissen etc.
Jag kommer att komplettera denna artikel med mer tro/vetande för att ha en sammanställning av min syn på LC - en relativt balanserad sådan hoppas jag.
Artikeln är således per definition alltid "in progress"...


//Zac


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Plötsligt händer det!

.. ja, undertecknad kommer rekommendera och nicka medkännande med en ledarartikel från Aftonbladet av, ingen mindre än, Anders Lindberg . Men under personkonflikter och anklagelser kors och tvärs i Vänster­partiet finns en genuin värdekonflikt där religiösa traditioner och jämställdhet ibland hamnar på kollisionskurs. Och hedersproblematik är inget teoretiskt problem. Ungdomsstyrelsen uppskattade 2009 att ungefär 70 000 ungdomar, främst flickor mellan 16 och 25 år, begränsas i exempelvis val av partner. I dag är det möjligen ännu fler. Amineh Kakabaveh har nog en poäng i att den svenska vänstern i bred ­mening inte till fullo tagit till sig vidden av detta. Mordet på Fadime var en väckarklocka och mycket har hänt sedan 2002. Men tyvärr inte tillräckligt. Vänstern har ett rejält internt arbete att göra. Att kombinera synen på människor som fria varelser med egen vilja och kulturella strömningar som går på tvärs är inte enkelt. 

Enkelt matematik med SD:s egna siffror

Sverigedemokraterna(SD) går ut hårt med sin våldtäktsstatistik. Ingen direkt överraskning att man håller sig till noga utvalda siffror som styrker partiets genomgående tes att det är invandrare och invandringspolitiken bakom alla problem i samhället. Ettsvarspartiet Jag blir så road av anklagelsen från SD-håll att Piratpartiet "bara är ett enfrågeparti". Och visst så är det - det är bara demokratin som är i riskzonen och förtjänar denna fråga. SD är dock och förblir ett ettsvarsparti - "det är invandringens fel". Försök att ställa vilken fråga som helst, svaret kommer bli "det är invandringens fel". Lite mer jämförelser i slutet... Men våldtäkterna har ju ökat JÄTTEMYCKET?? Den lavinartade svenska ökningen är, precis som de flesta egentligen vet - att man låtit våltäktsbegreppet innefatta en massa andra sexuella brott ( mm ) - inte som SD ohederligt låtsas påvisa att ökningen enbart handlar om flyktingströmmarna. Mer socialklass 3 än "kultur"?

Avväpna polisen!

Alltså, jag har varit, på goda grunder, oerhört kritisk mot polisen innan... Men hur faan hanterar de sina vapen?? Gång på gång så läser man om hur poliser står och blundar och tömmer sina vapen i hyggligt rätt riktning ... Ta ifrån dem vapnen! Från de tragiska händelserna i Malexander där poliserna trodde att bildörrarna skulle ge dem skydd(!) från automatkarbiner till de senaste årens klumpiga hantering av ensamrätten till dödligt våld. Det är faktiskt dags att poliserna i Sverige tas ifrån sina vapen, det är möjligt att de känner sig säkrare, men det är sannerligen inte säkrare för befolkningen längre! Vår polis kan helt enkelt inte hantera vapnen på rätt sätt. Varför klarar sig den normala polisen i både Norge och i Storbritannien normalt utan vapen - har vi så mycket värre kriminalitet här? *retorisk fråga eftersom det står klart för alla att vi inte har det...* England En överväldigande majoritet av poliskåren vill fortfarande förbli vapenlösa i England