Fortsätt till huvudinnehåll

Ogillar jag feminister?

Hamnade i ett blogginlägg som en "marginaliserad antifeminist", ett för övrigt ganska välgenomarbetat inlägg, även om jag inte håller med om det mesta... ;o)

Kletiga SD

Att kleta ner motståndare med Sverigedemokraterna är numera såååå september 2010 tycker jag. Själv blir jag lite extra förbannad då Sverigedemokraterna företräder en samhälls- och människosyn som är så fjärran min egen som man kan komma. Men jag ignorerar SD-vinkeln och tittar istället på mitt eget engagemang som antifeminist.

Låt oss titta på punkterna en och en;

 1 De ogillar feminister

Njae, jag ogillar dumhet, t ex att man värderar orättvisor utifrån vilket kön som drabbas av dem.

 2 De är aktiva i kommentarsfält i anslutning till bloggar, Newsmill och nätartiklar

Jaha, kanske? Men vilka grupper är aktiva där? Själv ägnar jag mig åt min blogg och kommenterar alldeles för sällan på andras bloggar.

 3 De använder feminist och kommunist som skällsord

Ja, det gör jag faktiskt, men det handlar om vad de representerar. Jag citerar HAX lite:
"De socialistiska och rasistiska partierna är kollektivister. De ser människor som grupper som skall styras och som har en konflikt sins emellan."
Feministerna som delar upp världen i två delar med en överhet som vet sanningen - det passar tyvärr allt för väl in på ovanstående.

 4 De ogillar Mona Sahlin

Ja, jag tycker hon är en riktigt usel partiledare för S. Hon har gång på gång visat hur man håller sig kvar vid maktens grytor bara för att hon är kvinna. Jag kan inte se en manlig partiledare med det bagaget hon släpat på? Att hon fört fram S till det sämsta valresultatet på 94 år kanske trots allt styrker min tes lite grann också?

 5 De är manstillvända

Jag är lite osäker på vad det betyder? Söker jag på Google så förstår jag att det är ett av dina favoritord, men tyvärr så ger det inte så mycket? Är det att vi antifeminister skulle vara en exklusiv pojkklubb? Då kan man fundera på könstillhörigheten inom FI? Själv så gillar jag att arbeta tillsammans med kvinnor, har aldrig varit lagd åt det tävlings- och penismätningsinriktade hållet.

 6 De gillar att lägga ord i mun på folk som har en annan politiskt kompass

Jo, detta är såååå typiskt antifeministiskt... [ironi, min anm]

 7 De är män i stor utsträckning

Och? Som vanligt så är det bara feminister som mäter kvalité och trovärdighet i könstillhörigheten. FI har väl i stort sett bara kvinnor som medlemmar?

 8 De beskyller feminister för att förneka biologiska skillnader

Och det gör de väl? Gång på gång hör man hur "kön är en samhällelig konstruktion". Jag vill påstå att det i första hand är en evolutionär konstruktion där sedan biologin påverkar kulturen till stor del.

 9 De ogillar genuspedagogik

Ja, det är att tvinga in barn i vuxnas ideologi. Låt barn vara barn - ge sjutton i att försöka påverka enligt en politisk agenda.

10 De ogillar Lars Ohly

Ja, herregud! Mannen är ett under av dubbelmoral och omvändelse under korset. Att jag sedan säkert skulle ha riktigt trevligt över en öl med honom är en annan sak. Han företräder en rörelse som har rötterna i 1900-talets största folkmord också förresten...

11 De är förvånansvärt ofta konservativa

Nja, det känner jag inte riktigt igen mig i. Jag bekänner mig nog mer till liberala strömningar - men vill nu en del människor vara i mer stabila och traditionella omgivningar - jaha, så låt dem?

12 De omfamnar traditionella könsroller

Näe, avskyr när kvinnor hoppar upp för att plocka av bordet. Själv sköter jag disk, tvätt och kanske en större bit av städningen än frugan, som får meka med bilen när det behövs. Var och en gör vad var och en vill inom förhållandet. Så enkelt är det. Har vänner som lever mer "traditionellt" - och vem faan är den som skall komma och säga åt dem att de "lever fel"? Vuxna, myndiga människor som tar sina beslut själva? Eller är det månne "sanningssägarna" som yttrar sig?

13 De anser som regel att föräldraförsäkringen är bra som den är i dag

Näe, det finns massor att ändra på. Jag vill ha mer föräldratid och den skall följa barnet - ingen annan. Så skall den också kunna fördelas till släktingar, vänner etc. Sedan skall inte staten lägga sig i hur den skall fördelas. Jag personligen var hemma betydligt längre med mina barn än min fru. Det passade oss, varför skall inte vi som föräldrar välja? (Hint, se punkt 3)

14 De ogillar Gudrun Schyman

Som person eller som politiker? Tycker hon är intressant i båda rollerna. Har haft relativt omfattande korrespondens med Gudrun och hon tycks mig som en mycket trevlig människa. Som politiker har hon fört fram mycket viktiga och varaktiga saker som politikerns roller och mediafenomenet Schyman.
Som politiker inom Fi ser jag bara att hon bytt ut pratet om klasskillnader mot könsskillnader. Då jag inte av hävd är en supporter till kollektivistiskt synesätt på människor så är jag solklart emot hennes politiska gärningar generellt.

15 De menar att media har en dold eller uppenbar (det varierar) agenda som är raka motsatsen

Idag avkrävs politiker gång på gång bekännelse till feminismen som om den vore allenarådande. Jag ser mycket hellre politiker som slåss för allas rättigheter och allas skyldigheter - oavsett kön. Men se även nästa punkt;

16 De är övertygade om att media försöker att tysta dem

Det är alla mindre gruppers försvar, sedan om det handlar om feminister, fettdiet, kvinnojourer eller antifeminism spelar nog mindre roll. Skall jag leta efter klagomål från feminister att de inte hörs i media?

17 De säger sanningen som den är

Så är det med alla rörelser. Så feminismen har inte sanningen?

18 De uttrycker gärna ”Män och kvinnor är faktiskt olika

Ja, och visst är det underbart - livets värden ligger påfallande ofta i olikheterna.

19 De kämpar mot etablissemanget som vill krossa dem

Se punkt 15 o 16.

20 De använder politiskt korrekt/a som skällsord

Avsky mot politisk korrekthet är knappast något som är antifeministiskt allena? Alla som inte sitter upp till halsen i rådande struktur lär opponera kraftigt.

21 De uttrycker gärna att de är kontroversiella

Vet inte det. Möjligtvis att man uttrycker en åsikt som inte är "politiskt korrekt" eller ensamrådande? Johanna har knappast skrivit ett inlägg med 55 punkter för att antifeminismen är normaltillståndet?

22 De ser saker från ett ”vi och de”-perspektiv

Hitta en grupp som inte gör det. Penis eller vagina är ett bra exempel på "vi och de".

23 De gillar ”Om man lämnar en bil olåst...”-resonemanget

Den förstår jag faktiskt inte.

24 De uttrycker gärna att situationen hade varit en annan om personen hade varit svensk/man

Förstår inte uppriktigt sagt riktigt denna punkten heller.

25 De uttrycker gärna att om man byter ut invandrare/kvinna mot svensk/man så uppstår ramaskri

Ofta ett enkelt sätt att se texten utanför sitt kontext. Har du testat att byta ut ordet 'man' mot 'invandrare' eller 'jude' i feministiska artiklar någon gång?

26 De uttrycker gärna att om man byter ut svensk/man mot invandrare/kvinna så uppstår ramaskri

Ja? Se förra punkten.

27 De beskrivs som antifeministiska

Den andra varianten [av antifeminism, min amn] som är betydligt nyare, är uppfattningen att feminismen motarbetar jämställdheten, inte främjar den. En vanligt förekommande kritik antifeminister framhåller, är att krav på procentuellt lika fördelning av arbetsmarknadsval mellan könen inte bara är omotiverad, utan just farlig för jämställdheten. Antifeminister uppfattar ofta feminismen som en omotiverad offerideologi, då det exempelvis i Sverige inte finns någon lagstadgad diskriminering mot kvinnor (men väl mot män, till exempel i värnpliktslagen och föräldraskap). Vidare hävdar antifeminister att feminismen är snävt inriktad på könsidentitet snarare än att se det som en identitet bland flera, till exempel ålder, etnicitet, intressen, personlighet och så vidare, vilka kan diskrimineras/negligeras av samhället på olika sätt. Förtryck och borttagande av hinder för självförverkling är av generell vikt, inte något specifikt problem beroende på kön.
Vissa antifeminister ser likheter mellan nazism och feminism, som exempelvis en tro på en omfattande konspiration (judiska världskonspirationen respektive partriarkatet), en arvsgemenskap som den avgörande i människors liv (ras respektive kön) och det omöjliga i en fredlig samexistens mellan dessa olika arvsgemenskaper.
(Från Wikipedia)

Den ställer i alla fall jag upp på helhjärtat!

28 De är förvånansvärt ofta öppna med att de är antifeminister

Se ovan. Jag är stolt över att stå för rättvisa och solidaritet för alla, oavsett kön.

29 De är emot kvotering

Ja, herregud. En åtgärd som innebär uppenbar och tydlig diskriminering? Ta exemplet med veterinärlinjen där kvinnor uppenbarligen diskriminerades bara för att de hade äggstockar och inget annat. Är det en bra sak?

30 De tycker att kompetens (vad nu det är) ska råda när någon anställs

Hell Yes! Men detta hoppas jag definitivt inte är en exklusiv åsikt som tillskrivs antifeminister?

31 De vill förbjuda omskärelsebarn

Hell Yes! Men detta hoppas jag definitivt inte heller är en exklusiv åsikt som tillskrivs antifeminister?

32 De uttrycker gärna att jämställdheten har gått för långt

Jo, kanske - även om jag mig veterligen aldrig använt de orden. Ta exemplet med kvotering/diskriminering. Vansinne att försöka stävja ett inbillat fall av diskriminering med att uppenbart diskriminera en annan grupp. Det är bara ett nollsummespel för idioter. Se punkt 29, 30 och 31.

33 De har sällan en egen blogg, de föredrar att blogga i kommentarsfält

Stämmer då absolut inte på mig... ;o)

34 De tenderar att svara på bloggkommentarer genom att bemöta mening för mening

Hahaa, skyldig eftersom det är exakt det jag gör här. Men är det verkligen typiskt för antifeminister?

35 De har en aggressiv debatteknik

Är det typiskt för antifeminister? Se också punkt 47.

36 De har starka åsikter om våldtäkt

Jo, jag ser helst personligen att våldtäktsmän skall kastreras utan bedövning med en slö smörkniv. Men jag vill också att rättssamhället skall gälla och att samma regler som gäller i andra typer av fall också skall gälla i sexualbrott - oavsett kön. Vi kan ju knappast vikta vittnesmål på grundval av vilket kön som den tilltalade har?

37 De påstår inte sällan att personer som inte delar deras syn på våldtäkt är hjärntvättade

Men genuspedagogik i förskolan kan inte kvalificeras som hjärntvätt? Nej, just det - det är ju sanningen... (Se punkt 8 o 16)
Men generellt sett så är det knappast något specifikt för antifeminismen?

38 De tycks föredra att debattera våldtäkt med andra män

Jag debatterar med den som vill debattera - så även här gör jag absolut ingen skillnad på könen...

39 De tror förvånansvärt ofta att det är av biologiska skäl som tjejer uppskattar färgen rosa

Inte en aning, men feministerna vet sanningen? (Se punkt 16)

40 De tror förvånansvärt ofta att det är av biologiska skäl som killar uppskattar färgen blå

Se punkt 39.

41 De är negativa till Fru Gårman-skyltar

Ja, jag är en av de som lärt sig grundläggade trafikvett genom ordleken "här-går-man". Jag ser bara f ö kommunala utgifter som kunde gått till mer behjärtansvärda ändamål istället, ex äldrevård.

42 De associerar queer med någonting negativt

Debattklimatet ger, påstår jag, att queer bara nämns i aggressiva och hätska debattartiklar, ledare och insändare i media för att klanka på t ex Hägglund för att han inte vill tala på Stockholm Pride. Sådant ger månne slagsida åt en negativ klang hos mig. Queer har blivit rejält politisk korrekt. Se också punkt 20, 32 samt 35.

43 De säger att de vill ha sakliga debatter men tycks inte riktigt veta vad det innebär

Vill påstå att det är ett mycket subjektivt påstående och knappast något som bara handlar om antifeminister. Ser detta i alla diskussioner mellan olika åsikter.

44 De är negativa eller åtminstone inte positivt inställda till att tillåta kvinnor att bada topless

Shit, jag upplevde 80-talet med bara bröst överallt där solen lyste och det fanns sand. Mumma! Har f ö aldrig förstått varför minoriteten känner sig förtryckt för att det finns en majoritet med en annan åsikt?

45 De förlöjligar inte sällan satsningar som sker i jämställdhetens namn

Ironi har alltid varit ett verktyg i debatten, knappast något som utmärker antifeminister? Jag älskar ironi! - Och nu är jag inte ens ironisk... ;o)

46 De åberopar sunt förnuft

Knappast något som utmärker antifeminister? Eller kanske så går bara sunt förnuft att hitta hos antifeminister? ;o)

47 De menar att personer som vågar träda fram med deras åsikter är modiga

Det tycker jag definitivt - och jag är numera alltid anonym... ;o)
Men allvarligt sagt så har jag fått både direkta och indirekta hot av feminister och kristna(!) tidigare.
'Djävla kukhuvud' är påfallande vanligt när det gäller reaktioner på mina antifeministiska inlägg. Bristande fantasi eller bara ett vanligt smädesord in feministiska kretsar? 'Blattekramare' och att jag borde ta och "knulla Mona Muslim" har jag också fått mig till livs ett par gånger. "Men vi känner ju inte ens varandra" tänkte jag när jag fick förslaget om att idka samlag med SAP:s ordförande... (Och jag gillar ju inte ens henne, se punkt 4)
Jag har också blivit stalkad av en person som inte ville släppa taget efter att jag, månne lite smågrymt men helt korrekt, mer eller mindre krossat honom i en diskussion om kristendomen. Han snokade runt för att dra av min anonyma mask och hemsökte mig på flera forum - långt ifrån den politiska arena där vi bråkat innan. Det slutade dock alltid i att han överträdde alla gränser och forumregler och blev avstängd på forum efter forum och tröttnade sedan till slut. Det höll väl i under någon månad ungefär. Mer irriterande än skrämmande - men visst, hade jag inte varit anonym så hade mycket väl det kunnat urarta till telefonterror eller dylikt. Killen, eller gubben, då han var i 50-årsåldern, var utan tvivel sjuk på något sätt - och det säger jag utan psykologiska grundkunskaper och mer insikt i hans sjukdomsbild... ;o)

48 De gillar generellt inte den politiska vänstern

Näe, jag personligen är också antikollektivistisk och liberal, så nej, jag tycker inte om den politiska vänsterns politik, nej.

49 De skriver under på att feminister inte vill ha äkta och sann jämställdhet

Absolut! Feminism handlar om kvinnors jämställdhet med män - ingenting annat.
Från Wikipedia:
Feminism är en intellektuell och politisk rörelse för kvinnans fulla ekonomiska, sociala och politiska likställighet med mannen, enligt Svenska Akademiens ordlista (2006).
 Jag vill se en jämställdhetsdebatt som handlar om rättvisa och inte om kön.

50 De är rättshaverister

Inte jag inte. Är osäker på att man kan hitta en högre andel rättshaverister inom någon grupp i samhället, undantaget konspirationsteoretiker kanske?

51 De är snabba med att ropa censur om en kommentar inte publiceras på direkten

Näe? Inte jag. Gäller väl i huvudsak de flesta som kommenterar på bloggar i sig själva som har svart-vita åsikter. Därmed inte sagt att de som kommenterar inte har det...

52 De är snabba med att ropa censur om ett blogginlägg inte pingas på direkten

??
Har det hänt mer än en eller två gånger totalt i världshistorien? Och gäller det verkligen antifeminister speciellt?

53 De menar att ingen vill känna sig inkvoterad

Näe, jag skulle själv aldrig vilja inkvoteras - även om jag från och till begärt att kvotera in småtjocka, flintskalliga och skäggiga män som kallas Zac till särledes högavlönade arbeten - där just småtjocka, flintskalliga och skäggiga män som kallas Zac råkar vara sorgligt underrepresenterade. Men det gör inte heller med automatik att inte andra vill bli inkvoterade på bekostnad av andra som kanske är bättre lämpade, men som har fel kön.

54 De drar sig inte för att föda tanken att en kvinna/invandrare kan ha blivit inkvoterad

Jag tror att hanteringen där man faktiskt kvoterar in kvinnor gör att misstanken alltid föds efteråt. Så vem som föder funktionen överhuvudtaget är nog en öppen fråga. Själv har jag nog bara pekat på det öppna, allmänna och helt offentliga faktumet att Mona Sahlin är inkvoterad som partiledare enkom för att hon har äggstockar. Se punkterna 3, 4, 17, 24, 29, 30, 32, 35, 45, 48 och 55 också.

55 De gillar att lyfta fram (inkvotera?) kvinnor som ogillar kvotering

Ja, absolut! Många av de mer vettiga skribenter jag länkar till skulle inte vilja få en position enkom av att de tillhör rätt kön. För dem tror jag det handlar om etik, moral och solidaritet. Samt att de inte vill misstänkas för att vara inkvoterade kanske?

Ja, det var det det...

En ganska god bild av min syn på jämställdhet, feminism och antifeminism tror jag? De flesta punkter är lätta att också härleda till andra ideologier och politiska strömningar. Skillnaden här är att Johanna har jobbat med att länka det till kända antifeministiska bloggar och inlägg. Styvt jobbat! Men som lista över antifeministiska arketyper så är den bristfällig, som knytpunkt mellan antifeminister och Sverigedemokrater så är inlägget tämligen värdelöst. Den fungerar lika bra mellan feminister och nazister, eller kommunister.

Mer om...

(anti)FeminismJämställdhet
PolitikMarklundsfejket
Om bloggenAnnika Östberg Deasy


//Zac, som är urless på att påläggas en historisk arvssynd från feministiskt håll
PS. Reklam är väl för sjutton bara till för att vara stereotypt och genomkorkat?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer

 1. Jag hittar inte länken till bloggposten du kommenterar: http://johannasjodin.blogg.se/2010/october/55-saker-som-antifeminister-och-sverigedemokr.html

  SvaraRadera
 2. Ja, se på sjutton. Blev lite stressad här hemma då vi skall ha gäster i e m...

  Nu är länken tillagd i alla fall. Tack, jag hade inte viljat hamna i punkt 56. Länkar inte tillbaka... ;o)


  //Zac

  SvaraRadera
 3. Den som vill komma underfund om tillexempel jämställdhet behöver lära sig vad man/kvinna står för, vad manligt/kvinnligt står för, vad personligheten betyder, vad själen är m.m.

  Manligt och kvinnligt är två motsatta polariteter som skapar många obehag (friktion) när de möts. Parterna behöver lära säg att komplitera varandra.

  Utan djupare tänkande får vi dessa fjantiga uppdelningar om vad som är manligt och kvinnligt.

  SvaraRadera
 4. Manstillvända betyder grovt: av män för män.

  Religioner beskylls ofta för att vara manstillvända till exempel. Mannen är normen och saker ses ur ett "manligt perspektiv".

  Sverigedemokraterna har försökt att locka till sig kvinnor men föga förvånande misslyckats. Antifeminister beskyller inte sällan feminister för att bara gå kvinnor ärenden. Det blir humoristiskt när antifeminister går mäns ärenden i mycket större utsträckning än feminister går kvinnors.

  Jag menar att feminister har pratat om hur könsrollerna drabbar både män och kvinnor på olika sätt bara för att ta ett exempel. Förnekar man könsrollerna kan jag förstå att man tycker att den diskussionen inte är mycket att hänga i julgranen.

  SvaraRadera
 5. Religionerna påverkar fortfarande politiska beslut. Har de olika religionerna ändrat sin syn nämnvärt kring vad manligt/kvinnligt egentligen står för?

  SvaraRadera
 6. Om punkt 9. Om vi ska låta barn vara barn måste vi ta bort de vuxna från barnen. Att vuxna aktivit ifrågasätter tradition (i motsats till evolution) eller ej spelar inte någon roll. Barnen får inte vara barn oavsett.

  Själv lutar jag åt att det är bättre att lyfta på stenar och se vad som finns under än att låta dem ligga för att man kanske inte kan få tillbaka på samma sätt som den låg.

  SvaraRadera
 7. Sökte på starta eget-bidrag idag och kom över följande:

  "Är du kvinna kan du ha det lite extra lätt att få starta egetbidrag eftersom kvinnor som varit utan sysselsättning en länge tid ses som en prioriterad grupp för att få starta eget bidrag."

  http://www.starta-eget.se/ordlista.php?ord=bidragkvinnor

  Fint när även bidragen är könsindelade numer...

  SvaraRadera
 8. En till punkt: vår individuella livsåskådning. Oavsett om vi tror på någon religion eller inte så har vi olika livsåskådning.

  Alltså vad tror/anser vi?

  Är vi våra kroppar?

  SvaraRadera
 9. När vi sitter fast i lägre tänkande är det lätt att vi går i fällan inför det som skiljer oss åt och t.ex. säger att vi är män och kvinnor. Vi måste komma förbi detta genom att hitta nya ingångar.

  Den individualistiska viljan till makt medför splittring. Den universalistiska viljan till enhet visar halten av och livsdugligheten i vår individualism.
  När världs- och livsåskådningar brista likt mycket annat som synts oss visst och säkert, brista likt såpbubblor vi alltid ha svårt medge att de äro, blir känslan av samhörighet och behovet av enhet en livsviktig faktor.

  Vilja till enhet är ingen vilja till uniformitet, ingen likriktning till robotism. Viljan till enhet för ingen kamp mot andra åskådningar eller mot oliktänkande. Den är så förnuftig, att den aldrig behöver frukta kritik. Den låter envar ha sin dikt ifred, ty den vet att det finna enheten i mångfalden.

  Individen har en självskriven rätt att vara till, att vara olik alla andra, att vara en individ med individualitet. Frihet är i djupaste mening individualitet. Utan frihet finns ingen egenart, ingen självtillit, ingen självbestämdhet, ingen utveckling.

  Vi måste lära oss att inte stirra på det som skiljer, utan se på det som enar och betrakta allt som skiljer såsom oväsentligt.

  SvaraRadera
 10. Att klanka ner på män som grupp är något som faktiskt definierar feminismen av idag. Den historiska manliga arvssynden är en av grunderna i statsfeminismen, så också kollektivismen.

  Vad finns det som är "mansvänligt" inom radikalfeminismen idag? Hitta ett enda uttalande, någon?

  Jag tycker nog utan tvekan att man med fog kan sätta epitetet 'mansfientliga' på dagens feminister, i alla fall de som sätter agendan i media.


  //Zac

  SvaraRadera
 11. Nu när någon varit snäll nog att länka till mig så passar jag på att kommentera den punkten.

  *52

  Jag var absolut inte snabb med att ropa censur. Det råder ingen som helst tvekan om att sådan censur är i effekt: När jag skrev det där hade redan två förfrågan om länk gått till newsmill (det där var det tredje) och nån länk blev det aldrig.

  Newsmill har inte moderation för att undvika spam utan för att styra vilka budskap som finns i deras fält.

  SvaraRadera
 12. Yo! Feministisk vegetarian här! Som typ håller med om det mesta du skriver... för du verkar vara typen som tänker efter och sedan bildar dig en åsikt, inte en av dem som bildar sig en åsikt och sedan tänker efter vilka argument de kan försvara den med...

  Du har poänger med din kritik mot feminismen. Det blir tyvärr draget alldeles för långt ibland, det blir löjligt när man diskuterar rättigheten att döpa flickor till pojknamn och vice versa - tja, det finns ganska många exempel. Men att en stor del av feminismens förespråkare inte tänker så långt, det är väl någonting som gäller för väldigt många grupper?

  Jag är i alla fall beredd att kalla mig feminist, så länge feminism står för jämlikhet mellan könen. Jag tycker nämligen att det är mycket mer relevant att snacka jämlikhet mellan kön än mellan tex brunetter och blondiner, för det finns mer skillnader mellan könen än många andra kategoriseringar man kan dela upp Sveriges (och världens)befolkning i. Då menar jag skillnader som INTE är biologiska, kort sagt skillnader som inte behöver finnas där som gör det sämre för den ena gruppen jämfört med den andra. Så länge de skillnaderna finns där har vi en anledning att prata om könsjämlikhet.

  Det bästa exemplet är väl lönerna. Jag pluggar till veterinär. Om jag följer statistiken kommer jag få ca 5000 kr mindre varje månad än mina kollegor med snopp när ingångslönerna sätts. Varför? Vad kan vi göra för att ändra på det? Det tycker jag är viktiga frågor.

  Det här med vem som ska vara hemma med barn och vem som ska bestämma vem som är det - knepig fråga. Det är ju så att ett par tjänar mest på att låta den som tjänar minst avstå från sin fulla lön och vara hemma med barnet istället. Det är oftast kvinnan som tjänar minst. Det är det! Gräv i lönestatistiken och kolla själv! Kvinnor tjänar mindre än män, i genomsnitt. Och en av anledningarna till detta kanske är att de stannar hemma med barn, i högre utsträckning än deras makar? Är du med på min poäng? Det ena påverkar det andra som i sin tur förstärker det första och så är man lite fast där. Kanske, om man bestämmer att båda föräldrarna måste vara hemma med barnet, att man kan bryta den cirkeln. Men som sagt, knepig fråga. Jag gillar valfrihet också...

  SvaraRadera
 13. Johanna Sjödin har väl bara försökt sig på en klassisk guilt by association.
  Det bästa sättet att illustrera hur idiotiskt det är torde vara att sätta samman en motsvarande lista till exempel på temat '55 punkter som förenar feminism och Stalinism'.

  SvaraRadera
 14. Jag vill påstå att det i huvudsak bara är två saker som skiljer feminism och stalinism åt: den ena galna gruppen pratar om klasskamp och den andra galna gruppen pratar enbart kön...


  //Zac

  SvaraRadera
 15. @Izi: Jag håller med dig i stort, men vill bara snabbt peka på en sak - "..det finns mer skillnader mellan könen än många andra kategoriseringar man kan dela upp Sveriges (och världens)befolkning i."

  Jag kan ta en enkel uppdelning - invandrare vs etiska svenskar (vad f-n det nu är för något egentligen). Du kan på en handfull sekunder hitta större skillnader mellan de två grupperna än du någonsin kommer hitta mellan män-kvinnor. Diskrimineringen och lönegapet är enormt!

  Skillnaden mellan män och kvinnor är att de väljer utifrån sin egna fria vilja olika yrkesvägar i livet. Undersökning efter undersökning pekar på hur män väljer yrke efter status och lön och kvinnor efter social gemenskap och trygghet. Inte för att jag vill förhäva mig själv, men det går exakt i de evolutionära spår som jag själv är så fascinerad av.

  Vi har inte någon strukturell diskriminering mig veterligen, du får gärna ge mig länkar på löneskillnaderna för nyutexaminerade veterinärer - jag lovar att skriva om det! ;o)

  När dammet lagt sig så tror jag inte att du och jag har så stora meningsskiljaktigheter i praktiken alls. Jag skyr dock ordet 'feminism' och hävdar fortfarande att det inte alls handlar om jämställdhet mellan människor - vilket jag kämpar för.

  Tack för det vänliga omdömet förresten! :o)


  //Zac

  SvaraRadera
 16. @Izi: Jag håller med dig i stort, men vill bara snabbt peka på en sak - "..det finns mer skillnader mellan könen än många andra kategoriseringar man kan dela upp Sveriges (och världens)befolkning i."

  Jag kan ta en enkel uppdelning - invandrare vs etiska svenskar (vad f-n det nu är för något egentligen). Du kan på en handfull sekunder hitta större skillnader mellan de två grupperna än du någonsin kommer hitta mellan män-kvinnor. Diskrimineringen och lönegapet är enormt!

  Skillnaden mellan män och kvinnor är att de väljer utifrån sin egna fria vilja olika yrkesvägar i livet. Undersökning efter undersökning pekar på hur män väljer yrke efter status och lön och kvinnor efter social gemenskap och trygghet. Inte för att jag vill förhäva mig själv, men det går exakt i de evolutionära spår som jag själv är så fascinerad av.

  Vi har inte någon strukturell diskriminering mig veterligen, du får gärna ge mig länkar på löneskillnaderna för nyutexaminerade veterinärer - jag lovar att skriva om det! ;o)

  När dammet lagt sig så tror jag inte att du och jag har så stora meningsskiljaktigheter i praktiken alls. Jag skyr dock ordet 'feminism' och hävdar fortfarande att det inte alls handlar om jämställdhet mellan människor - vilket jag kämpar för.

  Tack för det vänliga omdömet förresten! :o)


  //Zac

  SvaraRadera
 17. Jag vill påstå att det i huvudsak bara är två saker som skiljer feminism och stalinism åt: den ena galna gruppen pratar om klasskamp och den andra galna gruppen pratar enbart kön...


  //Zac

  SvaraRadera
 18. Om punkt 9. Om vi ska låta barn vara barn måste vi ta bort de vuxna från barnen. Att vuxna aktivit ifrågasätter tradition (i motsats till evolution) eller ej spelar inte någon roll. Barnen får inte vara barn oavsett.

  Själv lutar jag åt att det är bättre att lyfta på stenar och se vad som finns under än att låta dem ligga för att man kanske inte kan få tillbaka på samma sätt som den låg.

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Spam, rasistiska och liknande kommentarer tas omedelbart bort. Ovidkommande, reklaminriktade och förvirrade kommentarer kan också tas bort utan misskund.
Inlägg äldre än en månad modereras, så ha tålamod för publiceringen.
Kontakta mig om du tycker dig ha blivit felbehandlad eller om du vill anmäla någon opassande kommentar.
Och du, snälla, håll dig till ämnet.
Alla kommentatorer står för sina egna åsikter.

Populära inlägg i den här bloggen

Plötsligt händer det!

.. ja, undertecknad kommer rekommendera och nicka medkännande med en ledarartikel från Aftonbladet av, ingen mindre än, Anders Lindberg . Men under personkonflikter och anklagelser kors och tvärs i Vänster­partiet finns en genuin värdekonflikt där religiösa traditioner och jämställdhet ibland hamnar på kollisionskurs. Och hedersproblematik är inget teoretiskt problem. Ungdomsstyrelsen uppskattade 2009 att ungefär 70 000 ungdomar, främst flickor mellan 16 och 25 år, begränsas i exempelvis val av partner. I dag är det möjligen ännu fler. Amineh Kakabaveh har nog en poäng i att den svenska vänstern i bred ­mening inte till fullo tagit till sig vidden av detta. Mordet på Fadime var en väckarklocka och mycket har hänt sedan 2002. Men tyvärr inte tillräckligt. Vänstern har ett rejält internt arbete att göra. Att kombinera synen på människor som fria varelser med egen vilja och kulturella strömningar som går på tvärs är inte enkelt. 

Enkelt matematik med SD:s egna siffror

Sverigedemokraterna(SD) går ut hårt med sin våldtäktsstatistik. Ingen direkt överraskning att man håller sig till noga utvalda siffror som styrker partiets genomgående tes att det är invandrare och invandringspolitiken bakom alla problem i samhället. Ettsvarspartiet Jag blir så road av anklagelsen från SD-håll att Piratpartiet "bara är ett enfrågeparti". Och visst så är det - det är bara demokratin som är i riskzonen och förtjänar denna fråga. SD är dock och förblir ett ettsvarsparti - "det är invandringens fel". Försök att ställa vilken fråga som helst, svaret kommer bli "det är invandringens fel". Lite mer jämförelser i slutet... Men våldtäkterna har ju ökat JÄTTEMYCKET?? Den lavinartade svenska ökningen är, precis som de flesta egentligen vet - att man låtit våltäktsbegreppet innefatta en massa andra sexuella brott ( mm ) - inte som SD ohederligt låtsas påvisa att ökningen enbart handlar om flyktingströmmarna. Mer socialklass 3 än "kultur"?

Avväpna polisen!

Alltså, jag har varit, på goda grunder, oerhört kritisk mot polisen innan... Men hur faan hanterar de sina vapen?? Gång på gång så läser man om hur poliser står och blundar och tömmer sina vapen i hyggligt rätt riktning ... Ta ifrån dem vapnen! Från de tragiska händelserna i Malexander där poliserna trodde att bildörrarna skulle ge dem skydd(!) från automatkarbiner till de senaste årens klumpiga hantering av ensamrätten till dödligt våld. Det är faktiskt dags att poliserna i Sverige tas ifrån sina vapen, det är möjligt att de känner sig säkrare, men det är sannerligen inte säkrare för befolkningen längre! Vår polis kan helt enkelt inte hantera vapnen på rätt sätt. Varför klarar sig den normala polisen i både Norge och i Storbritannien normalt utan vapen - har vi så mycket värre kriminalitet här? *retorisk fråga eftersom det står klart för alla att vi inte har det...* England En överväldigande majoritet av poliskåren vill fortfarande förbli vapenlösa i England