29 maj 2007

Köttproduktion och miljön

Eftersom jag är en riktig sucker som låter mig provoceras av veganiska idiotier (grönsaker?), så tänkte jag passa på att här i inlägg dra lite elementa om bl a köttproduktionen.

Koldioxidutsläpp

Kodioxidutsläppen när det gäller kött belastas till mycket stor del av tillverkningen och hanteringen av fodret till kor/grisar etc. Det går för övrigt åt mellan 7 och 10kg foder för varje kilo kött. Det är en lätt måltavla för alla vegetariska meningsmotståndare – och fantastiskt svårt att försvara sig mot.

Så länge vi i huvudsak konsumerar spannmålsuppfödda köttdjur så är detta en belastning för LC-anhängare.

Jag har lyckan att ha tillgång till gräsuppfött nötkött från Brasilien i min affär hemma, vilket gör att jag faktiskt kan tillfredsställa både mitt naturliga köttbehov samt mitt värkande samvete till både överlägsen kvalitet och pris! ;-)

Oduglig åkermark

Det finns oerhörda arealer som bara duger åt boskapsskötsel - de duger helt enkelt inte som åkermark. Ungefär 70% av jordens landyta är helt oduglig som åkermark, men oftast inga större problem att hantera djurhållning.

Felaktigt antagande

Ett systemfel som jag förstår det är att man enbart räknar med hur vi föder upp boskap idag. Tradionellt grönbete ger förutom betydligt bättre kött, även någonstans runt en femtondel så mycket energiåtgång. (Med brasklapp om att jag minns fel om just femtondelen).

Kött och regnskogarna

Vegetarianerna, och veganerna har en förmåga att bli lite väl selektiva när det gäller påhitt om att regnskogarna nästan enbart huggs ner för att göra plats för köttuppfödning. Regnskogarna huggs dessvärre ner p g a många olika anledningar. Det handlar om ge plats för odlingsbar mark, för boskap och inte minst för att resten av världen av någon anledning skattar exotiska träslag högt! Sedan är behovet av bränsle nästan omättligt, man tillverkar papper, möbler. Röjande av vägar till och från gruvdriften som sakta vuxit fram är inte heller att förakta, gruvdriften och dess krav på utrymme är ytterligare en faktor.
Städerna växer, kravet på energi därifrån resulterar i dammbyggen o s v.
Att enkom peka ut köttproduktionen som ensam faktor till att "världens lunga" minskar i storlek är i högsta graden felaktigt, men visst - många bäckar små... men det är långt ifrån den svart-vita köttfråga som vegetarianer/veganer vill ha den till...

Fisande kor!

Världsproduktionen av kött ökar snabbt och svarar redan för 18 procent av de utsläpp av växthusgaser som orsakats av människan. Det visar en rapport från FN:s jordbruksorganisation, FAO.
Källa: http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14658110.asp

Läser man ytterligare lite längre ner:
Orsaken är en kraftigt ökad konsumtion i kombination med att en större del av jordens djur föds upp på modernt västerländskt sätt. I stället för att äta gräs och annan naturlig föda, och därmed utnyttja solenergi och fotosyntes, får djuren ett ensidigt foder som främst baseras på fröer, inte minst soja och majs. Det fodret slukar mycket fossila bränslen vid odling, förädling och transporten till djuren. Dessutom bidrar inte minst sojaproduktionen i Brasilien till avverkning av regnskogar vilket frigör ytterligare koldioxid.

Sämst lämpade för sin nya föda är nötboskapen vars välkända magar är högeffektiva fermenteringsanläggningar, optimerade för att tillgodogöra sig en gräsblandning med små naturliga inslag av frön. När de stärkelserika fröna i stället tillåts dominera sjunker ph-värdet i förmagen våmmen, och korna får kroniskt ont i magen. Det är inte bara ett systematiskt djurplågeri som kan leda till att djuret dör, utan orsakar också ett slags bisarrt pruttande av växthusgaser som vore tragikomiskt om det inte vore för att det sker i industriell skala i hela världen, utgör ett hot mot oss alla och enbart kan beskrivas som tragiskt.

Djurplågeri!

Så förbannad man blir!
Alla djur oavsett anledning till varför man håller dem, har rätt till att leva så naturligt som möjligt - allt annat borde kvalificera in som djurplågeri! I detta är en grundpelare att de måste ha rätt till att äta sin naturliga föda så långt det går.
Vansinne att den absoluta majoriteten av miljöpåverkan vid köttproduktion skall vara att frambringa en för boskapen, helt onaturlig kost och dessutom öka risken för onödig plåga!?
Joo - "Köttet blir nog bara bättre av den stress som djuren erfar efter gasattacker och onaturlig tillväxt...
" - NOT!

Massor av antaganden

Ungefär 35 procent av alla utsläpp av koldioxid i Sverige kommer från sjöar och vattendrag visar nyligen publicerade svenska forskningsresultat.
---
Ett vulkanutbrott släpper ut mer koldioxid & gifter än sverige under flera decennier.
---
I Science Magazine visar svenska och finska forskare i rapporten "High Natural Aerosol Loading over Boreal Forests" att även Nordens barrskogar, granar och tallar, producerar stora mängder luftförorenande partiklar. Ju högre temperaturer desto mer partiklar produceras. Mängderna av partiklar är så stora att vid nordliga sommarvindar utgör de majoriteten av luftföroreningarna över den norra barrskogsregionen på jorden. Dessa naturliga organiska föreningar kan uppgå till hela 1.400 miljoner ton per år.

Om vi tycker att det råder många motsatta åsikter när det gäller näringslära så är det inget jämfört med den villervalla som råder kring klimatmodeller... ;-)
Det enda jag kan säga med säkerhet är att 99% av alla debattörer har fel...

Fattigdom och politik

För det första - svälten idag handlar enbart om fattigdom och orättvis handelspolitik. Visst kan krig och naturkatastrofer slå in, men sjutton vet om inte i alla fall jag skyller även dem på handelspolitik... Enligt siffror jag sett så producerades nog med mat år 2000 för att föda 12 miljarder människor. Det är fel på hur den maten distribueras - inget annat...

Onaturliga risfält

Har man som vegan åsikter om bieffekterna när det gäller köttproduktionen så kan jag meddela att det dessvärre finns ganska svåra problem på hemmaplan - risproduktionen enbart orsakade ex 1993 i runda tal 155 miljoner fall av malaria, 500 miljoner människor fick influensa samma år efter kontakt med fåglar i de ganska onaturliga risfälten etc. Människans födoproduktion har alltid varit behäftad med dylika problem, att försöka producera vår egen mat innebär alltid att man gör mer eller mindre våld på naturen och dess känsliga kretslopp.

Onaturligt utnyttjande

Det är också så att det enahanda bruk av åkrar för enbart växtbruk som vi ägnar oss åt idag, lämnar efter sig död jord som bara behöver mer och mer konstgödsel. Samtliga grödor idag är rejält urvattnade p g a överbruk. Växelbruk är det enda ekologiskt hållbara! Och vilka djur är det som ska beta på de fälten? Vegetarianer kanske? Man får mer än dubbelt så mycket skörd från åkrar där man praktiserar växelbruk...
Dagens jordbruk är ute på en farlig väg, p g a det onaturliga utnyttjandet av jorden så krävs mer och mer besprutning och konstgödsel. Enda vägen är tillbaka, till ett växelbruk som stödde kretsloppet.

Så fel det blev...

Läs mer om hur sjuk vår livsmedelsproduktion, och i detta fall frukt/grönsaksproduktion är - i mitt inlägg om 'Skippa frukten'.

Billigare grödor?

Vad skulle hända om vi alla blev vegetarianer? Jo, priset på exempelvis spannmål skulle givetvis raka i höjden! Det bidrar knappast till mättnaden för de fattiga svältande i Afrika...
Mer deprimerande läsning från dokumentären "We feed the world".

Hjälp till bönder

En ytterligare sak - det är panik i LRF:s korridorer idag - för det visar sig att man bygger hus allt oftare på vår bästa åkermark. Och needless to say - det är ganska kört med att s a s reversera utvecklingen...
Rapporten handlar om fenomenet "urban sprawl" som fritt översatt betyder "städernas okontrollerade utbredning". Av rapporten framgår att mellan åren 1990 och 2000 bredde städer och vägbyggen ut sig på 8 000 kvadratkilometer mark i Europa. Det motsvarar ett område lika stort som landet Luxemburg eller 0,25 % av den sammanlagda europeiska jordbruks-, skogs- och naturmarken. Vidare framgår att under de senaste 20 åren har de bebyggda områdena ökat med 20 procent, medan folkmängden enbart ökat med sex procent. I rapporten spås att år 2020 kommer 80 procent av Europas invånare att bo i städer.
[...]
Av länsstyrelsens rapport framgår att enbart i Skåne har på 40 år närmare 14 000 hektar av Sveriges bästa åkermark försvunnit för att ge plats åt byggnader och vägar. Vidare framgår att under de närmaste 20-30 åren kommer ytterligare 9 000 hektar av den skånska åkermarken att bebyggas enligt översiktsplanerna. I Jordbruksverkets rapport konstateras att exploateringstrycket på den svenska jordbruksmarken har tredubblats de senaste tio åren.
Länk

Och det handlar alltså inte ens om någon köttproduktion alls... Räknar man lite så kommer det alltså om 20-30år ha försvunnit 230 miljoner kvadratmeter åkermark, bara i skåne...

EU...

De mängder mat som förstörs bara inom EU för att hålla våra egna bönder under armarna... Näe - det är på tok för billigt att transportera!

Lösningen?

Vad är lösningen då?
Att leva på luft och kärlek?
Att leva som vegetarian, eller ännu värre som vegan kräver enorma kunskaper jämfört med en normal kosthållning - en köttbit och grönsaker och du har allt du behöver på en tallrik!

Konsumentmakt!

Jag personligen försöker med min plånbok som vapen i så lång utsträckning jag kan premiera hög kvalitet och etisk drift, detta gäller både köttproduktion och annat bruk av jorden. Underskatta absolut inte detta vapen!

Att sluta äta kött visar bara på att man väljer äta något annat - att selektivt välja bra kött visar var pengarna finns och därmed har man gett köttproducenterna den trigger som behövs.

Tyvärr är jag relativt ensam om detta, de flesta räknar bara kronor och ören och struntar i kvaliteten på det de konsumerar så länge som det är billigt. För mig har det en gourméaspekt - bra producerat kött är godare och därmed oändligt mycket mer attraktivt för mig. Dagens kraftfoder kostar på som sjutton - ger stressat och urselt kött ur både fettsynpunkt och smak.//Zac

Lättmjölk direkt ur kon

På Nya Zeeland har man börjar forska om det inte går att driva selektiv avel som skulle resultera i man får lättmjölk direkt ur kon....

- Det här kan bli ett nytt sätt att få välsmakande mjölk utan mättade fettsyror, säger Ed Komoroski, teknisk chef vid det brittiska mejertiet Diary Uk till Chemistry & Industry.

(Länk.)
Ja, herregud - vart är vi på väg?


//Zac

28 maj 2007

Upphovsrätten

Marknadsekonomin

Lustigt att inte liberala och konservativa partier slåss hårdare för äganderätten, d v s det personliga ägandet och i förlängningen av detta - hela grunden i marknadsekonomi?!?

Patent

20 års patent är ganska rimligt tycker jag, kanske speciellt inom läkemedelsindustrin eftersom det ändå tar 10-12 år innan utveckling, tester och godkännande är klara. Då är det "bara" 8-10 år kvar innan konkurrenterna kan kopiera helt fritt – och då till stor gagn för oss konsumenter! Detta tillvägagångssätt tjänar trots allt läkemedelsindustrin miljarder och åter miljarder på, så ur detta perspektiv så finns det ingen anledning att ändra något. Sedan är det väl inte svårt att hitta goda(!) exempel på hur girig och avskyvärd läkemedelsindustrin är – men det är en annan femma!

Upphovsrätten

Däremot upphovsrätten… det är i mitt tycke rent pinsamt att den ska gälla 70 år efter upphovsmannens död … Sedan är det en stor fråga om man verkligen ska kunna ta betalt för användande av sitt arbete i efterhand… Jag kanske lägger ner två månader på att göra en låt och vips, så ska jag bli försörjd av min skapelse resten av mitt liv?!? Det är en sannerligen mystisk ordning… dessutom har den gällt i runda tal 150 år eller så… Allt skapande innan upphovsrättens uppfinnande(*) för sisådär en 150 år sedan fick man betalt i god ordning vid överlämnande av sitt verk, som vilken hantverkare som helst! Men sedan upphöjdes detta till någon typ av guds ordning och simsalabim så ska man försörjas under resten av sitt liv – och ens släktingar i ytterligare 70 år efter ditt frånfälle!

Inget skapande?!

Man funderar på argumenten att "det inte kan skapas något utan upphovsrätt" - jag skulle gärna vilja veta vad för typ av upphovsrätt som gällde under renässansen. Kanske den tid då människan skapade, uppfann och diktade de allra vackraste och mest grundläggande ting någonsin under vår historia…
Glöm inte bort att i tusentals år så var den vackraste komplimangen att andra, konkurrenter om man så vill, kopierade dina verk och uppfinningar! Det säger väl en del om vår tid när det enda som det pratas om när man gör uppfinningar och annat till mänsklighetens fromma, är pengar…
Inte minst när han jämställer kopiera med att stjäla…

Innan upphovsrätten då?

Jag tycker det är ganska intressant att det skapades någonting alls innan upphovsrätten uppfanns på 1800-talet, för visst kan det inte skapas någonting om man inte ska kunna tjäna pengar på det? Undrar om J.S.Bach o grabbarna tänkte på det? Varför inte utöka upphovsrätten så att man får betala en typ av STIM-pengar när man använder någons bevingade citat? Eller skämt? Med en liten enkel överdrift så ställs det absurda i upphovsrätten ganska avklätt, eller hur?
Musiker ställde till med upplopp när det stod klart att man kunde reproducera musik för uppspelning när det passade (kopiering?) De var livrädda för att bli av med jobbet. Hur gick det? Man hade fel, kopieringen gjorde att musik började konsumeras på bredare front än någonsin tidigare!

Min syn

Jag citerar helt skamlöst detta, iofs är sammanhanget ett annat, men det stämmer gott överrensstämmande med min personliga syn på upphovsrätt:

 • En överväldigande majoritet anser att fildelning är det enda sättet att få tag på musik som fungerar till det man vill använda den till.
 • En överväldigande majoritet anser att medieindustrin satte sig själva i den här sitsen genom att vägra följa med teknikutvecklingen och genom att sätta fel priser.
 • En överväldigande majoritet anser att skärpningar av lagarna är likvärdigt med att försöka skruva tillbaka klockan för att skydda en utdaterad industri.
 • En överväldigande majoritet är upprörd över hur det kan vara så hårda straff på något som merparten av Sverige anser är ett bagatellartat brott.
 • En överväldigande majoritet anser att medieindustrin inte har några problem alls att SJÄLV bryta mot lagen, till och med upphovsrättslagen.
 • En överväldigande majoritet starkt betvivlar APBs existensrättighet i dess nuvarande form i ett fritt samhälle.
 • En majoritet anser att kvalitén på musiken som marknadsförts de senaste åren drastiskt har sjunkit i kvalitet. Fokusen har flyttats längre bort från konsten och närmare kassan.
 • En överväldigande majoritet anser att fildelning och försäljningssiffror är orelaterade. Bara för att man fildelar något betyder det ingalunda att man inte tänker köpa det. All statistik som finns stöder denna slutsats.
 • En överväldigande majoritet anser att de förlustsiffror som branschen påstår sig drabbat av är rent skitsnack. En fjortis som tankat ner CAD mjukvara för en kvarts miljon hade knappast köpt den om han inte laddat ner den.

Vetenskapliga studier

De, iofs väldigt ovetenskapliga, undersökningar i form av webbfrågor på Svd o Aftonbladet indikerar tydligt att en överväldigande majoritet inte ser piratkopiering som ett värre brott än att exempelvis gå mot röd gubbe - all diskrepans mellan de styrande och det allmänna rättsmedvetandet är mycket intressant, och inte minst denna fråga!
Visa gärna mig, och resten av världen, en enda undersökning (oberoende, givetvis) som visar på att piratkopiering renderar i totalt sett minskade intäkter för mediabranschen. De få undersökningar som gjorts - oberoende sådana givetvis - visar på antingen status quo eller en typ av gratisreklam som faktiskt ökar försäljningen!

1 piratkopia = 1 mindre såld låt?

Var sjutton får man en så befängd idé ifrån? För övrigt skrivs det i dag om skivbolagen i DN:

En engelsk undersökning visar att de tio skivorna överst på försäljningslistan minskat med hela 25 procent det senaste kvartalet. Tittar man däremot på de tusen mest sålda syns en ökning. Ett bevis för att färre exemplar säljs men fler titlar.

(Källa.)


Intressant! De stora skivbolagen vill inte ha mångfald, de vill ha några få fixstjärnor som säljer huvudparten av alla skivor...

Men nu tycks ju all "hemsk piratkopiering" resultera i mångfald och ökat utbud!

Ingen som känner att de gråtande skivbolagsjättarna har problem med trovärdigheten?

Kan det inte tvärtom vara så att de piratkopior som laddas ner görs av ”de övriga” – sådana som aldrig skulle köpt skivan? Handlar det då verkligen om ett faktiskt bortfall för skivbolagen? - Jämför med Kalle, 13 år som laddar ner ett CAD-program för 57.000:-

Fördjupat resonemang

Jag ser mycket små problem med en 14-åring som (pirat-)kopierar Photoshop och sitter och leker med det – ren enkel och skär logik säger att 14-åringen aldrig hade betalt tusentals kronor för programmet i fråga! Aldrig! D v s Adobe har inga som helst extra kostnader för kopian som 14-åringen använder sig av - och inga som helst extra utgifter heller. Ekonomisk status quo alltså. Jag ser inga problem med detta scenario, visst min moral kanske säger annorlunda, men ett moralbaserat samhälle är inte mycket att stå efter; men det är en helt annan diskussion…
Lek med tanken att reklamfirman ’Tvättmedelsreklamen dumskalle AB’ piratkopierar sagda Photoshop – inte nog med att man för sin verksamhet behöver programmet, man har dessutom en massa fördelar som företag, man kan dra av momsen etc. För att kunna driva verksamheten är man beroende av att ha ett fungerande Photoshop, man är kanske t o m beroende av att det dyker upp nya funktioner och versioner av programmet.
Hur står det då till i skallen på dessa idioter som sitter på detta företag?

Genom att inte betala för något ser de till att intäkterna – de intäkter som för Adobe faktiskt minskat, genom att ’Tvättmedelsreklamen dumskalle AB’ hade varit tvungna att ha en licenserad version om det inte hade gått att köra den, för dem, hjärndöda piratvägen istället? Kanske om man ska dra exemplet till ytterlighet så kanske t o m Adobe slutar med Photoshop! Vad gör ’Tvättmedelsreklamen dumskalle AB’ då? Kanske börjar de på ZTV som hallåor, eller kanske hamnar de på en parkbänk…

Moral?

Är det acceptabelt ur ett moraliskt eller juridiskt perspektiv? Ur juridisk aspekt så är det väl otvetydigt oacceptabelt, d v s olagligt. Ur ett moraliskt perspektiv så är det upp till var och en – däremot tycks det som om gemene man tycker att detta inte är omoraliskt, åtminstone inte mer än att gå mot röd gubbe eller att gasa på lite mer på bra 110-sträckor, vilket i mina ögon faktiskt är värre då man trots allt försvårar de konsekvenser som kan bli om det går snett s a s…

Motivet eller kameramannen?

Upphovsrätt är inget lätt kapitel, när man skulle formulera upphovsrätten för fotografering så stod man länge och resonerande om det var motivet eller kameramannen som skulle ha upphovsrätten – faktiskt ingen lätt fråga…

Upphovsrättens vara eller icke vara

Jag tror inte att det är frågan om upphovsrättens vara eller inte vara… Det handlar om var någonstans i gråzonen vi vill ha gränsen – en upphovsrätt måste alltid finnas, frågan är om den ska vara till för den lilla konstnären eller de multinationella företagens intresse?

Stöld?!

Jag vill citera Oscar Swartz här:

"Sedär, en oerhört viktig skillnad mellan stöld i butiken och "stöld" på nätet: "Stölden" på nätet gjorde bara att det blev fler exemplar av filmen och det var ju en väldigt konstig "stöld" måste jag säga. En stöld som berikade världen och gjorde att fler fick ta del av filmen, inklusive en massa människor som aldrig skulle ha betalat det pris som begärdes."

(Länk.)


Ganska bra uttryckt, va?
NE säger att stöld är:

"Tillgreppsbrott, att utan lov ta annans egendom med uppsåt att tillägna sig den".

Stjäla ords betydelse?

En god princip är att man inte uppfinner nya betydelser av allmänna ord… Att använda sig av värdeladdade ord som stöld för att beskriva något är bara ett mycket dåligt sätt att argumentera! Pinsamt rentav… Du är dessutom välkommen att kopiera innehållet på mitt konto när som helst!

Iofs så lär det bli en djävla inflation av det förfarandet – och det ligger kanske något i liknelsen då uselt producerad, men hårt annonserad musik faktiskt svämmar över marknaden…

Att lägga åsikter och annat på någon person borde väl liknas med ärekränkning tycker jag nästan, fast strikt logiskt sett så är det både dålig debattteknik och lite smått omoraliskt - enligt mig...

Dålig retorik

Jag skulle exempelvis ganska enkelt kunna brännmärka människor genom att enkelt överföra ordet "våldtäkt" på sådana som våldför sig på ords egentliga betydelser – är det ok att kalla folk för våldtäktsmän i det kontextet då?
Se hur enkelt det är att debattera på ett ohederligt sätt, bara genom att använda sig av värdeladdade ord och bara dra lite på ordens egentliga innebörd (jmfr ordet stöld)..?


Stöld vs kopiera

Om jag kopierar något så finns ursprunget kvar – däremot finns den nu i 2 exemplar i och med att det handlar om en digital kopia.
Den har mångfaldigats, vilket är något helt annat än stulits, då den givetvis har försvunnit! Om det är en olaglig kopia - ergo piratkopia - så är det aldrig någonsin någon typ av stöld i lagens mening, däremot handlar det om intrång i upphovsrätt.


//Zac

7år och 222kg!

Är inte detta barnmisshandel så vet jag inte riktigt vad som är det! Flickan är alltså så fet att hon inte kan gå utan kravlar sig fram. //Zac

Pantomim

Torn

Torn fast med en twist!

Don't look back in anger

That's my home

//Zac

26 maj 2007

Den lilla rosa...

Den enda tungrelaterade saken jag kan minna mig med LC är att man slipper den däringa grådaskiga hinnan på tungan. Det lär vara svampbeläggning som enbart klarar sig på de kolhydrater den får tillgång till. Det är lite äckligt, jag har aldrig trott att jag hade någon typ av beläggning på tungan. Min tunga såg ut som alla andras, kanske t o m lite bättre! Men nu i efterhand så måste jag erkänna att det var någon typ av beläggning där innan! Och på alla LC:are jag träffat så är tungorna rosa som... jag vet inte vad som är så rosa egentligen..?

Nya smaker

Dessutom förändras smaksinnet rejält, kanske beroende på att det inte finns ett lager över smaklökarna? Man kännar sötma, salt, bitterhet, alla smakerna mycket kraftigare och på ställen där man inte väntat sig dem alls! En helt ny smakupplevelse alltså. Bacon är numera så salt att jag knappt kan äta det längre - jag är tvungen att blötlägga det innan tillagning... Det är dessvärre likadant med grön-/blåmögelostar - de smakar extremt salt numera...

Lita inte på kolhydratsätare!

Jag har påpekat tidigare att gourméer som äter mängder med kolhydrater inte är att lita på! Man får ett "bedövat" smaksinnenär man äter mängder av kolhydrater - det är min mycket beprövade erfarenhet!

Närbild på min tunga!


//Zac

Mac vs PC

Varför en post om datorer? Tja, jag ser i loggen att en hel del faktiskt kör Mac! Roligt, så jag tänkte dela med mig av lite reflektioner kring Mac vs PC. Håll till godo.

Världens bästa GUI?

Vad gäller GUI:et till hårdvaran så fungerar det fruktansvärt smidigt:
 • Att störta hem och koppla upp sig på mitt trådlösa nätverk - skitsmidigt! Det var *INTE* så med mina bärbara PC-diton kan jag säga...
 • Att ta datorn till jobbet och bara öppna den där och PowerBooken kopplar upp sig automatiskt till det trådlösa - skitsmidigt! Det var *INTE* så med mina bärbara PC-diton kan jag säga...
 • Att koppla upp sig via bluetooth till mobilen och surfa lite - skitsmidigt. Det var *INTE* så med mina bärbara PC-diton kan jag säga...
 • Att byta lite hej vilt mellan olika externa skärmar/tv-apparater - skitsmidigt. Det var *INTE* så med mina bärbara PC-diton kan jag säga...
Den fungerar helt enkelt fruktansvärt bra som en mobil-bärbar. Det var *INTE* så med mina bärbara PC-diton kan jag säga...
Jag har sammanlagt haft närmre ett dussin bärbara PC av olika fabrikat och jag kan bara säga en sak - det kommer inte bytas några mer märken efter PowerBooken, det kommer fortsatt bli Apple!

Disclaimer...

Men smaken är som baken - jag spelar inte några spel - jag har (fortfarande) en extra bärbar PC och en schysst stationär PC, samt några andra servers (LINUX) etc. Men för de som verkligen vågar att pröva ett byte tror jag belöningen blir stor, de som bara vill konfirmera sina fördomar mot Mac - strunta i det...

Svårt att jämföra

Förutom att det känns lite pubertalt att försöka köra igång ett flamewar här, så vill jag påpeka svårigheten med att jämföra två OS; och då framför allt när de kör på två helt olika arkitekturer… Lite mer intressanta tester kommer nog tids nog… Men med Vista så kommer MS närmre, men att först nu ha implementerat saker som funnits i OSX i två, tre år imponerar i alla fall inte vidare mycket på mig.
Jag vet inte om jag blivit för gammal för att kasta bort tid på att hålla på att mäta saker -
"Hey, min mikrovågsugn därhemma är på 2100W!!!"

Testa först!

Cudos till de som vågat, med öppna sinnen, att testa Mac(/OSX) för det den är – en dj*vligt duglig, trevlig, väl fungerande och rent av mysig dator att arbeta med! Det är kanske med många lite som med barnen hemma:
Smaka maten innan du säger att det är äckligt...
Det kommer ner till det oerhört omätbara som känsla - att ha kommit över den initiala tröskeln till OSX innebär i de allra flesta fall att man fortsättningsvis sitter och irriterar sig i windows på saker som fattas och är osmidiga...

Programutbudet?

Apple idag bara säljer datorer som i princip är pc (dock snyggare) med intel-processorer och nästa generations BIOS, så kan man utan problem köra windows på den - varför man nu skulle göra det? Möjligtvis för att spela annars har du världens bästa OS i OSX, som jag ser det. Nu kommer iofs MS med sitt Vista som minskar skillnaderna i huvudsak genom att MS i huvudsak OSX-ifierar sitt nya operativ...
Redmond, Start Your Photocopiers
Jag har aldrig ångrat min migrering även om jag har en pc för spel och de få applikationerna som inte finns/stöds på min Mac. Vad gäller film etc så kör jag med VLC - inga problem alls alltså.
Har man inget behov av att spela så fungerar Parallels Desktop alldeles utmärkt för att köra windows i en virtualiserad miljö direkt från skrivbordet på OSX. Fungerar perfekt och jag uppskattar hastigheten till kanske 80% av "normalt" - då ska påpekas att MacPro:n säkert är 200% snabbare än mina tidigare bärbara så hastigheten är väl i paritet med mina andra bärbara windows-only...
Nu kostar väl Parallel runt 600-650SEK, men har man behov av windows och inte har lust att starta om när man ska köra något MS™ så är det supersmidigt att peta igång windows direkt på skrivbordet; väl använda pengar alltså.

Religiöst

Det är mycket religiöst när det gäller debatterna kring pc vs Mac, men det är sååååååå få från pc-lägret som verkligen har egentlig erfarenhet från Mac, däremot är det mängder av Mac-användare som kanske kört pc innan, eller använder pc på jobbet etc. Så vad jag säger är att du bör i allmänhet lita mer på Mac-sidan!

Kvalité och pris!

Tror inte att det är så stor chans att priset i sig minskar. Apple har stakat ut sitt revir och det är i den högre prisklassen. Det handlar om marknadsföring. I och med att man är dyr så markerar man att man står för klass och kvalité - men man måste s a s vara dyr och leverera! Fast visst finns det jämförelser som faller väl ut till Apples fördel.
Oavsett så har Apple en mycket lång livslängd på sina prylar - det är mycket gammal hårdvara som relativt enkelt drar runt på OSX.

Bättre av uppdateringar?!

En annan sak som aldrig berörs - för varje större systemuppdatering av OSX så blir maskinen verkligen smidigare och snabbare! Oerhört imponerande! Det är ett signum för kvalité tycker jag; windowsburkarna blir knappast snabbare med varje servicepack och uppdatering... *tröööööögt, hjärtklappning och irritation*
Inte för att man kan garantera något överhuvudtaget när det gäller datorer, men jag anser att OSX är ett mycket, mycket stabilare system än något av MS operativssystem. Den enda gång jag har haft strul har varit när jag mekat runt med olika domäninloggningar.
Så även på stabilitetsområdet tycker jag att OSX är vida överlägset windows. Vi kör 4st OSX-servrar på jobbet och en handfull OSX-klienter. Även om vi kör betydligt fler windowsburkar så är strulet inte jämförbart alls.


//Zac - som faktiskt inte är Mac-taliban...

Japaner, japaner, japaner

Jag gillar det! Sedan att jag även tycker om actionsekvenser i slowmotion... //Zac

25 maj 2007

Skippa frukten!

Det är nog ganska bra att vara ovetande om hur frukterna i allmänhet odlas... Låt oss ta bananer som exempel:

Men bananerna då, vem ska ta hand om bananerna?(*)

Bananer som vi sätter i oss 20kg per person och år har ingen rolig bakgrundshistoria... Dels bränner man ner regnskog så det står härliga till, sedan mättar man mer eller mindre jorden med diverse preperat, sedan när bananstockarna kommer fram så sätter man en plastpåse över varje bananstock som man fyller med olika typer av kemikaler för att få en god skörd. Dessa plastpåsar kastar man bara och de fortsätter att påverka miljön under lång tid. Man ser mycket ekologiska katastrofer även utanför bananplantagen, det handlar om observationer kring påverkad växtmassa till fiskdöd.

Arbetsmiljön

Sjukdomar och skador av den tunga kemikaliebehandling är inget ovanligt bland arbetarna från bananodlingarna, det handlar om cancer och rena neurologiska skador. De växtgifter som hanteras idag är bland det starkaste som överhuvudtaget får användas, och då är ändå de värsta avarterna bortrensade idag. Det är egentligen ingen miljö som någon skulle vilja gå in i utan komplett skyddsutrustning - och där odlar man människoföda...

Omogen

All frukt skördas lång tid innan den är mogen idag, mycket p g a de långa, miljöovänliga transportsträckorna. Det är mycket ovisst om hur mycket av nyttigheterna i frukten som överhuvudtaget hunnit utvecklas - antioxidanter, vitaminer och inte minst mineraler och andra spårämnen. Men även grönsaker har också denna problematik uppdagats, uppdragna på stenull med näringslösning.

"Förädling"

Till detta hör att frukterna är "förädlade" till rent absurda nivåer.

Kollar ni på SLV för att se vad grönsaker och frukt innehåller för nyttigheter - gör inte det, deras register är så hopplöst föråldrat att de inte ens själva vet hur det ligger till idag! Stickprov indikerar att t ex majoriteten av tomaterna är så urvattnade att de enligt EU:s regler numera bara duger till tomatjuice:

Tomaterna duger inte ens till juice!

Frukt- och grönsaksdiskarna i svenska butiker ser bra ut men varorna saknar smak och är näringsfattiga.
Ett test av utbudet hos de ledande livsmedelskedjorna ger skrämmande resultat.
85 procent av tomaterna var så vattniga att de inte ens dög till juice.
Källa: http://www.aftonbladet.se/vss/matovin/story/0,2789,861762,00.html

Usch, man blir mer och mer desillusionerad för varje dag som går! Tänk också på:
Frukt och grönsaker innehåller mindre vitaminer och mineraler än för 50 år sedan, visar flera studier. Järn, kalcium och c-vitamin hör till det som minskat mest. Men svenska myndigheter har inte kartlagt hälsoeffekterna.

(Samma källa som ovan.)

Tagna på sängen?

Och vi skall vara den intelligentaste rasen på jorden...

Men detta med att näringen kraftigt drygats ut är uppenbarligen helt ny och okänd information för SLV:

Men varken Livsmedelsverket eller Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har studerat frågan.
- Det här är nytt för mig, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson.
Professor Per Åman på SLU påpekar att det finns stora metodproblem när man jämför så gamla data med nya.
- Men resultatet är inte konstigt i sig. En förädling inriktad på ökad avkastning skulle kunna ge mer stärkelse och protein men mindre mineraler, säger Per Åman.

(Källa.)


Inte helt oväntat att inte SLV har undersökt, eller ens är särskilt intresserade... SLU säger:

En förädling inriktad på ökad avkastning skulle kunna ge mer stärkelse [...]

(Samma källa som ovan.)


Då är väl de nöjda med det kan man anta...

Mer kalorier för att klara RDI

- Det går att översätta näringsrekommendationerna till en fyraveckors matsedel som uppfyller kraven. Det har vi gjort på Livsmedelsverket. Men då får du i stort sett bara äta nyckelhålsmärkta produkter och 500 till 700 gram frukt och grönsaker per dag. Man måste äta mycket allsidigt för att klara det, säger Åke Bruce.
Den som inte följer menyn måste i stället kompensera genom att äta mer mat, med mer kalorier än rekommenderat, för att undvika brist på vitaminer och mineraler. Men då krävs motion för att inte gå upp i vikt.

(Källa.) Min kursevering och fetstil.

Inte bara frukt...

Svenskt vete är inte lika näringsrikt som förr. Forskare varnar för att innehållet av järn och andra mineraler inte längre täcker människors behov. Utarmningen av svensk åkerjord anses ha gått så långt att skördarna riskerar att minska.
(Källa.)

Växelbruk

Svenskt vete är inte lika näringsrikt som förr. Forskare varnar för att innehållet av järn och andra mineraler inte längre täcker människors behov. Utarmningen av svensk åkerjord anses ha gått så långt att skördarna riskerar att minska.
Källa: http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13308384.asp

Irriterande, vad var det för fel med växelbruk? Jo, den gav inte samma avkastning år efter år... Istället har man sett till att utarma jorden. Tjoho!

Paradoxalt miljö-o-vänliga

Jag blir galen på detta, världens renaste jordbruk - PYTTSAN! De bytte till andra typer av konstgödlsel och fick därmed ner den totala gödselmängden i ton räknat, men eftersom det var starkare så blev den lokala miljöbelastningen på naturen ännu större...
Men det är min syn på framtiden, vi sågar av den gren vi sitter på...
Jag har alltid handlat allt vad jag kan i den lokala butiken och då företrädelsevis lokala varor. Dyrare, men mycket mer tillfredställande. Och sitta i bil i en halvtimme bara för att komma till stormarknaden... då kan man gott passa på att handla lite miljövänligt tvättmedel...

Äta ännu mer?!

Som en ytterligare fotnot så kan ju påpekas att SLV rekommendationer om att vi bör äta minst 500g frukt och grönt är baserat på de gamla, betydligt högre värdena på näringsinnehåll.

Så de menar att när vi ska äta mer grönsaker - så är det helt enkelt för att komma upp i samma intag av vitaminer och mineraler som man fick i sig genom betydligt mindre mängder förr...

Sannolikt måste dessa 500g minst dubblas eller heller tredubblas för att man idag skall komma upp till miniminivåerna av DRI, daglig rekommenderat intag, av olika vitaminer, spårämnen, mineraler etc. Vansinne! SLV lägger idag resurser för att analysera 35 nya livsmedel per år - och därmed så är de tvungna att rejält selektera vilka råvaror som skall uppdateras och vilka som inte ska uppdateras...

Bort med frukt in med veggies!

Min enkla rekommendation är att helt skippa frukten - och innan ni trillar av stolarna så läs vidare - skippa frukten och ersätt den med grönsaker istället. De är än så länge inte alls lika sockeruppblåsta och "förädlade". Frukt innehåller inga nyttigheter som det inte finns betydligt mer av i grönsaker.

Skicka med ungarna en paprika till skolan istället för en banan/äpple!


//Zac

(*) Ett litet citat från en av mina favoritfilmer - 'Mitt liv som hund' - av en av de stora regissörerna - Lasse Hallström. Det får allt bli ett litet utvik kring hans filmer framledes!

Alliansen överrens om buggning

Ja... nu tycks rättsosäkerheten och Bodströmssamhället vara över oss...
I nästa vecka kommer regeringen att kunna presentera en uppgörelse som ger polisen rätt att bugga och använda preventiva tvångsmedel.
(Källa.) Innan så opponerade sig vänsterpartiet, miljöpartiet, centern och kristdemokraterna mot förslaget, men sedan man undantagit advokatkontor och läkarmottagningar så tycks i alla fall centern och kristdemokraterna vara beredda att ytterligare tumma på allas vår rättssäkerhet. Vansinne! Det skall i fortsättningen räcka med att man kan "anta" att någon skall begå brott något som i praktiken betyder att det är fritt fram med buggning av oss alla. Jag vet faktiskt inte om den ytterligare häpnadsväckande uppgiften att man i efterhand inte behöver meddela offret för avlyssningen i efterhand om det visat sig vara felaktiga grunder för avlyssningen har avskaffats också... Problemet med sådana här lagar är att det är lätt att införa, men mycket, mycket svårt att i efterhand avskaffa! Vill till detta addera ett av de bästa uttalanden jag hört en politiker göra angående övergången till ett övervakningssamhälle:
Demokrati och frihet försvaras inte med inskränkningar av mänskliga rättigheter. Lagstifta hederligt. Låtsas inte att det handlar om terrorism om det egentligen rör fildelning, folkbokföring, skatter, varuhandel och flyktingar. Åtgärden hindrar inte terrorism, den riskerar att skada förtroendet för EU om den visar sig stå i strid med rättsstat och fri- och rättigheter. Det är lätt att gripas av hat mot terrorister, jag inser det. Men att tumma på fri- och rättigheter det är att ge efter för angreppen mot rättsstaten, att ge efter för våra värderingar.
Charlotte Cederschiöld (m), eu-parlamentariker om övervakningslagen som eu myglade igenom. Citatet sammanfattar nog faktiskt alla mina åsikter när det gäller inskränkningarna i våra rättigheter och vår privata sfär. //Zac

Film om copyright

A Fair(y) Use Tale

Viktigt som sjutton detta! Jag har påtalat det innan, men det kan inte nog understrykas.

Läs mer om:

Copyright Droit de suite Piratkopiering Bernkonventionen Nyttjanderätt Upphovsrätt i Indien Copyleft Fair use Internationell upphovsrättsförordning

//Zac

24 maj 2007

GI = Tallriksmodellen?! - del2

Detta inlägg är en naturlig fortsättning på en tidigare post:

Nu har SLV kommenterat den senaste GI-undersökningen som om igen påvisat en kraftig vinst för feta att äta enligt GI, dock är man så infernaliskt insmilande och varför inte lite falsk... Läs och hitta anomalierna i detta stycke:

Överensstämmer med Livsmedelsverkets kostråd

Mycket i den kost som i studien kallas GI-kost stämmer överens med Livsmedelsverkets kostråd. Mängden fett i GI-kosten ligger inom ramen för Livsmedelsverkets råd.

Ny studie stöder tidigare undersökningar

Livsmedelsverket betonar i sina kostråd betydelsen av att äta mer av livsmedel med omättat fett som fisk, olja och flytande margarin samt mindre av livsmedel med mycket mättat fett som feta mejeri- och charkuteriprodukter. Dessutom rekommenderas mer av fiberrika livsmedel och fullkornsprodukter, som frukt, grönsaker och fullkornsbröd, samt mindre av livsmedel med mycket socker och fett, som godis, läsk, snacks och bakverk.

- GI-kost togs först fram som en diet för personer med diabetes och den nya studien stöder tidigare undersökningar. Livsmedelsverkets kostråd är bra för alla, men extra viktiga för dem med höga insulinnivåer, säger Åke Bruce, professor vid Livsmedelsverket.

Det ska betonas att den nya studien gäller bantning för personer med fetma. Livsmedelsverkets kostråd gäller i första hand för friska personer.

(Källa.)

Usch!


//Zac

Då fortsätter vi!

Bättre effekt av GI-dieten för gruppen med höga insulinnivåer

Författarna beskriver huvudresultatet som: "Weight loss did not differ between diet groups for the full cohort of 73 participants". Däremot gjorde man en intressant upptäckt. Den grupp av deltagare som hade förhållandevis höga insulinnivåer när de påbörjade studien fick betydligt bättre effekt av GI-dieten än av LFI-kosten med en statistiskt säkerställd skillnad i viktminskning (en minskning med 5,8 kilo i jämförelse med 1,2 kilo). Ungefär hälften av deltagarna i studien tillhörde "höginsulingruppen" och författarna menar att detta kan vara en väsentlig förklaring till de skillnader i behandlingsresultat som olika studier har rapporterat.

Resultatet av undersökningen i sig är väl inget man lyfter på ögonbrynen för... Däremot slås man om igen av hur fruktansvärt lite försökspersonerna går ner - 5.8kg på 18 månader, och då ändå med täta kontaker med forskarna för att styra upp resultaten.

Urselt! Medel-BMI över 30, men ett resultat på 1.2kg resp 5.8 på 18 månader förskräcker ju. Man förstår varför magoperationer allmänt anses vara det enda relativt hållbara sättet att gå ner i vikt...

SLV:s kommentarer...

"Mängden fett i GI-kosten ligger inom ramen för Livsmedelsverkets råd."

Vad!?

Det var ~15% mer fett i GI-kosten jämfört med Livsmedelverkets polulationsmål vad gäller intaget av fett! Och kolhydratsintaget var någonstans mellan 20 till drygt 30% mindre än vad SLV rekommenderar...

"Livsmedelsverkets kostråd är bra för alla, men extra viktiga för dem med höga insulinnivåer, säger Åke Bruce, professor vid Livsmedelsverket."

Ingen skillnad alls på grupperna inbördes, men när man skiljde ut sådana som i högre grad har metabolt syndrom så ökar direkt skillnaden med 480%!

Resonerar vi ens kring samma undersökning?

Det ska betonas att den nya studien gäller bantning för personer med fetma. Livsmedelsverkets kostråd gäller i första hand för friska personer.

För övrigt så är det ganska mysko att SLV inte ger kostråd åt sjuka människor, men varför kommenterar de ens då dylika studier? "Effects of a Low–Glycemic Load vs Low-Fat Diet in Obese Young Adults".

Jag tycker dessutom att råden till feta personer som vill gå ner i vikt på SLV:s sida känns ganska välbekanta... Vänta nu - vafaan - de ser precis ut som SLV:s vanliga kostråd!

Pinsamt!

Så är det när man försöker ta äran till sig - oftast blir man avklädd och lite pinsam - om någon bemödar sig med att kolla upp lite fakta...

LF-dieten, eller den i studien helt kassa dieten, är betydligt närmre SLV:s kostråd än vad GI-dieten är...

Börjar det i ärlighetens namn inte bli lite väl många studier sopm pekar i denna riktningen nu? Det är sannerligen inga silkesvantar på om man tittar på kommentarerna på DN:s vetenskapskrönika och expressen är på ledarplats oerhört kritiska och undrar:

"Varför reagerar livsmedelsverket så långsamt? Är det byråkratins tröghet vi ser? Eller drivs våra myndigheter av andra krafter än förnuft och vetenskap? Handlar det om moralism, rentav?"

Jag brukar själv spekulera att det handlar om presteige och eventuellt vad värre är, lönande extraknäck som skulle ta mycken skada om de gamla råden visade sig vara ineffektiva jämfört med nya "modedieter".

Kassa reslutat

Men detta står nog ganska klar för alla och envar - däremot så är det kvarstående intrycket om igen hur fruktansvärt svårt det är att gå ner och behålla en med normal vikt. Vetenskapen är ganska entydig där - det är mer eller mindre omöjligt. Rössner själv med sin så hyllade Aftonbladets viktklubb har sett till att medlemmarna tappat lite drygt 2kg i genomsnitt. Däremot om vikten av de hundralappar som de 270.000 medlemmarna betalat är inräknad i de två kilona som kunderna tappat vet jag inte...

Jag tror personligen att de flesta andra branscher med dylika resultat hade gått i konkurs för länge sedan.

Update: Revidera i smyg...

En jätteintressant detalj är att på google så presenteras en sida som så:

ViktKlubb.se

Viktklubben har utvecklats tillsammans med professor Stephan Rössner, en av världens främsta experter på viktminskning. Metoden får kilona att rasa - upp ...
www.viktklubb.se/viktminskning/viktklubb.html - 17k - Cachad - Liknande sidor - Notera detta - _filter="http://www.viktklubb.se/viktminskning/viktklubb.html" href="javascript:void(0);">Filter

Värdefulla bantningstips och råd om kost och motion på Viktklubb.se

Hos oss får du så mycket mer än bara bantningstips! Viktklubb.se har utvecklats tillsammans med professor Stephan Rössner, en av världens främsta experter ...
www.viktklubb.se/viktminskning/bantningstips.html - 14k - Cachad - Liknande sidor - Notera detta - _filter="http://www.viktklubb.se/viktminskning/bantningstips.html" href="javascript:void(0);">Filter
[ Fler resultat från www.viktklubb.se ]
(Källa.) Min gulmarkering, givetvis. Det skall påpekas att Google uppdaterar sina sidor så förr eller senare så försvinner det gamla avtrycket av vad som stod tidigare... Men i alla fall, jag tycks inte hitta den texten någonstans på www.viktklubb.se. Kanske är det beroende på de punkter jag tar upp i stycket ovan, eller så är det kanske att man inte tycker att clownen Rössner är ett sådant bra affischnamn längre - det blåser nya vindar? Hoppet finns ju alltid...//Zac


23 maj 2007

Hederlig vetenskap?

Detta inlägg aktualiserades av en kommentar ifrån Maja i förra inlägget 'Har sockersjuka några vänner'.
Alltmer av universitetens forskning betalas av andra än lärosätena själva. I en undersökning P1:s Kaliber gjort med över 2 000 professorer, säger var fjärde att de bekostar all sin forskning med pengar utifrån. Enkäten visar också att de oroar sig för universitetens och forskningens oberoende. […] Kalibers enkät med 2 100 professorer visar att 60 procent av dem får minst två tredjedelar av sina forskningspengar utifrån. 25 procent får inga pengar alls från sitt universitet. Istället kommer forskningspengarna från till exempel svenska och utländska myndigheter, EU, stiftelser, forskningsråd och företag.
Källa: http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=856846 Som sagt, problemet ligger i att kusken givetvis styr färden åt det håll den betalande passageraren vill... Så tyvärr har vi nu, 15-20 år efteråt, fått devis samma utveckling som i USA även på detta område...

Lönesponsring

Jag fortsätter på temat med lite fler länkar i samma anda: DN: Professor avlönad av två margarinbolag DN: Företag försörjer professorer DN: Astra kan stoppa forskningsresultat Man bör dessvärre sätta frågetecken för många av resultaten ifrån sponsrade källor... Tyvärr, min tro på människan är dessvärre inte större än så... Men tyvärr så är det svårt med att ta av allmänna medel för vetenskaplig forskning.

Girigheten i fokus

Läkemedelsföretaget Octa­pharma hotar att sluta sälja två mediciner för svårt sjuka i Sverige om de inte får höja priset. "Företagets metoder gränsar till utpressning", säger Bodil Erics­son, ordförande i landstingens läkemedelsförmånsgrupp.
Källa: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=583004&previousRenderType=2 Ja - en artikel som lyckas med konststycket att nämna orden läkemedelsföretag och samhällsnytta i samma artikel... Man får aldrig glömma bort att det inte finns gott syfte i grunden till drivkraften i dessa företag, det stavas P E N G A R och inget annat än P E N G A R! Sedan att mediciner och forskning kan komma till mänsklighetens fromma är en annan sak.

Girighet som drivkraft

Det är också en av drivkrafterna bakom de flesta folkmord och andra svarta punkter i människans historia. Det är ett säkert underlag för rovdrift på andra människor, på miljön och på naturen. Så man måste vara försiktig med att kasta ur sig uttalanden som är tvärsäkra åt något håll... "Ont att tjäna pengar"? Om du vet med dig att du tjänar pengar på någon annans bekostnad - är det moraliskt försvarsbart? Kanske t o m på någon annans liv? Det är inte lätta frågor, ska fundera lite mer och komma med lite mer funderingar.

22 maj 2007

Har sockersjuka några vänner?

Vilka värnar om de sockersjukas? Den frågan aktualiserades onekligen nu när det stormar kring diabetesmedicinen Avandia - som enligt en ny rapport orsakar kraftigt ökad risk för död i hjärtsjukdomar. Det är inga småsummor vi pratar om heller - $3.000.000.000.000:- alltså tre miljarder dollar!
Och det är ovanligt starka samband i studien:

I tidskriften skriver Nissen och hans kollegor att de analyserat 42 kliniska prövningar med närmare 28.000 patienter. Deras slutsats är att 65 procent av dödsfallen bland diabetespatienter i prövningarna av läkemedlet kan tillskrivas hjärtsjukdomar.
(Källa, Studien i fråga, ytterligare studie.)

Hur ökar man försäljningen?

Ett sätt att öka försäljningen är givetvis tillgodose behovet av sockersjuka.

Läkemedelsstudie gav kvinna diabetes
En 48-årig kvinna fick diabetes efter att ha ingått i en läkemedelsstudie på infektionskliniken i Lund. Kvinnan medicinerades fyra månader längre än rekommenderat, visar den biverkningsrapport som skickats till läkemedelsverket.

(Källa.)

Jag ber iofs om ursäkt redan nu, det är inte helt passande att raljera om en människa som fått en obotlig sjukdom p g a slarv, eller dålig medicin. Jag vill mer bara belysa girigheten hos läkemedelsbolagen.//Zac

Barnfetma

Allt fler barn lider av övervikt.
Nu presenterar experterna de senaste rönen för hur föräldrarna ska bekämpa barnfetman.
Receptet är lika enkelt som tidlöst - öppna dörren och ryt: "Ut och lek!"
Källa: http://www.expressen.se/index.jsp?a=638463

Visst låter det riktigt - men att ungarna går in, öppnar kylskåpet och dricker ett par-tre dl av Colan som står därinne... Nja, kanske inte så att mer rörelse skulle göra det helt ogjort... Fast det är ett steg på vägen. Vad gäller en massa sjukdomar så grundas motståndskraften mot dessa i unga år, det gäller allt från hjärt-/kärlsjukdomar till benskörhet.

En sak som slår en är hur mycket modernt journalistarbete handlar om översättningar av artiklar från AP, TT eller någon annan större nyhetsbyrå! Ofta hämtas stoff ifrån de övriga stora tidningarna... Ganska kasst, och kanske en anledning till varför svenskan börjat få så engelska nyanser?
Men här är originalartikeln i alla fall. Den gav inget särskilt mer, så det blir väl till att söka på Lancet...

Full fart förr?

Frågan är om barn verkligen rörde på sig så mycket förr - jag är inte lastgammal, men jag kan då rakt inte minnas att det var mer barn ute förr än vad det är nu. Vad som däremot har förändrats är föräldrarnas oerhörda engagemang för att barnen ska aktiveras i någon sport! Jag flyttade runt mycket när jag var liten och bytte därmed ofta skola. Ett genomsnitt i de skolor jag gått är nog mellan tummen och pekfingret att kanske 3-4st i varje klass spelade fotboll/hockey/eller någon annan sport aktivt. Jämför detta med idag... För sjutton gubbar - det är omvända siffor!
Jag hittar nu på morgonen ingen statistik, ska leta runt lite - vad gäller statistik för vuxna så finns det intressanta siffror på Fetmaparadoxen. Det är ganska motsägesfulla siffror, inte att statistiken över motion/vanor är särskilt svårförstådd - utan att man minns att man rörde sig så oerhört mycket mer förr, vilket siffrorna inte visar... Det har nog mer med "det var bättre förr"-tänket att göra än men någonting annat. Jag är övertygad att barnen är säkert femfalt mer aktiva i någon sportaktivitet idag jämfört med förr!

Åker man in i valfritt bostadsområde med barn så blir man många gånger förvånad av hur mycket det spelas på gator och öppna områden. "Förvånad" i detta fall är ganska ofta likställt med förbannad... Härute i förorten där jag bor kan det vara rent förbannat svårt att ta sig fram i vissa områden, man får kryssa mellan alla barn som är ute och spelar/leker. Min poäng är att jag inte är saligen övertygad om att barnen är så oerhört oaktiva idag, jämfört med förr! Ska leta lite efter originalartikeln för att se vad som man missat.

Redan de gamla grekerna...

Magnus Denckers undersökning visar bland annat att både pojkar och flickor med en högre andel kroppsfett var mindre fysiskt aktiva än barn med en lägre andel kroppsfett. Fysiskt aktiva barn hade också en bättre syreupptagningsförmåga än mindre fysisk aktiva barn.
– Fetma och syreupptagningsförmåga påverkas av ärftliga faktorer men vår undersökning visade också ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och fetma respektive syreupptagningsförmåga, säger Magnus Dencker.
– Den gamla grekiska insikten om att man mår bra av att röra på sig har ännu en gång visat sig hålla.
(Källa.)

Tja, inget som strider mot mina åsikter i alla fall. Barn som är inaktiva är oftast tjockare i min värld också.

Aktivitetschocken!

Mätningarna med accelerometern visade att barnen allmänt sett var mycket rörliga och med råge överträffade rekommendationerna om att barn ska ägna minst en timme om dagen åt måttlig fysisk aktivitet. Pojkarna var ungefär tjugo procent mer aktiva än flickorna.
(Samma källa som ovan.)

Ojdå! Här kommer något som verkligen strider emot det som etablissemanget hela tider rapar - stillasittande barn blir tjocka barn. Jo - det stämmer, men varför går medelvikten upp i rasande fart idag, då trots det - som denna undersökningen och min erfarenhet visar - barnen är mer aktiva idag?
Till stor sorg för SLV så måste man nog mer eller mindre rikta all sin uppmärksamhet på vad barnen stoppar i sig idag jämfört med förr. Läskeblask och annat onyttigt, men även enorma mängder med sötade filer, yoghurtar, flingor, müsli o s v.
Behöver jag ens påminna om att det på senare tid står helt klart att de 4-åringar som var smalast och aktivast också var de som åt mest fett, och då i huvudsak mjölkfett? Är inte det rent hjärtskärande inkompetens som ligger bakom en så hjärndöd politik som SLV driver när det gäller barnen idag. Hur många fler ska ta sina första fett-fria steg på den långa vägen mot fetma, sjukdomar och förtidig död?

Sjuk inställning?

Idag rapporteras det om misstankar för grov fridskränkning i AB, en styvpappa som tvingat sin dotter att springa upp till 2.8mil, dragit in på maten - allt för att förhindra att dottern skulle bli fet. Även om styvpappan givetvis är oskyldig tills motsatsen bevisats så är det ett uttryck för hur sjuk vår syn på fetman har blivit.

Socker, socker, socker

En ännu opublicerad rapport från Livsmedelsverket, som SvD Näringsliv tagit del av, visar att en genomsnittlig fyraåring i Sverige får i sig dubbelt så mycket socker per dag än vad som rekommenderas, 55 gram mot 28.
Källa: http://www.n24.se/dynamiskt/ravaror/did_13260939.asp

Kanske t o m ger mer effekt att halvera detta, helt onödiga energiintag? Springa mer, som synes ovan, är knappast lösningen...//Zac21 maj 2007

Rubriker i AB...

Mannen var svartsjuk - tände på sin rival

(Källa.) Jaa... vad säger man om en slik rubrik? Givetvis ligger det som alltid tragik i botten på svartsjukedramerna, men jag kan inte låta bli att skratta åt rubriken i alla fall! //Zac

20 maj 2007

Kartongen nyttigare än innehållet?!

Sally Fallon, en av grundarna av 'The Weston A. Price Foundation' berättar en helt sanslös historia, här kommer den fritt översatt till svenska av undertecknad:

Ett annat opublicerat experiment utfördes på 1960-talet.
Forskare vid Ann Arbor Universitetet fick 18 laboratorieråttor.
De delades in i tre grupper: en grupp fick cornflakes och vatten; den andra gruppen fick cornflakeskartongen och vatten; kontrollgruppen fick råttmat och vatten.
Råttorna i kontrollgruppen förblev vid god hälsa genom hela experimentet. Råttorna som åt kartongen blev apatiska och dog slutligen av undernäring. Men råttorna som fick cornflakes och vatten dog innan råttorna som åt kartongen! (Den sista cornflakes-råttan dog samma dag som den första kartong-råttan dog.) Men innan cornflakes-råttorna dog så utvecklade de schizofrena beteenden, fick anfall, bet varandra och slutligen konvulsioner.
Den häpnadsväckande slutsatsen av detta experiment var att det var mer näring i kartongen än vad det var i cornflakesen.
Experimentet var ursprungligen gjort som ett skämt, men resultaten var allt annat än roliga. Resultaten blev aldrig publicerade och liknande studier har aldrig senare gjorts.

Tack Piltson för att du påminde mig om denna!


//Zac


Tallriksmodellen är LIVSFARLIG!

Jag vill bara förklara inledningen här...
Med tanke på att kolesterolmyten är sprungen ur att någon i tidernas begynnelse gav kolesterolrik mat åt kaniner (som aldrig äter kolesterol) och att dessa stackars kaniner blev fullproppade med åderförkalkade ådror, och att det tydligen idag är en vitt spridd "sanning" att man blir trög i skallen med LC/GI efter Charlotte Erlanson-Albertssons banbrytande forskning på högfettskost för råttor(!)... Så nu för jag fram att:
Tallriksmodellen är livsfarlig!

- och detta baserat på att om man ger en säl en kost baserad på tallriksmodellen så förutsätter jag att den blir mycket svårt sjuk!
Givetvis måste jag påpeka att jag för omsorg av djuren - till skillnad från ovanstående djurplågare - anser det vara mycket oetiskt att göra dylika onaturliga experiment på oskyldiga djur. För att ytterligare öka bevisbördan så vill jag ha mer exempel på fler däggdjur som tallriksmodellen utgör en livsfara för!


//Zac
PS. Nu ska man dessutom ha i minnet att det i huvudsak bara handlar om friska, präktiga djur - inte metabolt sjuka (människo-)djur! Jag vill inte i detta inlägg ge några kostrekommendationer för sjuka däggdjur. I gruppen sjuka däggdjur finns alla som förutom kroniska och tillfälliga sjukdomar även klåda, utslag(inkl. finnar), rethosta, allmän trötthet, allmän pigghet och andra än odiagnosticerade sjukdomar. Nu är jag medveten om att det inte finns så många exemplar kvar att ge kostråd till, men denna metod att exkludera allt som möjligtvis skulle rasera mitt experiment har jag lärt mig av metoderna kring statinprovningarna. Häpp!

19 maj 2007

Fladdermus med cornflakes?

– Jag och min särbo skulle äta en tallrik filmjölk med flingor på kvällen. Då hittade vi en fladdermus i Kellogspaketet. Den var torkad och sex centimeter lång.
– Riktigt äckligt. Man kunde ju se hår i dess ansikte och så hade det fastnat lite cornflakes på vingarna. Det var inte så roligt.
(Länk.)

Fruktansvärt äckligt, men å andra sidan så ur min kostutgångsvinkel så var nog fladdermusen det nyttigaste i cornflakespaketet! :o)

Kellogs Cornflakes per 100g
7g protein
84g kolhydrater
0,7g fett

Observera att Kellogs är det enda cornflakesmärke som faktiskt innehåller gluten!


Jag vågar däremot inte svära på vad en fladdermus innehåller, jag vet dock att vi knappast har några fruktätande fladdermöss här uppe på nordliga breddgrader, så det är med all säkerhet en insektsätande fladdermus. Då chansar jag på att den innehåller 20% protein, 3-4% fett och < 0,1% kolhydrater. Låter som en betydligt bättre sammansatt frukost, även om fetthalten borde komma upp en rejäl bit! ;-)


//Zac

GI = Tallriksmodellen?!

Nu har SLV kommenterat den senaste GI-undersökningen som om igen påvisat en kraftig vinst för feta att äta enligt GI, dock är man så infernaliskt insmilande och varför inte lite falsk... Läs och hitta anomalierna i detta stycke:

Överensstämmer med Livsmedelsverkets kostråd

Mycket i den kost som i studien kallas GI-kost stämmer överens med Livsmedelsverkets kostråd. Mängden fett i GI-kosten ligger inom ramen för Livsmedelsverkets råd.

Ny studie stöder tidigare undersökningar

Livsmedelsverket betonar i sina kostråd betydelsen av att äta mer av livsmedel med omättat fett som fisk, olja och flytande margarin samt mindre av livsmedel med mycket mättat fett som feta mejeri- och charkuteriprodukter. Dessutom rekommenderas mer av fiberrika livsmedel och fullkornsprodukter, som frukt, grönsaker och fullkornsbröd, samt mindre av livsmedel med mycket socker och fett, som godis, läsk, snacks och bakverk.

- GI-kost togs först fram som en diet för personer med diabetes och den nya studien stöder tidigare undersökningar. Livsmedelsverkets kostråd är bra för alla, men extra viktiga för dem med höga insulinnivåer, säger Åke Bruce, professor vid Livsmedelsverket.

Det ska betonas att den nya studien gäller bantning för personer med fetma. Livsmedelsverkets kostråd gäller i första hand för friska personer.

(Källa.)

Usch!


//Zac

18 maj 2007

Ett Livsmedelsverk som bryr sig!?

Engelsmännen har det förspänt i vissa saker må jag säga. Iofs är britterna idag det fetaste folket i europa så deras kost lämnar nog idag mycket att önska. En sak har de tydligen som många andra länder saknar - ett livsmedelsverk som bryr sig om sina medborgare.

Historien bakom

Det engelska Livsmedelsverket står som finansiär bakom en stor studie som undersöker effekterna av olika tillsatser. Rapporten är inte offentlig än, men resultaten har i vanlig ordning delgivits forskare och en del resultat läckt ut. Och innehållet i läckorna är tydligen så illavarslande att det händer stora och dramatiska saker i det lilla ö-riket.

Frivillig utrensning

Två av Englands största butikskedjor - ASDA och Marks & Spencer - har på grundval av de uppgifter som råkat läcka ut ur rapporten på frivillig väg förbundit sig att plocka bort alla varor som innehåller något av följande tillsatser:
 • Tartrazin (E102)
 • Nykockin röd (E124)
 • Para-orange (E110)
 • Azorubin röd (E122)
 • Kinolingult (E104)
 • Allura röd AC (E129)
 • Natriumbenzoat (E211)
 • Aspartam (E951)
 • Halvhärdade fetter, d v s transfetter
 • Natriumglutamat (E621)
Som en liten fotnot måste jag ge en stor eloge till ASDA som kallar sitt program för att plocka bort dessa ämnen för 'no nasties' - det skall tydligen vara engelsmän som författar sådana projektnamn! :o)

Funderingar

Misstankar om att onödiga tillsatser - vilket onekligen färgämnen ju alltid är - kan vara ohälsosamma har mer eller mindre alltid florerat bland oss som intresserar oss för vad vi stoppar i oss. Natriumglutamat är en smakförstärkare som det från och till larmats om, mest känd är den trots allt för att den representerar den femte grundsmaken - Umami.
Men inte minst intressant är borttagandet av Apsartam - ett ämne som används i ganska stor omfattning av kaloriskrämda människor sedan tidigt 80-tal. Från och till så har det kommit larmrapporter som dock avfärdats från offentligt håll och aspartam är idag det mest använda sötningsmedlet; vår eget Livsmedelsverk säger om Aspartam att det är ofarligt i måttliga doser. Spännande att se vad engelsmännen har kommit fram till!
Frågan är nu vilken kedja som blir först i sverige?

Ett tips till SLV

Kolla innehållet i en jordgubbsmilkshake på McDonalds...
 Mjölkfett.
Fettfri mjölk.
Socker.
Söt vassle.
Baksirap.
Bomullsfröolja.
Mono och diglycerid - stabilisatorer.
Förtjockningsmedel.
Bikarbonat.
Karragentångextrat.
Citronsyra.
E129 färgämne.
Amylacetat.
Amylbutyrat.
Amylvalerat.
Anetol.
Anisylformat.
Benzylacetat.
Benzylisobutyrat.
Cellulose gum.
Cinnamylisobutyrat.
Cinnamylvalerat.
Citronolja.
Cognagsolja.
Diacetyl.
Dipropylketon.
Etylbutyrat.
Etylcinnamat.
Etylheptanoat.
Etylheptylat.
Etyllactat.
Etylmetylfenylglycidat.
Etylnitrat.
Etylpropionat.
Etylvalerat.
Förtunningsmedel.
Heliotropin.
Hydroxyfrenyl-2-butanon.
Ionon.
Isobutylantranilat.
Isobutylbutyrat.
Maltol.
4-metylacetofenon.
Metylantranilat.
Metylcinnamat.
Metylheptinkarbonat.
Metylnaftylketon.
Metylsalicylat.
Mintolja.
Neroliolja.
Nerolin.
Nerylisobutyrat.
Orrissmör.
Fenylalkohol.
Rosor.
Rometer.
Smörsyra.
Undecalacton.
Vanillin.
(Källa.)

Smaskens!


//Zac

Ledare ger SLV snyting

Ojojojj! Ord och inga visor när Expressen på ledarplats sätter fingret rätt emellan revbenen på SLV och trycker till!
Varför reagerar livsmedelsverket så långsamt? Är det byråkratins tröghet vi ser? Eller drivs våra myndigheter av andra krafter än förnuft och vetenskap? Handlar det om moralism, rentav?
Nu måste pressen på SLV snart närma sig ett olidligt maximum!
Det är uppenbart att gamla kostråd måste revideras. Allt fett är inte farligt och alla kolhydrater är inte bra. Till exempel har fettepidemin i västvärlden gått hand i hand med en allt större brödkonsumtion – och det finns de som hävdar att den amerikanska jordbrukslobbyn har varit djupt skyldig till att brödet fått en sådan framskjuten plats i västvärldens kostcirkel. Ät 6–8 skivor bröd om dagen, rekommenderade socialstyrelsen i en berömd informationskampanj. Det är i praktiken galenskap. Mackor är vägen till övervikt. Men har livsmedelsverket tagit intryck av de nya rönen? Knappast. Går man in på hemsidan, under kostråd, får man uppmaningen ”ät bröd till varje måltid”!
Ja, herren! Och avslutningen går inte av för hackor heller:
Och frågan är om det inte finns en reflex på livsmedelsverket som säger att det är omoraliskt att kunna gå ner i vikt om man byter potatisen, smalköttet och mackan mot lax med philadelphiaost. Myndigheter som sprider vetenskapliga rön är bra. Myndigheter som snubblar bland heliga kor är en belastning.
Sicket bra uttryck: "Myndigheter som sprider vetenskapliga rön är bra. Myndigheter som snubblar bland heliga kor är en belastning." //Zac

17 maj 2007

Om bloggar

Bloggarna är en intressant företeelse, att de framledes inte kommer se ut och användas som de gör idag är nog relativt säkert. Det är ju trots allt mycket få företeelser som fungerar likadant efter ett par år på nätet. Journalistiken och bloggarna är en intressant symbios, det är en hel del journalister som sitter och dammsuger bloggarna på jakt efter nyheter. Att bloggarna i huvudsak handlar om selektiva nyheter och ofta mer eller mindre personkult är ställt utom all tvivel. Idag är således bloggarna oerhört intimt förknippade med personer, eller kändisar om man så vill. På dessa bloggar hamnar det oftast mer eller mindre militanta åsiktsbröder som genast drar ut i strid mot otrogna som haft den dåliga smaken att försöka få bloggläsarna i allmänhet att lyfta blicken en smula. Tråkigt, men man ser bloggmekanismen överallt - det spelar ingen roll om bloggförfattaren heter Carl Bildt, Skugge, piratpartiet eller Dahlqvist. Bloggen blir alltså ganska snabbt en åsiktsdomän där medlemmarna är trogna soldater och försvarare.
Givetvis blir diskussionen och framskridandet i kunskap snabbt avtrubbade i sådana bloggforum.
En rent bloggteknisk fundering är om det inte vore önskvärt att se en delvis sammansmältning av blogg och diskussionsforum. Där man skulle få trackbacken från diskussionsforumen, men lättillgängligheten och snabbheten från bloggarna. Det är verkligen skitirriterande att inte ha kontroll på de kommentarer man skickat in. Tips någon? //Zac

16 maj 2007

20-årigt misslyckande och fortfarande blind!

Intressant mekanism hos etablissemanget (och små barn) att om något inte fungerar så får man bara pröva hårdare? Det kan inte vara fel metod utan det är antingen fel på utövarna. Antingen har de inte följt råden/instruktionerna eller så har de inte följt råden/instruktionerna?
Inte kan det vara råden/instruktionerna som det är fel på? Det är det sista som ifrågasätts... Det mest (o)roande i det hela är att av vad jag har läst in mig på så finns det ingen som helst grund för de råden/instruktioner som ges idag! Läs mer i
Karin Bojs senaste analys.
Det är slutsatsen man drar och det är svart på vitt för alla och envar som försöker hitta underlag för forskningen. Men visst - har man byggt en karriär på felaktiga råd/instruktioner så blir det kanske lite svårt att bara göra en erase and rewind och gå vidare? Bättre då att försöka styra upp bakomliggande faktorer så man kan hålla fast vid nuvarande paradigm? Se t ex Rössners kommentar till den senaste undersökningen som visar att GI ger betydligt bättre resultat speciellt om du har ett hoppande blodsocker:

I en stor amerikansk studie som presenteras i dag i tidskriften Jama har två olika dieter jämförts med patienternas insulinnivåer.
De två testgrupperna fick äta olika typer av välkända bantningsdieter, den ena halvan fick mat med lågt så kallat glykemiskt index (lite kolhydrater men normalmycket fett) medan den andra halvan av gruppen fick fettsnål mat med normalt mycket kolhydrater.


När man tittade på hela gruppen gav de olika dieterna inte någon säkerställd skillnad varken i viktnedgång eller i halten kroppsfett. Men när man bröt ut de deltagare som hade ett rörligare blodsocker och högre förbränning var skillnaderna stora mellan GI-diet och fettsnål mat. Efter 18 månader hade den fettsnåla gruppen med hög förbränning gått ner 1,2 kilo medan motsvarande GI-grupp minskat 5,8 kilo.
[…]
- Studien är välgjord, men tittar man på viktresultatet så är det en fis i universum, säger Stephan Rössner, professor och överläkare vid överviktsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
- Resultatet torpederar snarare tron på att GI-kost skulle vara så mycket bättre än annan.

Källa.
Men hur dum får man vara - om och om igen resonerar Rössner som en idiot! Visst är 5,8kg nedgång uselt, men den gav rejält mycket bättre resultat än den traditionella fettsnåla varianten som Rössner enligt egen utsago professionellt misslyckats med under 20år. (
Källa.)
De glada entusiasterna må gärna blogga på och förlöjliga oss gamla stötar. Vi tar det med ro i förvissningen om att spelreglerna i det långa loppet kommer att gälla, skriver professor Stephan Rössner.
Källa: http://www.dagensmedicin.se/debatt/2007/01/23/forbryllande-ron-om-halsa-/index.xml

Stephan Rössner har verkligen ordets gåva, detta är väl dessutom den första gången som jag hör honom uttrycka någon typ av vetenskaplig nyfikenhet - även om det självgoda vi-har-hört-det-där-förut-så-det-är-inget-nytt-stilen är dock hela tiden närvarande.
Hans antagonist Dr.Annika Dahlqvist ska nog vara positiv, hon har ju tydligen i hans ögon gått från "flummig entusiast" till "glad entusiast", vilket i mina ögon i alla fall är något bättre!

Det är exakt samma idiotiska resonemang som förs varenda gång det kommer en ny, GI-positiv studie. Karl måste antingen vara korkad, totalt blind för verkligheten eller så fortsätter han täcka upp att han faktiskt rekommenderat felaktig kost under sin karriär... När t o m Vessby har vettiga kommentarer i artikeln...
Herren!

Tråkigt och hemskt att många människor ska lida i onödan helt enkelt för att de följer de enda råd som finns till hands...
Men en förhoppning med mina små betraktelser är att samtalet och diskussionen ska göra att fler vågar att ställa "givna" kunskaper mot väggen!


//Zac

14 maj 2007

Sockersjuka på 70-talet

Jag satt och pratade med frugan häromdagen och kom att tänka på en grabb från min barndom som jag inte tänkt på åratal! Vi kan kalla honom Conny. Conny var 7-8år äldre än mig, han var i 16-17års åldern och jag var runt 10 tror jag. Han var från ett problemhem och levde nästan på gatan, när min mor tog hand om honom. Under en tid som kom och gick han hemma hos oss, passade mig och mina småsyskon. Men en sak jag aldrig förstod då var varför han aldrig åt bröd hemma, eller drack läsk då det serverades etc. Han var "sockersjuk". Han gick undan och tog sprutor, en annan var helt fascinerad - att frivilligt ta sprutor... SJÄLV!
Jag fattade aldrig vad det var för något då, men i så plötsligt kopplade plötsligt hjärnan - han åt för sjutton inte några kolhydrater! Han var ett problembarn och umgicks med fel sällskap, men just de ordinationerna följde han tydligen. Jag kan inte tänka mig något annat än att han blivit instruerad av någon att äta på det sättet!
Varför övergav man lågkolhydratsdieten för diabetespatienter?
Är det så enkelt att man blev fettskrämd under 80-talets början och bara slog om?
Hur gick det för Conny då? Jo, vi tappade kontakten när vi flyttade en tid senare och jag fick höra att han dog ett par år senare... Ett bortkastat liv...


//Zac

Snabbantning!

Tänk om det vore lika enkelt i verkliga livet! //Zac

11 maj 2007

LC - fair and balanced

Det är påtaglig skillnad på vad vi vet - och vad vi tror oss veta.

Tro och vetande

Nu gör jag mig till talesman för hela LC-etablissemanget, så jag vill ta tillfället i akt att påpeka att detta är enbart min sammanställning för hur jag anser att LC-anhängare resonerar. Detta är alltså en sammanställning för hur jag erfarenhetsmässigt upplever att LC-anhängare resonerar i en hel del frågor. Min utgångspunkt är nog inte så annorlunda än många andra LC-anhängares, men jag försöker oftast hitta sanningen snarare än bara enbart bevisa min egen upplevda sanning. Detta förfarande gör att jag ibland kommer i konfrontation med andra som är mer pro-LC än vad jag är, jag tror dock och hoppas att det ändå kvarstår en ömsesidig respekt efteråt. En ytterligare fördjupning av min syn finns i inläggen 'LC på Zac's sätt' och 'Strategier/LC-propeganda'.

Vetenskap kontra religion

Att veta bör onekligen ha en viss grund i vetenskaplig evidens, d v s den kan vi gott träta om med alla de antagister som dyker upp. Det är, eller snarare bör vara, samma vetenskapliga spelregler för alla oavsett "sida". Vi kan t ex inte göra tummen ner för en för oss motsägelsefull studie bara för att det är en kohortstudie, för att i nästa stund hylla de för oss passande andra kohortstudier.
Om vi nu kräver av etablissemanget att visa studier varför margarin är att föredra, så är det väl inte något mystiskt med att det kommer krav på att visa upp evidens för varför vi förordar smör framför margarin? Och då givetvis med samma krav på riktiga hårda ändpunkter i form av sjukdom eller död - precis som vi kräver själva! Lite mer stringens i vår kritik och vårt försvar skulle knappast göra någon skada på vår trovärdighet...
Att tro, är rent och skärt antagande. Något som kanske rentav är lite löjeväckande att käbbla om, men de flesta diskussioner har en förmåga att alltid till slut handla mer om tro snarare än om vetandet...

Vetandet

Om vi börjar med vetandet:
 • Minskande av kolhydrater ger en positiv inverkan på hälsan för diabetiker och feta.
 • Mättat fett är inte farligt.
 • Det finns all anledning att hoppa över allt vad manipulerade fetter heter.
 • Maximera intaget av framför allt animaliska omega3-fetter.
 • Minimera intaget av omega6-fetter.
 • Snabba kolhydrater är en oerhört onaturlig föda för oss.
 • Mättade fetter har aldrig bevisats vara farligt för oss.
 • Kolesterolets farlighet vilar på bräckligt vetenskapliga grunder.
Jag tror att samtliga punkter ovan är så pass väldokumenterade och välkända att det faktiskt inte är någon större idé att skaffa underlaget för dem.

Tro

Och vi följer upp med troendet:

Tro - Stenålderskost

 • Kopplingen till stenålderkost ger mer eller mindre alla hälsofördelarna ett stenåldersleverne ger.
  • Rätt - Att leva mer artriktigt ger faktiskt bättre hälsa.
  • Fel - De levde ett radikalt annorlunda liv vad gäller stress och vardagsmotion. Så det är omöjligt att påstå att vi vinner allt genom att plocka ett russin ur kakan. Betänk den s k 'Japanska immigrant-studien'.
 • Stenåldersmänniskorna levde i huvudsak på animalisk föda.
  • Rätt - Det finns mängder med rester, och nästan bara ben o dyl. Andelen animaliskt inslag i kosten ökar alltid ju längre norrut man kommer.
  • Fel - Sanningen är att vi faktiskt inte vet vad vi nordbor åt här uppe för kanske 8000år sedan. Det är bara spekulationer lika goda som andras spekulationer. Sannolikt så åt man det man kom åt och det blir med all säkerhet en hel del vegetabilier. Anledningen till att det är så svårt att hitta vegetariska spår efter föda på stenåldern är givetvis att den förmultnar och lämnar nästan inga spår efter sig. Dessutom så äter samtliga "köttätare" gärna vegetariskt när det är åtkomligt, antingen som lavar eller halvsmält maginnehåll på sjöfågel eller ren o dyl. Så 100% rent animalisk föda är det nog väldigt ovanligt att hitta, speciellt över längre tid och över årstiderna.
 • Det som inte fanns i kosten på stenåldern är automatiskt dåligt för oss.
  • Rätt - Nja, denna attityd är nog dessvärre aldrig helt rätt. Möjligen att det kan vara en hint, men absolut inte någon naturlag.
  • Fel - Bara för att vi i norden inte hade möjliget att äta koalakött så innebär inte det med automatik att det skulle vara dåligt för oss. Faktum är att samma resonemang skulle vara plausibelt även för spannmål, men nu är spannmål så pass ovanlig kost för nästan alla däggdjur och att vi skulle anpassat oss bättre än alla andra på så kort tid (~8000år) låter knappast sannolikt. Men man bör vara noga med att med försiktighet avvisa en del råvaror på basis av att "man åt inte minsann den råvaran på stenåldern".
 • Mjölk är onaturligt att dricka i vuxen ålder för oss människor.
  • Sant - Det är ju faktiskt inget annat däggdjur som dricker mjölk i fullvuxet tillstånd. Och komjölk lär vi bara ha druckit under ett ögonblick i vår utveckling, se dock ovanstående punkt också.
  • Falskt - Vi nordbor visar oss ha väldigt god acceptans till komjölk, något som faktiskt är relativt unikt inom mänskligheten. Jag tror det beror på att evolutionen i mjölktillvänjningen har varit satt i "turboläge" för oss nordbor - de som inte tålde mjölken dog ganska snabbt under de hårda vintrarna och de som överlevde förde givetvis vidare gener anpassade till mjölkdrickande. Dessutom är det en bra källa till mättade, nyttiga fetter.

Tro - SLV

 • SLV:s kostråd har orsakat fetman.
  • Rätt - Det är en pikant detalj att fetman börjar explodera precis i samma ögonblick som SLV börjar propagera än mer handgripligt med nyckelhålsmärkningen. Nyckelhålsmärkningen tycks dessutom ha förändrat vårt matbeteende ganska ordentligt också - vi äter betydligt mindre fett och mer kolhydrater idag. Många triggar sitt sötsug och hunger genom att äta mängder med kolhydrater - upp till 60E%.
  • Fel - Det är svårt, eller rättare sagt omöjligt att påstå att inte utvecklingen redan var på gång. I alla industrialiserade länder så kryper medelvikten uppåt, så även i Sverige. Däremot ser kurvan ut som en hockeyklubba med böjen precis vid nyckelhålsintroduktionen. Visst kan det vara en tillfällighet, men i USA så har de exakt samma kurva kring sin fettskräcksparadigmsstart(puh!). Rent hypotetiskt så kan det t o m givetvis vara så att fetman skulle ha ökat ännu mer om det inte vore för kostråden - en mycket svag hypotes för all del, men ändock en tes som är svår att direkt motbevisa.
 • SLV är korrupta och köpta av margarinindustrin.
  • Rätt - Det är belastande att många av medlemmarna i expertgrupperna på SLV som utarbetar våra kostråd har så pass mycket monitära intressen inom lobbygrupper och margarintillverkare. Jag tycker personligen att det är en jävsituation som kraftigt belastar de resultat som utarbetas. Även det faktum att SLV sorterar under jordbruksverket tycker jag också är en försvårande faktor.
  • Fel - Inte direkt fel, men borde det inte finnas starka kommersiella krafter som motpol till margarinindustrin? Ta t ex köttindustrin som ju inte är någon liten industri direkt, eller varför inte mejerinäringen?
 • Det finns inget vetenskapligt stöd för kostråden.
  • Rätt - Det finns mer eller mindre starkt stöd för kostråden. De kostråd som historiskt sett givits till diabetiker t ex (även om man lite diskret tagit bort just dessa nu) har den svagaste evidensgraden en "vetenskaplig sanning" kan ha - evidensgrad C. Evidensgrad C innebär att den bygger på klinisk erfarenhet och att det saknas randomiserade, kontrollerade studier inom området, d v s anekdotisk evidens uttalad av två professorer. Det är ju av naturliga skäl svårt att bemöta sådana "bevis" och risken för korruption ökar givetvis mångfalt - se förra punkten.
  • Fel - Se ovan.
 • SLV:s kostråd är felaktiga.
  • Rätt - Inte för att det är något tungt bevis, men de har inte haft nämnvärd inverkan på fetman som ju mer eller mindre exploderat sedan de införde nyckelhålsmärkningen... Den extrema fettskrämdheten gör att kosten kraftigt kantrar över mot förhöjt intag av kolhydrater, vilket inte är önskvärt alls.
  • Fel - Om man ser från LC:s perspektiv så finns det gott om forskning som visar att tallriksmodellen har stora brister, framför allt för feta och sockersjuka personer. Men för friska personer så har LC mycket liten bas att stå på. Det finns alltså tvärtom ingen grund för att idag påstå att en frisk person med bra värden skulle må bättre på en LC-kost. En frisk person som delvis följer kostråden - förutom fettskrämdheten, och går smärre förändringar, ex skär ner kolhydratsdelen med en tredjedel till fördel för mättade fetter, mår sannolikt bra på denna kost. Margariner och andra abnormiteter bör dock alltid hoppas över.

Tro - LC-kosten

 • Äter man bara LC så är det mängder med åkommor som blir bättre. [Här är det anekdotiskt så det står härliga till]
  • Rätt :
   • Viktnedgång - alla går i alla fall alltid ner initialt.
   • Bättre blodsocker - givetvis när anledningen till höjda halter försvinner...
   • Mindre gaser i magen - för att jäsning skall ske så måste det tillsättas kolhydrater.
   • Det s k dåliga kolesterolet, LDL har en förmåga att minska och det s k goda, HDL ökar allt som oftast på en LC-kost - ingen vet egentligen varför...
  • Fel :
   • Faktum är att de olika dietforumen som finns är fulla av religöst uppeldade (och lyckliga) medlemmar som pekar på än det ena och än det andra som helt mirakulöst har läkt och blivit bättre p g a dieten. En del saker stämmer säkert, för det stora flertalet så innebär en diet att man äter bättre än normalt.
   • Knän och leder mår bättre - visst, av viktnedgången i så fall. Det är oerhört svårt att på något sätt bevisa att det beror på kosten och inte på viktnedgången.
   • Förkylningar och sjukdomar tar inte på en längre - mycket svårt att bevisa.
   • Ökad pigghet - se överst om knän och leder.
 • Kolhydrater är en form av gift.
  • Rätt - För de som är överkänsliga mot kolhydratsintag så är kolhydrater samma sak som sug, frosseri och viktuppgång. För de som lider av att vara sockerberoende så stämmer det givetvis dubbelt upp.
  • Fel - Det är en bra form av nutrient, i varje fall i sina naturliga former. Vitt socker/mjöl är dock enbart av ondo.
 • Det går att äta hur mycket fett som helst, man går i alla fall ner.
  • Rätt - Vissa individer kan faktiskt äta ~ dubbelt så mycket energi och ändå gå ner. Min egna erfarenhet stämmer bra med detta, men...
  • Fel - Många måste trots propaganda hålla igen på energiintaget. En positiv sak trots detta är att i och med att huvuddelen av suget är borta så är det enkelt att ändå, trots kaloribegränsning, äta sig mätt och belåten. Min erfarenhet är att min första tid på LC så åt jag i runda tal lite drygt 3000kcal per dag, och gick ner i vikt i en rasande fart. Men min viktnedgång stannade av när jag hade ungefär 10kg kvar att gå ner. Sedan är det tvärstopp om jag inte begränsar mitt intag. Det stämmer bra med tesen att kroppen vänjer sig och anpassar sig till att bränna FFA(free fatty acids) - det är grundmaterialet som levern använder för att tillverka ketoner som ju initialt är det som används primärt som bränsle i stället för glukos. Det är en kostsam process och när den sedan upphör så upphör ju också "extra-skatten" och man måste kompensera detta genom att dra ner på energiintaget för att fortsätta att gå ner. Detta är omgärdat av en massa föreställningar och ingen direkt forskning, och det lär förbli ett hett ämne inom LC-sfären en lång tid framöver.
 • Äter man bara LC så slipper man motionera.
  • Rätt - Lider man av en kraftig övervikt så måste man vara medveten om att motion sliter hårt på kroppen. Motion gör väldigt lite för vikten - någon sade att "motion gör gram, kosten kilon" - och det stämmer. Man bör vänta med motion tills det blir lite mindre belastning på lederna.
  • Fel - Givetvis bör man motionera mer för välbefinnandet och hälsan. Vår kropp är gjord för att röra på sig. Och då inte ett, eller ett par idiotpass i veckan utan en förhöjd vardagsmotion; en promenad, trappan istället för hissen etc.
Jag kommer att komplettera denna artikel med mer tro/vetande för att ha en sammanställning av min syn på LC - en relativt balanserad sådan hoppas jag.
Artikeln är således per definition alltid "in progress"...


//Zac


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...