13 juni 2007

FRA-omröstningen

I ett tidigare inlägg skrev jag:
Ja... nu tycks rättsosäkerheten och Bodströmssamhället vara över oss...
I nästa vecka kommer regeringen att kunna presentera en uppgörelse som ger polisen rätt att bugga och använda preventiva tvångsmedel.
(Källa.) Innan så opponerade sig vänsterpartiet, miljöpartiet, centern och kristdemokraterna mot förslaget, men sedan man undantagit advokatkontor och läkarmottagningar så tycks i alla fall centern och kristdemokraterna vara beredda att ytterligare tumma på allas vår rättssäkerhet. Vansinne! Det skall i fortsättningen räcka med att man kan "anta" att någon skall begå brott något som i praktiken betyder att det är fritt fram med buggning av oss alla. Jag vet faktiskt inte om den ytterligare häpnadsväckande uppgiften att man i efterhand inte behöver meddela offret för avlyssningen i efterhand om det visat sig vara felaktiga grunder för avlyssningen har avskaffats också... Problemet med sådana här lagar är att det är lätt att införa, men mycket, mycket svårt att i efterhand avskaffa! Vill till detta addera ett av de bästa uttalanden jag hört en politiker göra angående övergången till ett övervakningssamhälle:
Demokrati och frihet försvaras inte med inskränkningar av mänskliga rättigheter. Lagstifta hederligt. Låtsas inte att det handlar om terrorism om det egentligen rör fildelning, folkbokföring, skatter, varuhandel och flyktingar. Åtgärden hindrar inte terrorism, den riskerar att skada förtroendet för EU om den visar sig stå i strid med rättsstat och fri- och rättigheter. Det är lätt att gripas av hat mot terrorister, jag inser det. Men att tumma på fri- och rättigheter det är att ge efter för angreppen mot rättsstaten, att ge efter för våra värderingar.
Charlotte Cederschiöld (m), eu-parlamentariker om övervakningslagen som eu myglade igenom. Citatet sammanfattar nog faktiskt alla mina åsikter när det gäller inskränkningarna i våra rättigheter och vår privata sfär.
(Länk.) Idag är det debatt om förslaget i riksdagen. Det är en spännande debatt och omröstningen skall vi inte prata om! Det finns grundlagsbestämmelser som möjliggör att lagförslag som berör medborgerliga fri- och rättigheter kan läggas vilande i ett år. Det räcker med en sjättedel av de röstande i riksdagen för att förslaget skall läggas på is under 12 månader. På torsdag kl 10:00 så görs omröstningen. Spännande och om det nu blir bifall så är det ett rejält paradigmskifte för integritetsfrågor och rättsväsendet. Det är första gången som det anses tillförlitligt att avlyssna allt, för att eventuellt snappa upp något som är misstänkt brottsligt. T o m ett barn (dagis?) kan förstå att gränsdragningen i detta fall är så fruktansvärt svårt att risken för ändamålsglidning är oerhört hög i dessa frågor. Och som i alla integritetsfall så är det oerhört svårt att rulla tillbaka beslut som visar sig vara menliga och icke förenliga med rättsstaten. //Zac, som fruktar att vi tar ett steg närmre ett 1984-samhälle på torsdag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Spam, rasistiska och liknande kommentarer tas omedelbart bort. Ovidkommande, reklaminriktade och förvirrade kommentarer kan också tas bort utan misskund.
Inlägg äldre än en månad modereras, så ha tålamod för publiceringen.
Kontakta mig om du tycker dig ha blivit felbehandlad eller om du vill anmäla någon opassande kommentar.
Och du, snälla, håll dig till ämnet.
Alla kommentatorer står för sina egna åsikter.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...